Skip to main content

Sekcja Francuska – delegowanie pracowników do Francji

Udział w pracach Sekcji Francuskiej jest nieodpłatny dla

  1. Członków Zwyczajnych Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/czlonkostwo-w-sekcji-delegowanie-ipp)
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (dotyczy to także wszelkich seminariów i spotkań) (http://delegowanie.pl/member)
  3. Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)
W/w firmy mają także zapewniony bezpłatny i aktywny udział w pracach wszystkich sekcji krajowych i branżowych:
  • Sekcji Niemieckiej
  • Sekcji Francuskiej
  • Sekcji Skandynawskiej
  • Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej
  • Sekcji Opieki
  • Sekcji Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury.

 

eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO FRANCJI

Od 2004 roku polskie firmy masowo delegują pracowników do Francji. Są to zarówno pracownicy tymczasowi, jak i pracownicy delegowani w ramach realizacji umów o podwykonawstwo, umów o dzieło i innych kontraktów.

Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) - największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę promuje legalne i zyskowne dla polskich firm modele delegowania pracowników za granicę.
W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane i skonfrontowane z obowiązującymi przepisami różne modele stosowane przez polskie firmy delegujące pracowników do Francji. Szczególny nacisk położony został na kwestie związane z delegowaniem do Francji pracowników tymczasowych. Szczegółowo omówiona została problematyka poświadczania formularzy A1 oraz wysyłania pracowników do Francji w systemie delegacyjnym (w systemie podróży służbowej).
W sposób przystępny zaprezentowano zawiłe problemy związane z podatkiem VAT w związku z transgranicznym świadczeniem usług opieki.
Obszernie omówione zostały kwestie związane z zakładem podatkowym – źródło problemów wielu polskich firm na rynku francuskim.
 
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników