Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

nowe przepisy dla polskich firm delegujących we Francji

Szanowni Państwo!

W kwietniu 2015 roku opublikowany został we Francuskim Dzienniku Ustaw pakiet nowych przepisów dla firm delegujących.

Przewiduje on m.in., że polska firma działająca we Francji musi przechowywać na terenie tego kraju dowody na prowadzenie rzeczywistej, realnej i znaczącej działalności podstawowej na terenie Polski.

Konsultacje n/t delegowania pracowników do Francji

Izba Pracodawców Polskich i Portal Delegowanie.pl rekomenduje korzystanie przez firmy delegujące pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców do Francji z pomocy i wsparcia Kancelarii Brighton&Wood.

Seminarium online 22.09.2016

22.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Kierunki zmian w prawie europejskim: propozycja Komisji Europejskiej zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych

Seminarium online 15.09.2016

15.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Najnowsze wytyczne ZUS dot. poświadczania formularzy A1

seminarium online 08.09.2016

08.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zmiany w prawie niemieckim

Seminarium online 01.09.2016

01.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: nowe obowiązki dla firm delegujących
W dniu 17.06.2016 weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje ona dla firm delegujących pracowników do Polski nowe obowiązki o charakterze biurokratycznym.

Seminarium online 25.08.2016

25.08.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce

Baza wiedzy n/t delegowania do Francji

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprezentować Państwu pięciotomową bazę wiedzy n/t delegowania do Francji.

Jest to publikacja wyjątkowa, ponieważ obejmuje swoją tematyką nie tylko omówienie najważniejszych obowiązków, które wypełnić musi polska firma (oraz agencja pracy), która deleguje pracowników do Francji. Jest to także jedyna publikacja zawierająca omówienie francuskich przepisów prawa pracy, do których zobligowany jest polski przedsiębiorca.

DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO FRANCJI

Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do Francji powinno zwrócić szczególną uwagę na:

JAK ZNALEŹĆ WIARYGODNĄ SPÓŁKĘ, KTÓRA DELEGUJE PRACOWNIKÓW POLSKICH DO FRANCJI ?

Z badań prowadzonych przez Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że we Francji działa ponad 1200 polskich firm, które delegują pracowników na francuski rynek pracy. Z danych instytucji zabezpieczenia społecznego wynika, że takich firm jest tylko kilkaset. Oznacza to, że prawie połowa firm delegujących pracowników do Francji nie uzyskuje dla swoich pracowników formularzy A1.

KOSZTY POZAPŁACOWE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO FRANCJI

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskiego pracodawcę za granicę (np.: do Francji), jest przychód.

FRANCUSKI ZAKŁAD PODATKOWY

Polsko-francuskie stosunki z zakresu opodatkowania reguluje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r.

ZASADA 183 DNI – OPODATKOWANIE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO FRANCJI

Problematykę opodatkowania pracowników delegowanych do Francji reguluje art. 15 Umowy polsko-francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r.

Delegowanie pracowników do Francji: wyrok francuskiego Conseil d’Etat w sprawie francuskiego zakładu podatkowego zagranicznej firmy, która deleguje pracowników do Francji

 Nasilające się kontrole podatkowe w polskich firmach, które delegują pracowników do Francji kończą się coraz częściej stwierdzeniem istnienia we Francji zakładu podatkowego, czego drastycznymi konsekwencjami są:

Delegowanie pracowników do Francji: okólniki francuskiego ministerstwa gospodarki i finansów oraz komisji ds. walki z pracą nielegalną n/t priorytetów kontroli w polskich firmach

Kilka dni temu dotarliśmy do dwóch obszernych okólników  w/w instytucji. Skierowane są one do francuskich inspekcji pracy, inspekcji URSAFF, brygad kontrolnych służb skarbowych oraz żandarmerii i dotyczą kierunków zmasowanych kontroli w polskich firmach, które delegują do Francji pracowników.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników