Skip to main content

Sekcja Belgijska i Holenderska – delegowanie pracowników do Belgii i Holandii

Udział w pracach Sekcji Belgijskiej i Holenderskiej jest nieodpłatny dla

  1. Członków Zwyczajnych Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/czlonkostwo-w-sekcji-delegowanie-ipp)
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (dotyczy to także wszelkich seminariów i spotkań) (http://delegowanie.pl/member)
  3. Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)
W/w firmy mają także zapewniony bezpłatny i aktywny udział w pracach wszystkich sekcji krajowych i branżowych:
  • Sekcji Niemieckiej
  • Sekcji Francuskiej
  • Sekcji Skandynawskiej
  • Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej
  • Sekcji Opieki
  • Sekcji Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury.

DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO HOLANDII

 Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do Holandii powinno zwrócić szczególną uwagę na następujące wymogi:

DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO BELGII

 Delegując pracowników do Belgii należy pamiętać szczególnie o:

JAK ZNALEŹĆ WIARYGODNĄ SPÓŁKĘ, KTÓRA DELEGUJE PRACOWNIKÓW POLSKICH DO HOLANDII ?

 Z badań prowadzonych przez Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że w Holandii działa ponad 1300 polskich firm, które delegują pracowników na holenderski rynek pracy. Z danych instytucji zabezpieczenia społecznego wynika, że takich firm jest tylko kilkaset. Oznacza to, że wiele firm delegujących pracowników do Holandii nie uzyskuje dla swoich pracowników formularzy A1.

JAK ZNALEŹĆ WIARYGODNĄ SPÓŁKĘ, KTÓRA DELEGUJE PRACOWNIKÓW POLSKICH DO BELGII ?

 Z badań prowadzonych przez Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że w Belgii działa wiele polskich firm, które delegują pracowników na belgijski rynek pracy. Z danych instytucji zabezpieczenia społecznego wynika, że takich firm jest tylko kilkaset. Oznacza to, że wiele z tych firm delegujących pracowników do Belgii nie uzyskuje dla swoich pracowników formularzy A1.

KOSZTY POZAPŁACOWE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO HOLANDII

 Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskiego pracodawcę za granicę (np.: do Holandii), jest przychód.

KOSZTY POZAPŁACOWE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO BELGII

 Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskiego pracodawcę za granicę (np.: do Belgii), jest przychód.

PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMÓW O PRACĘ PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO HOLANDII

Kwestię wyboru właściwego prawa pracy w przypadku zatrudnienia polskich pracowników na terenie Holandii reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Zgodnie z tym rozporządzeniem strony mają swobodę wyboru prawa właściwego dla całej albo części umowy (art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Wybór ten powinien wynikać wprost z postanowień umowy lub z okoliczności sprawy. Zasady ustalania prawa właściwego do umów o pracę określa z kolei art.

PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMÓW O PRACĘ PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO BELGII

 Kwestię wyboru właściwego prawa pracy w przypadku zatrudnienia polskich pracowników na terenie Belgii reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Zgodnie z tym rozporządzeniem strony mają swobodę wyboru prawa właściwego dla całej albo części umowy (art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Wybór ten powinien wynikać wprost z postanowień umowy lub z okoliczności sprawy. Zasady ustalania prawa właściwego do umów o pracę określa z kolei art.

HOLENDERSKI ZAKŁAD PODATKOWY

 Polsko-holenderskie stosunki z zakresu opodatkowana reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 13 lutego 2002r.

BELGIJSKI ZAKŁAD PODATKOWY

 Polsko-belgijskie stosunki z zakresu opodatkowana reguluje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 20 sierpnia 2002r. 

Spotkanie z przedstawicielami holenderskiej administracji skarbowej oraz holenderskich związków zawodowych

Szanowni Państwo,

w dniach 20-21.08. szef kancelarii BrightonWood, Tomasz Major, odbył szereg spotkań poświęconych delegowaniu pracowników, pracowników tymczasowych oraz zleceniobiorców do Holandii.

W spotkaniach oprócz przedstawicieli niderlandzkiej administracji skarbowej uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników