Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Seminarium online 01.09.2016

01.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: nowe obowiązki dla firm delegujących
W dniu 17.06.2016 weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje ona dla firm delegujących pracowników do Polski nowe obowiązki o charakterze biurokratycznym.

Seminarium online 25.08.2016

25.08.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce

Baza wiedzy n/t delegowania do Francji

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprezentować Państwu pięciotomową bazę wiedzy n/t delegowania do Francji.

Jest to publikacja wyjątkowa, ponieważ obejmuje swoją tematyką nie tylko omówienie najważniejszych obowiązków, które wypełnić musi polska firma (oraz agencja pracy), która deleguje pracowników do Francji. Jest to także jedyna publikacja zawierająca omówienie francuskich przepisów prawa pracy, do których zobligowany jest polski przedsiębiorca.

DELEGOWANIE POLSKICH PRACOWNIKÓW DO FRANCJI

Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników do Francji powinno zwrócić szczególną uwagę na:

JAK ZNALEŹĆ WIARYGODNĄ SPÓŁKĘ, KTÓRA DELEGUJE PRACOWNIKÓW POLSKICH DO FRANCJI ?

Z badań prowadzonych przez Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że we Francji działa ponad 1200 polskich firm, które delegują pracowników na francuski rynek pracy. Z danych instytucji zabezpieczenia społecznego wynika, że takich firm jest tylko kilkaset. Oznacza to, że prawie połowa firm delegujących pracowników do Francji nie uzyskuje dla swoich pracowników formularzy A1.

KOSZTY POZAPŁACOWE PRACOWNIKA DELEGOWANEGO DO FRANCJI

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskiego pracodawcę za granicę (np.: do Francji), jest przychód.

FRANCUSKI ZAKŁAD PODATKOWY

Polsko-francuskie stosunki z zakresu opodatkowania reguluje Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r.

ZASADA 183 DNI – OPODATKOWANIE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH DO FRANCJI

Problematykę opodatkowania pracowników delegowanych do Francji reguluje art. 15 Umowy polsko-francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 20 czerwca 1975 r.

Delegowanie pracowników do Francji: wyrok francuskiego Conseil d’Etat w sprawie francuskiego zakładu podatkowego zagranicznej firmy, która deleguje pracowników do Francji

 Nasilające się kontrole podatkowe w polskich firmach, które delegują pracowników do Francji kończą się coraz częściej stwierdzeniem istnienia we Francji zakładu podatkowego, czego drastycznymi konsekwencjami są:

Delegowanie pracowników do Francji: okólniki francuskiego ministerstwa gospodarki i finansów oraz komisji ds. walki z pracą nielegalną n/t priorytetów kontroli w polskich firmach

Kilka dni temu dotarliśmy do dwóch obszernych okólników  w/w instytucji. Skierowane są one do francuskich inspekcji pracy, inspekcji URSAFF, brygad kontrolnych służb skarbowych oraz żandarmerii i dotyczą kierunków zmasowanych kontroli w polskich firmach, które delegują do Francji pracowników.

Delegowanie pracowników do Francji: informacje dla francuskich zleceniodawców polskich firm

Z uwagi na ogromną nagonkę medialną na polskie firmy delegujące pracowników do Francji i zmasowane kontrole prowadzone w polskich firmach, Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) we współpracy z kancelarią Brighton&Wood przygotowały pakiet informacji dla francuskich kontrahentów polskich firm.

Plan działań Sekcji Francuskiej IPP

 W dniu 7.02.2013 odbyło się spotkanie Sekcji Francuskiej IPP.
Przedsiębiorcy ustalili nast. plan najbliższych działań:
1) Stworzenie w języku francuskim biuletynu poświęconego warunkom, jakie musi spełnić polska firma delegująca pracowników do Francji przeznaczonego dla firm francuskich (Zarząd IPP, II 2013)

eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO FRANCJI

Tradycja świadczenia usług budowlanych w krajach Unii Europejskiej przez polskie firmy sięga lat siedemdziesiątych, od kiedy to najpierw centrale handlu zagranicznego, później przedsiębiorstwa państwowe, a na koniec spółki prawa handlowego delegowały pracowników w budownictwie. Od 2004 roku rynek usług budowlanych w Unii Europejskiej został uwolniony dla polskich firm, a od 2011 roku polskie firmy nie borykają się już z żadnymi restrykcjami natury prawnej. Z badań prowadzonych regularnie przez Izbę Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) oraz Instytut Zatrudnienia Transgranicznego (www.izt.org.pl) wynika, że rokrocznie polskie przedsiębiorstwa budowlane oraz agencje pracy tymczasowej delegują za granicę w sektorze budowlanym ponad 200 tysięcy pracowników.

Pomimo zagwarantowanej traktatami europejskimi swobody świadczenia usług, polskie firmy delegujące personel budowlany do UE konfrontowane są z licznymi problemami natury podatkowej, ubezpieczeniowej i prawnej. Niniejsza publikacja zawiera opis najważniejszych aspektów prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych, które należy uwzględnić delegując pracowników budowlanych za granicę.

Autorzy – niekwestionowani eksperci i praktycy, od wielu lat obsługujący polskie firmy delegujące pracowników budowlanych za granicę – w sposób kompleksowy i systematyczny opisują m.in. takie trudne kwestie specyficzne dla branży budowlanej jak:

  • łączenie krótkich budów przez zagranicznego fiskusa w celu stwierdzenia zakładu podatkowego za granicą,
  • zagraniczny budowlany zakład podatkowy,
  • zasada 183 dni w budownictwie,
  • A1 w budownictwie,
  • zagraniczne kasy urlopowe i inne obowiązkowe kasy branżowe,
  • skuteczne dochodzenie należności od nieuczciwych kontrahentów przez polskie firmy delegujące pracowników budowlanych za granicę,
  • budowlane związki zawodowe w krajach skandynawskich,
  • zagraniczne stawki minimalne w budownictwie i zagraniczne przepisy prawa pracy bezwzględnie obowiązujące,
  • praca tymczasowa w budownictwie.

eBook - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO FRANCJI

Od 2004 roku polskie firmy masowo delegują pracowników do Francji. Są to zarówno pracownicy tymczasowi, jak i pracownicy delegowani w ramach realizacji umów o podwykonawstwo, umów o dzieło i innych kontraktów.

Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) - największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę promuje legalne i zyskowne dla polskich firm modele delegowania pracowników za granicę.
W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane i skonfrontowane z obowiązującymi przepisami różne modele stosowane przez polskie firmy delegujące pracowników do Francji. Szczególny nacisk położony został na kwestie związane z delegowaniem do Francji pracowników tymczasowych. Szczegółowo omówiona została problematyka poświadczania formularzy A1 oraz wysyłania pracowników do Francji w systemie delegacyjnym (w systemie podróży służbowej).
W sposób przystępny zaprezentowano zawiłe problemy związane z podatkiem VAT w związku z transgranicznym świadczeniem usług opieki.
Obszernie omówione zostały kwestie związane z zakładem podatkowym – źródło problemów wielu polskich firm na rynku francuskim.
 
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników