Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Seminarium online 25.08.2016

25.08.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce

W Polsce pracuje ponad milion Ukrainek i Ukraińców. Legalnie i nielegalnie. W 2015 r. polskie konsulaty na Ukrainie wydały 925 tys. wiz (Schengen i narodowych) typu D, uprawniających do pracy. W 2016 roku, w pierwszym kwartale, już 258 tys. Dziś procedury są uproszczone, Ukraińcy mogą pracować przez sześć miesięcy w roku na podstawie oświadczeń złożonych przez polskiego pracodawcę. Deklaruje on w urzędzie pracy, że zamierza zatrudnić obcokrajowców. Nie musi sprawdzać, czy na to miejsce znajdzie się chętny Polak, czyli dokonywać testu pracy. Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec występuje o wizę w polskim konsulacie. W Polsce podpisuje – lub nie – umowę (zwykle tzw. śmieciową) i może pracować. Ale niekoniecznie, bo może też pojechać dalej, do innych krajów UE.
Według najnowszych szacunków działającego przy IPP Instytutu Zatrudnienia Transgranicznego w Polsce pracuje – legalnie i nielegalnie) każdego dnia prawie dwa miliony cudzoziemców. Uzupełniają oni doskonale niedobory na polskim rynku pracy.
Polskie firmy coraz częściej mają problem ze znalezieniem doświadczonych i odpowiednio wykształconych pracowników. Spadek bezrobocia wspierany wypłatami z programu 500+ powoduje, że pracownicy nie godzą się na pracę za minimalne wynagrodzenie. „Gdyby nie pracownicy z Ukrainy i z innych krajów, możliwości wytwórcze polskich przedsiębiorstw byłyby zagrożone." – ocenia Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich, Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV i Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.
 
Podczas Poranku Eksperckiego IPP, który odbędzie się już w czwartek, w dniu 25.08.2016 r. o godzinie 10.00 omówione zostaną przepisy i wymogi administracyjne dla firm chcących zatrudnić w Polsce cudzoziemców.
Seminarium online poprowadzone zostanie przez Tomasza Majora, redaktora wydanej latem 2016 r. staraniem prawników Kancelarii Brighton&Wood książki: „Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce. Tomasz Major (red.), wyd.: delegowanie.pl, 2016 r., 340 stron.
Wszystkie firmy, które wezmą udział w szkoleniu otrzymają tę cenną pozycję książkową gratis - jako materiały szkoleniowe.
 
Izba Pracodawców Polskich, Kancelaria Brighton&Wood oraz Portal Delegowanie.pl zachęcają Państwa do brania udziału w cotygodniowych spotkaniach online n/t delegowania. Warunkiem uczestnictwa jest tylko posiadanie komputera lub tabletu oraz dostęp do Internetu. Seminaria Online prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych, renomowanych ekspertów w zakresie delegowania. Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze lub domu. – Uczestnicy Seminarium Online oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu lub konferencji – tracą na dojazd, przelot, nocleg i na stanie w korkach. Prowadzący udziela uczestnikom głosu. Każdy uczestnik seminarium online może zadawać nieograniczoną ilość pytań podczas szkolenia. Delegowanie.pl zapewnia uczestnikom anonimowość i dyskrecję – pozostali uczestnicy nie znają tożsamości osób uczestniczących w spotkaniu.
 
Tematyka poruszona na seminarium online będzie także obszernie przedyskutowana z uczestnikami Warsztatów dla Praktyków Delegowania, które odbędą się w Krakowie w dniu 29.09.2016.
 
Informacje o seminariach online (bezpłatne dla wszystkich firm delegujących, które są członkami IPP lub które przystąpią do IPP przed seminarium): www.delegowanie.pl/online
Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member
Informacja o Warsztatach dla Praktyków Delegowania, które odbędą się w Krakowie w dniu 29.09.2016: www.delegowanie.pl/seminarium
Konsultacje i obsługa dla firm delegujących: www.BrightonWood.com
 
25.08.2016 10.30 Sekcja Opieki: Nowa (polska) ustawa o minimalnym wynagrodzeniu a delegowanie opiekunek do Niemiec
 
Na Spotkaniu Online Sekcji Opieki, które odbędzie się już w czwartek, w dniu 25.08.2016 r. o godzinie 10.30 omówione zostaną nowe przepisy i wymogi administracyjne dla firm delegujących pracowników oraz zleceniobiorców w branży opieki. Omówione zostaną także nowe uprawnienia Inspektorów Pracy.
 
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że z korzyścią dla firm delegujących opiekunki do Niemiec udało nam się spowodować wprowadzenie do ustawy niezwykle korzystnych zapisów branżowych. Powodują one, że delegowanie na dotychczasowych zasadach będzie możliwe. Cieszymy się, że jako pierwsi mogliśmy poinformować Państwa o tym fakcie już na początku sierpnia 2016 r.
 
W projekcie nowe kompetencje zyskuje Państwowa Inspekcja pracy. Dwa najważniejsze zapisy dotyczące umów zleceń to:
- Inspektorzy pracy będą uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie oraz kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej – zgodnie z przepisami ustawy,
- właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy będą uprawnione do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia wypłacenia wynagrodzenia w  wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej– zgodnie z przepisami ustawy.
 
Seminarium jest bezpłatne dla wszystkich firm delegujących, które są członkami Sekcji Opieki IPP lub Sekcji Delegowania IPP lub też przystąpią przed seminarium do IPP lub do Sekcji Opieki IPP.
Seminarium poprowadzi osobiście Tomasz Major.
Tomasz Major – Partner Zarządzający w Brighton&Wood to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. Tomasz Major uczestniczy w wielu spotkaniach i panelach dyskusyjnych z udziałem autorów niemieckich przepisów. Wraz z grupą wybitnych prawników niemieckich stworzył, jako jedyny polskojęzyczny prawnik, nieformalny panel dyskusyjny mający na celu wywieranie wpływu na prawodawstwo w Niemczech i w Europie dotyczące zatrudnienia cudzoziemców i delegowania. W panelu uczestniczą przedstawiciele niemieckiego biznesu, funkcjonariusze państwowi oraz szefowie działów prawnych wiodących organizacji niemieckiego biznesu. W branży Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wykrzyczał głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.
 
Izba Pracodawców Polskich, Kancelaria Brighton&Wood oraz Portal Delegowanie.pl zachęcają Państwa do brania udziału w cotygodniowych spotkaniach online n/t delegowania. Warunkiem uczestnictwa jest tylko posiadanie komputera lub tabletu oraz dostęp do Internetu. Seminaria Online prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych, renomowanych ekspertów w zakresie delegowania. Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze lub domu. – Uczestnicy Seminarium Online oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu lub konferencji – tracą na dojazd, przelot, nocleg i na stanie w korkach. Prowadzący udziela uczestnikom głosu. Każdy uczestnik seminarium online może zadawać nieograniczoną ilość pytań podczas szkolenia. Delegowanie.pl zapewnia uczestnikom anonimowość i dyskrecję – pozostali uczestnicy nie znają tożsamości osób uczestniczących w spotkaniu.
 
Tematyka poruszona na seminarium online będzie także obszernie przedyskutowana z uczestnikami Warsztatów dla Praktyków Delegowania, które odbędą się w Krakowie w dniu 29.09.2016.
 
Informacje o seminariach online (bezpłatne dla wszystkich firm delegujących, które są członkami IPP lub które przystąpią do IPP przed seminarium): www.delegowanie.pl/online
Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member
Informacja o Warsztatach dla Praktyków Delegowania, które odbędą się w Krakowie w dniu 29.09.2016: www.delegowanie.pl/seminarium
Konsultacje i obsługa dla firm delegujących: www.BrightonWood.com
 
 
25.08.2016 11.00 Zasada 183 dni i opodatkowanie pracowników delegowanych
Na seminarium online, które odbędzie się już w czwartek, w dniu 25.08.2016 r. o godzinie 11.00 omówione zostaną zasady opodatkowania pracowników delegowanych za granicę. Przedyskutowana zostanie najnowsza praktyka polskiego fiskusa oraz władz skarbowych wybranych przyjmujących państw członkowskich, a także najnowsze orzecznictwo.
Seminarium jest bezpłatne dla wszystkich firm delegujących, które są członkami IPP lub przystąpią przed seminarium do IPP.
Seminarium poprowadzi autor jedynego na rynku komentarza do Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Tomasz Major.
 
Izba Pracodawców Polskich, Kancelaria Brighton&Wood oraz Portal Delegowanie.pl zachęcają Państwa do brania udziału w cotygodniowych spotkaniach online n/t delegowania. Warunkiem uczestnictwa jest tylko posiadanie komputera lub tabletu oraz dostęp do Internetu. Seminaria Online prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych, renomowanych ekspertów w zakresie delegowania. Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze lub domu. – Uczestnicy Seminarium Online oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu lub konferencji – tracą na dojazd, przelot, nocleg i na stanie w korkach. Prowadzący udziela uczestnikom głosu. Każdy uczestnik seminarium online może zadawać nieograniczoną ilość pytań podczas szkolenia. Delegowanie.pl zapewnia uczestnikom anonimowość i dyskrecję – pozostali uczestnicy nie znają tożsamości osób uczestniczących w spotkaniu.
 
Tematyka poruszona na seminarium online będzie także obszernie przedyskutowana z uczestnikami Warsztatów dla Praktyków Delegowania, które odbędą się w Krakowie w dniu 29.09.2016.
 
Informacje o seminariach online (bezpłatne dla wszystkich firm delegujących, które są członkami IPP lub które przystąpią do IPP przed seminarium): www.delegowanie.pl/online
Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member
Informacja o Warsztatach dla Praktyków Delegowania, które odbędą się w Krakowie w dniu 29.09.2016: www.delegowanie.pl/seminarium
Konsultacje i obsługa dla firm delegujących: www.BrightonWood.com

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników