Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

rewolucyjna zmiana przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Szanowni Państwo,

Jak już Państwa wielokrotnie informowaliśmy, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 28 października 2015 r. uznał, że nie jest zgodny z polską Konstytucją § 2 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w zakresie, w jakim dotyczy pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Resort pracy ma czas do listopada 2016r. na zmianę tego niekonstytucyjnego przepisu.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym zakresie może być niekorzystna dla firm delegujących pracowników.

Dlatego też Izba Pracodawców Polskich w dniu 15.12.2015r. wystosowała do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej propozycję zmiany tego niekonstytucyjnego przepisu.

Oto zaproponowane przez Tomasza Majora brzmienie tego przepisu:

§ 2. ust. 1
„Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące dochody:
(…)
16) część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy - w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 18 ust. 4 pkt 5a ustawy,
(…)

Dodajmy, że art. 18 ust. 4 pkt 5a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tomasz Major przypomniał w uzasadnieniu propozycji, że przepis rozporządzenia dotyczący podstawy wymiaru składek dla pracowników delegowanych od wielu lat zapewnia pracownikom wyższe wynagrodzenia netto w porównaniu z sytuacją, w której składki na ubezpieczenia socjalne odprowadzane byłyby za nich za granicą.
Stanowi on także realną zachętę dla polskich eksporterów, by składki socjalne odprowadzać do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.
Proponowana przez IPP zmiana przepisu usunie stan niezgodny z Konstytucją RP, a z drugiej strony będzie przeciwwagą dla dokonanych w 2014 roku, niekorzystnych zmian w zakresie delegowania w Europie (chodzi o Dyrektywę Wdrożeniową dotyczącą delegowania pracowników). Dyrektywa ta skierowana jest de facto przeciwko polskim eksporterom i przeciwko polskim pracownikom delegowanym. Jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której pracownicy z Polski zintegrowani są w obcych systemach zabezpieczenia społecznego i – nie mając realnych korzyści z tego – uczestniczyć mają w łataniu niedoborów w budżetach funduszy socjalnych tzw. przemysłowego jądra Europy. Dyrektywa ograniczy znacząco polski eksport usług.

Będziemy oczywiście śledzić wszelkie prace legislacyjne dotyczące podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych i informować Państwa o nich.

Wiedza n/t delegowania:   www.delegowanie.pl
Bądź na bieżąco:  www.RynekDelegowania.pl
Organizacja pracodawców delegujących:   www.ipp.org.pl
 
Umów się na konsultację indywidualną (formularz szybkiego kontaktu z Kancelarią Brighton&Wood): www.BrightonWood.com

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników