Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

SKU: OPKIE2018

Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujących od ponad dekady wiodące polskie firmy działające w branży opieki – prezentują prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec. 

Książka zawiera multum przykładów, rad i wskazówek, a także kalkulacji dla przedsiębiorców delegujących opiekunki do Niemiec i ich doradców prawnych oraz podatkowych.
 
Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się opieką domową w Niemczech. Dla pracowników działów kadr i płac firm świadczących usługi, ale także dla firm będących odbiorcami usług i pośrednikami, dla adwokatów, doradców podatkowych i radców prawnych niniejszy poradnik jest obowiązkowym narzędziem, z którego korzystać należy w codziennej pracy.
To imponujące dzieło – efekt zespołowej pracy całego teamu Kancelarii Brighton&Wood – jest prawdziwą kopalnią wiedzy – Biblią Opieki Domowej w Niemczech; to najszersza i jedyna tak kompleksowa publikacja nt. niemieckiego rynku opieki domowej.
 
Książka jest bezpłatna dla firm przystępujących do IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz przedłużających członkostwo na kolejny rok oraz dla firm obsługiwanych na stałe i konsultowanych przez Kancelarię Brighton&Wood.
 
Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec. 
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.
 
Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wykrzyczał głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”. 
 
 
Pierwsze egzemplarze książki Członkowie IPP otrzymają jeszcze we wrześniu b.r.
 
Oto niektóre tematy obszernie poruszone w książce:
Opieka domowa w Niemczech/Haushaltspflege in Deutschland
P-100 Informacje ogólne/allgemeine Informationen
P-101 Rynek opieki w Niemczech z punktu widzenia polskich agencji opieki
P-102 Pflegefachkräftemangel in Deutschland aus Sicht polnischer Dienstleistungsunternehmen
P-103 Węzeł gordyjski … czyli prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec
P-104 „Gordischer Knoten” – die rechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte bei der Entsendung des Pflegepersonals nach Deutschland
P-105 Praktyka rynkowa … czyli Siedem Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec
P-106 Marktpraxis - die „Sieben Hauptsünden“ bei der Entsendung des Pflegepersonals nach Deutschland
 
P-200 Prawne aspekty delegowania opiekunek do Niemiec/Rechtliche Aspekte der Entsendung von pflegekräften nach Deutschland
P-201 Umowa o pracę czy umowa zlecenia? – czyli permanentny szpagat między polskimi a niemieckimi przepisami…
P-202 Arbeitsvertrag oder zivilrechtlicher Vertrag – der ständige Spagat zwischen den deutschen und polnischen Vorschriften
P-203 Dopuszczalność zawierania umów zlecenia w branży opieki - ważny wyrok
P-204 Prawo właściwe … w branży opieki
P-205 Anwendbares Arbeitsrecht: Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland
P-206 Das Arbeitnehmerentsendegesetz in Deutschland
P-207 Mindestarbeitsbedingungen in der Pflegebranche
P-208 Czas pracy opiekunek delegowanych do Niemiec
P-209 Kodeksowe (KP) zasady ustalania czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec
P-210 Imperatywne (bezwzględnie obowiązujące) niemieckie przepisy o czasie pracy opiekunek delegowanych do Niemiec
P-211 Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts: Überstundensätze, Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten
P-212 Bereitschaftsdienst
P-213 Rufbereitschaft
P-214 Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz: Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft
P-215 Ustalanie czasu pracy opiekunek zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia
P-216 Wynagrodzenie opiekunek delegowanych do Niemiec
P-217 Kodeksowe (KP) zasady ustalania wynagrodzenia opiekunek delegowanych do Niemiec
P-218 Niemieckie przepisy o wynagrodzeniu opiekunek delegowanych do Niemiec
P-219 Ustalanie wynagrodzenia opiekunek delegowanych do Niemiec w oparciu o umowy zlecenia
P-220 Prawo do urlopu opiekunki delegowanej do Niemiec
P-221 Kodeksowe (KP) zasady ustalania prawa do urlopu opiekunek delegowanych do Niemiec
P-222 Bezwzględnie obowiązujące niemieckie przepisy o urlopach
P-223 Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts: bezahlter Mindestjahresurlaub
P-224 Ustalanie prawa do urlopu opiekunek zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia
P-225 Dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w instytucjach polskich i niemieckich
P-226 Sądowe dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w Polsce i w Niemczech
P-227 Święty Graal delegowania opiekunek do Niemiec: dokumentacja!
 
P-300 Formularze A1/ A1-Formulare 
P-301 Formularze A1: gdzie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki delegowane do Niemiec
P-302 Ustalanie ustawodawstwa właściwego wg wytycznych Komisji Administracyjnej ds. zabezpieczenia społecznego
P-303 Formularze A1 z art. 12 Rozp. 883/2004
P-304 A1 Formulare: Wo sollen die Sozialversicherungsbeiträge für die nach Deutschland entsandten Pflegekräfte abgeführt werden?
P-305 Anwendbares Sozialversicherungsrecht – Entsendebescheinigungen A1 Territorialitätsprinzip
P-306 Arbeitnehmer, die vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat entsandt werden
P-307 Definition der Entsendung von Arbeitnehmern in den europäischen Rechtsvorschriften des Sozialversicherungsrechts
P-308 Definition der gewöhnlichen Tätigkeit im „Entsendestaat“
P-309 Entsendung von Arbeitnehmern, die in einem Mitgliedstaat zum Zweck der Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat eingestellt werden
P-310 Anwendung des Territorialitätsprinzips
P-311 Verfahren bei einer Entsendung
P-312 Ausübung von Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten
P-313 Ausnahmevereinbarungen
P-314 A1 z art. 12.1 – obroty agencji opieki
P-315 A1 z art. 12.1 – zastępowalność w branży opieki
P-316 Formularze A1 z art. 13 Rozp. 883/2004
P-317 A1 – art. 13.1. rozporządzenia 883/2004 – marginalność i pozorność wykonywania pracy w Polsce
P-318 Rozbicie czynności na dwie umowy zlecenia – pozorność
P-319 Wyjątkowe porozumienia - Formularze A1 z art. 16 Rozp. 883/2004
P-320 Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych
P-321 Verweigerung der A1-Bescheinigung (Nichtausstellen von A1) für die entsandten Arbeitnehmer durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt
P-322 Anulowanie A1 z mocą wsteczną przez ZUS
P-323 Rückwirkende Aufhebung des A1 Formulars durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt
P-324 Niepoświadczenie A1 przez ZUS lub anulowanie A1 – aktywność niemieckich instytucji
P-325 Fehlende A1 Bescheinigung bzw. die Aufhebung von A1 durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt – Maßnahmen der deutschen Behörden
P-326 Formularze A1 dla opiekunek z innych krajów członkowskich UE (Rumunia, Bułgaria etc.) delegowanych do Niemiec
P-327 Formularze A1 dla opiekunek spoza UE (Ukraina, Białoruś etc.) delegowanych do Niemiec
 
P-400 Składki na ubezpieczenia społeczne: ile kosztuje delegowanie opiekunek do Niemiec?/ Die Sozialversicherungsbeiträge: Wie viel kostet die Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland?
P-401 Składki na ubezpieczenia społeczne: ile kosztuje delegowanie opiekunek do Niemiec?
P-402 Die Sozialversicherungsbeiträge: Wie viel kostet die Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland?
P-403 Zasady prawidłowego naliczania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce
P-404 Sozialversicherungsbeiträge in Polen: Lohn- und Lohnnebenkosten bei der Arbeitnehmerentsendung
P-405 Beitragsarten
P-406 Zahlungsfristen für die Beiträge und Steuer
P-407 Beitragsbemessungsgrundlage
P-408 Kostenoptimierung
P-409 Arbeitsvertrag oder zivilrechtlicher Vertrag – der ständige Spagat zwischen den deutschen und polnischen Vorschriften
P-410 Koszty pozapłacowe delegowania – szczegółowe kalkulacje/Diverse Entsendemodelle – detaillierte Kalkulationen
P-411 Koszty pozapłacowe delegowania do Niemiec /Lohnnebenkosten: Entsendung nach Deutschland (tabela porównawcza/Vergleichstabelle)
P-412 Delegacje (diety) opiekunek kierowanych do Niemiec
P-413 System tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy
P-414 Ustalanie podstawy wymiaru składek za zleceniobiorców wykonujących naprzemiennie pracę w Polsce oraz za granicą – usługi marketingowo-rekrutacyjne połączone z usługami opiekuńczymi
P-415 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń (kilka zleceń, umowa o prace i zlecenie etc.)
P-416 Kontrola prawidłowości naliczania składek przez ZUS – przypis składek, odwołanie od decyzji ZUS, proces z ZUS
P-417 Die Kontrolle der richtigen Beitragsermittlung durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt – Beitragsnachberechnung, Berufung gegen den Bescheid der Sozialversicherungsanstalt, gerichtliches Verfahren gegen die Sozialversicherungsanstalt
P-418 Spory sądowe z ZUS
P-419 Gerichtliche Streitigkeiten mit der Sozialversicherungsanstalt
P-420 Naliczanie składek wg niemieckich przepisów/Berechnung der Lohnnebenkosten nach deutschen Vorschriften
P-421 Koszty pozapłacowe delegowania – szczegółowe kalkulacje/Diverse Entsendemodelle – detaillierte Kalkulationen
P-422 Koszty pozapłacowe delegowania do Niemiec /Lohnnebenkosten: Entsendung nach Deutschland (tabela porównawcza/Vergleichstabelle)
 
P-500 Opodatkowanie polskiej agencji opieki działającej na rynku niemieckim/Steuerliche Aspekte der Tätigkeit von polnischen Pflegeagenturen in Deutschland
P-501 Opodatkowanie polskiej agencji opieki działającej na rynku niemieckim
P-502 Opodatkowanie transgranicznej usługi opieki podatkiem VAT: zagrożenia dla branży
P-503 Opieka a pośrednictwo w zatrudnieniu opiekunek – VAT
P-504 VAT od czynności niemieckich koordynatorów
P-505 Steuerliche Betriebstätte nach Art. 5 DBA-PL
P-507 Abhängiger Vertreter
 
P-600 Opodatkowanie opiekunek delegowanych do Niemiec
P-601 Opodatkowanie opiekunek delegowanych do Niemiec
P-602 Opiekunka jako pracownik delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki
P-603 Opiekunka jako zleceniobiorca delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki
P-604 Opiekunka jako pracownik tymczasowy delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki
P-605 Pojęcie podróży (służbowej) a wykonywanie zlecenia w Niemczech przez opiekunki
P-606 Podwójne opodatkowanie zleceniobiorców do Niemiec
P-607 Zaliczkowe (skumulowane) wynagradzanie zleceniobiorców zatrudnionych w opiece a opodatkowanie
P-608 183-Tageregel
P-609 Diskriminierung der Arbeitnehmerüberlassung im Doppelbesteuerungsabkommen
 
P-700 Niemieckie modele zatrudnienia polskich opiekunek
P-701 Niemieckie modele zatrudnienia polskich opiekunek
P-702 Zatrudnienie polskiej opiekunki bezpośrednio u rodziny niemieckiej – najkrótsza droga do pracy na czarno
P-703 Zatrudnienie polskiej opiekunki w niemieckiej agencji opieki – niskie netto opiekunki
P-704 Minijob – 800 euro „pod stołem”
P-705 Samozatrudnienie
P-706 (Schein)Selbständigkeit
P-707 Koszty pozapłacowe bezpośredniego zatrudnienia w Niemczech (rodzina, dom opieki, przedsiębiorstwo opiekuńcze)/Lohnnebenkosten: Beschäftigung in Deutschland (Familie, Pflegeheim, Pflegedienst etc.)
P-708 Koszty pozapłacowe zatrudnienia w Niemczech w ramach Minijob /Lohnnebenkosten: Beschäftigung in Deutschland (Minijob)
 

Spis rzeczy

  • Wstęp: Rynek opieki w Niemczech z punktu widzenia polskich agencji opieki
  • Wprowadzenie: Węzeł gordyjski … czyli prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec
  • Praktyka rynkowa … czyli Siedem Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec
  • Umowa o pracę czy umowa zlecenia? – czyli permanentny szpagat między polskimi a niemieckimi przepisami
  • Prawo właściwe dla umów z pracownikami (umowy o pracę), zleceniobiorcami (umowy zlecenia) i pracownikami
  • tymczasowymi (umowy o pracę tymczasową) kierowanymi za granicę w branży opieki
  • Czas pracy opiekunek delegowanych do Niemiec
  • Wynagrodzenie opiekunek delegowanych do Niemiec
  • Prawo do urlopu opiekunki delegowanej do Niemiec
  • Dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w instytucjach polskich i niemieckich 
  • Sądowe dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w Polsce i w Niemczech
  • Formularze A1: gdzie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki delegowane do Niemiec
  • Składki na ubezpieczenia społeczne: ile kosztuje delegowanie opiekunek do Niemiec?
  • Opodatkowanie polskiej agencji opieki działającej na rynku niemieckim
  • Opodatkowanie transgranicznej usługi opieki podatkiem VAT: zagrożenia dla branży
  • Opodatkowanie opiekunek delegowanych do Niemiec
  • Niemieckie modele zatrudnienia polskich opiekunek
  • Święty Graal delegowania opiekunek do Niemiec: dokumentacja!

Spis treści

  • Wstęp: Rynek opieki w Niemczech z punktu widzenia polskich agencji opieki
    • Pflegefachkräftemangel in Deutschland aus Sicht polnischer Dienstleistungsunternehmen 
  • Wprowadzenie: Węzeł gordyjski … czyli prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec
    • Einführung: „Gordischer Knoten” – die rechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte bei der Entsendung des Pflegepersonals nach Deutschland
  • Praktyka rynkowa … czyli Siedem Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec
    • Marktpraxis - die „Sieben Hauptsünden“ bei der Entsendung des Pflegepersonals nach Deutschland 
  • Umowa o pracę czy umowa zlecenia? – czyli permanentny szpagat między polskimi a niemieckimi przepisami
    • Arbeitsvertrag oder zivilrechtlicher Vertrag – der ständige Spagat zwischen den deutschen und polnischen Vorschriften
    • Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców
      • Zakaz zrzeczenia się minimalnej stawki godzinowej
      • Forma i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia
      • Wyjątki w zakresie stosowania minimalnej stawki godzinowej
    • Umowy cywilnoprawne w prawie i w praktyce – elastyczna alternatywa dla umów o pracę 
    • Cel zawierania umów cywilnoprawnych 
    • Umowa zlecenia
      • Umowa zlecenia w prawie polskim 
        • Praktyczne aspekty zawierania i wykonywania umów zlecenia
          • Niezdolność do wykonywania zlecenia
          • Wypowiedzenie natychmiastowe umowy zlecenia:
          • standard przewidziany przez ustawodawcę
          • Praktyczne aspekty wypowiadania i rozwiązywania umów zlecenia 
          • Przedawnienie roszczeń z umowy zlecenia 
          • BHP zleceniobiorcy 
          • Badania lekarskie zleceniobiorcy
      • Umowa zlecenia a umowa o pracę
        • Różnice między umową o pracę a umową zlecenia
        • Zlecenie w warunkach prawa pracy – orzecznictwo sądowe
        • Praca pod kierownictwem pracodawcy – omówienie wyroku Sądu Najwyższego
        • Praca „przy taśmie” – cechy stosunku pracy na przykładzie wyroku sądowego
        • Pozew o ustalenie stosunku pracy i jego skutki
        • Zapowiadana nowelizacja przepisów: to inspektor pracy a nie sąd będzie ustalał istnienie stosunku pracy w decyzji
        • administracyjnej
      • Dopuszczalność zawierania umów zlecenia w branży opieki - ważny wyrok
  • Prawo właściwe dla umów z pracownikami (umowy o pracę), zleceniobiorcami (umowy zlecenia) i pracownikami tymczasowymi (umowy o pracę tymczasową) kierowanymi za granicę w branży opieki
    • Wybór właściwego prawa pracy
    • Ograniczenie wyboru właściwego prawa pracy
    • Prawo właściwe w przypadku niewskazania przez strony
    • Właściwe prawo pracy przy delegowaniu pracowników tymczasowych 
    • Podsumowanie 
    • Anwendbares Arbeitsrecht: Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland
      • Arbeitsverträge
      • Anwendbares Arbeitsrecht mangels vorliegender Rechtswahl (sog. objektive Anknüpfung) 
      • Rechtswahl
      • Einschränkungen der Rechtswahl
    • Das Arbeitnehmerentsendegesetz in Deutschland
      • Allgemeinverbindliche Tarifverträge
      • Mindestlohn
      • Pflege
      • Haftung des Auftraggebers
      • Gerichtsstand
      • Kontrollen
      • Meldepflicht
      • Erstellen und Bereithalten von Dokumenten
      • Mindestlöhne im Sinne des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG)
    • Mindestarbeitsbedingungen in der Pflegebranche
      • Geltungsbereich der Verordnung
      • Besondere Regelung für Bereitschaftsdienste
      • Besondere Regelung für Überstnden
      • Besondere Regelung für Ausschlussfristen
      • Bereithaltung von Unterlagen
    • Grundprinzipien des polnischen Arbeitsrechts
      • Arbeitsvertragsarten
      • Der Abschluss des dritten Arbeitsvertrages auf bestimmte Zeit
      • Form und Inhalt des Vertrages, obligatorische Information über die Arbeitsordnung
      • Auflösung und Kündigung des Arbeitsvertrages
      • Arbeitszeit
      • Überstundenarbeit
      • Zuschlag für die Mehrarbeit
      • Entschädigung für Überstundenarbeit in Form von arbeitsfreier Zeit
      • Entschädigung für Überstundenarbeit am arbeitsfreien Tag
      • Nachtarbeit
      • Arbeit an Sonn- und Feiertagen
      • Urlaub
      • Urlaub auf Verlangen
      • Urlaubsabfindung und Urlaubsentgelt
      • Unbezahlter Urlaub
      • Tarifverträge
  • Czas pracy opiekunek delegowanych do Niemiec
    • Kodeksowe (KP) zasady ustalania czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec
      • Normy czasu pracy
      • Wymiar czasu pracy
      • Rozliczenie czasu pracy
      • Systemy czasu pracy
      • Przerwy wliczane do czasu pracy
      • Przerywany czas pracy
        • Pozostałe systemy czasu pracy
        • Zadaniowy czas pracy
      • Praca w nadgodzinach
        • Kiedy praca w nadgodzinach jest dopuszczalna
        • Polecenie pracy w nadgodzinach przez przełożonego
        • Kto nie może pracować w nadgodzinach
        • Roczny limit pracy w nadgodzinach
        • Dodatek za pracę w nadgodzinach
        • Ryczałt za pracę w nadgodzinach
        • Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny
        • Kto nie otrzyma wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
      • Praca w niedziele i święta
      • Praca w nocy
    • Imperatywne (bezwzględnie obowiązujące) niemieckie przepisy o czasie pracy opiekunek delegowanych do Niemiec . 
    • Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts:
      • Überstundensätze, Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten
      • Rechtliche Beschränkungen der Arbeitszeit
      • Wer wird durch das das Arbeitszeitgesetz geschützt? – Problem der “umowa zlecenia” in der Pflegebranche
      • Grenzen für die tägliche Arbeitszeit
      • Arbeit am Sonntag
      • Grenzen für die wöchentliche Arbeitszeit
      • Mindestruhezeiten nach Arbeitsende
      • Pausen
      • Beschränkungen der Arbeitszeit für die Nachtarbeit
      • Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz
      • Arbeitsbereitschaft versus Bereitschaftsdienst
      • Arbeitsbereitschaft versus Rufbereitschaft
        • Bereitschaftsdienst
        • Rufbereitschaft
      • Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz: Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft
      • Mehrarbeit
      • Anweisung des Arbeitgebers, Überstunden zu leisten
      • Einseitige Festlegung der Länge der Arbeitszeit per Anweisung des Arbeitgebers
      • Anordnung der Samstagsarbeit durch den Arbeitgeber
      • Rechtsgrundlagen für die Überstunden
      • Grenzen für Überstunden
      • Bezahlen von Überstunden
      • Freizeitausgleich statt Bezahlung von Überstunden
      • Abrechnung und Auszahlung von Überstunden
      • Überstundenzuschlag
      • Arbeitsvertraglicher Ausschluss
    • Ustalanie czasu pracy opiekunek zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia
  • Wynagrodzenie opiekunek delegowanych do Niemiec
    • Kodeksowe (KP) zasady ustalania wynagrodzenia opiekunek delegowanych do Niemiec
    • Niemieckie przepisy o wynagrodzeniu opiekunek delegowanych do Niemiec
    • Ustalanie wynagrodzenia opiekunek delegowanych do Niemiec w oparciu o umowy zlecenia
  • Prawo do urlopu opiekunki delegowanej do Niemiec
    • Kodeksowe (KP) zasady ustalania prawa do urlopu opiekunek delegowanych do Niemiec 
      • Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego
      • Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy
      • Prawo do kolejnych urlopów
      • Urlop w informacji o warunkach zatrudnienia
      • Wymiar urlopu wypoczynkowego
      • Urlop pracowników zatrudnionych na niepełny etat
      • Zaliczanie okresów nauki do stażu urlopowego
      • Udzielanie urlopów wypoczynkowych
      • Urlop pracowników pracujących w równoważnym systemie czasu pracy
      • Urlopy proporcjonalne
        • Prawo do urlopu w przypadku zmiany pracodawcy
        • Urlop po okresie niewykonywania pracy
        • Urlop uzupełniający
      • Realizacja prawa do urlopu
        • Przesunięcie terminu urlopu
        • Przerwanie urlopu
        • Odwołanie z urlopu
        • Urlop w okresie wypowiedzenia
        • Urlop na żądanie
      • Skutki niewykorzystania urlopu w ustalonym terminie
        • Zaległy urlop bez zgody pracownika
        • Przedawnienie prawa do urlopu
        • Informacja o urlopie w treści świadectwa pracy
      • Wynagrodzenie urlopowe
        • Podstawa wymiaru
        • Pomijanie składników za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
        • Wliczanie stałych składników
        • Wliczanie zmiennych składników za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
        • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
        • Zmiana w składnikach wynagrodzenia
        • Niepełny przepracowany okres
        • Urlop na przełomie miesięcy
      • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
        • Kiedy przysługuje ekwiwalent
        • Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
        • Współczynnik ekwiwalentowy
    • Bezwzględnie obowiązujące niemieckie przepisy o urlopach
    • Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts: bezahlter Mindestjahresurlaub 
      • Anspruch auf Erholungsurlaub 
      • Gesetzlicher Mindesturlaub 
      • Erstmaliger Anspruch auf Urlaub? 
      • Recht auf Urlaub in der von dem Arbeitnehmer gewünschten Zeit
      • Festlegung des Urlaubs 
      • Kann der Arbeitgeber bereits gewährten Urlaub widerrufen?
      • Übertragung des Urlaubs
      • Ersatzurlaub 
      • Urlaubsvergütung 
      • Urlaubsabgeltung 
      • Berechnungsformel für die Berechnung der Urlaubsabgeltung 
    • Ustalanie prawa do urlopu opiekunek zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia
  • Dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w instytucjach polskich i niemieckich
    • ZOLL
    • PIP 
    • ZUS 
  • Sądowe dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w Polsce i w Niemczech
    • Sądy właściwe w sporach z pracownikami, zleceniobiorcami i pracownikami tymczasowymi kierowanymi za granicę 
    • Pozwy w Polsce 
    • Durchsetzung von Ansprüchen der Pflegekräfte gegen die polnischen Pflegepersonalagenturen und die deutschen Vermittler vor polnischen und deutschen Institutionen 
      • ZOLL 
      • Staatliche Arbeitsinspektion (PIP)
      • Polnische Sozialversicherungsanstalt (ZUS) 
      • Die gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche der Pflegekräfte gegen die polnischen Pflegepersonalagenturen und die deutschen Vermittler in Polen und Deutschland 
    • Pozwy w Niemczech 
    • Geltendmachung der Ansprüche durch polnische Pflegerinnen vor deutschen Gerichten
      • Verjährung 
      • Verjährung und Verfall aufgrund einer Ausschlussfrist
  • Formularze A1: gdzie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki delegowane do Niemiec
    • Właściwe prawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych
    • Ustalanie ustawodawstwa właściwego wg wytycznych Komisji Administracyjnej ds. zabezpieczenia społecznego
    • Formularze A1 z art. 12 Rozp. 883/2004
      • Delegowanie pracowników
      • Kryteria dotyczące pracownika
      • Kryteria dotyczące przedsiębiorstwa delegującego 
    • Obroty krajowe jako kryterium delegowania – wyrok Sądu Najwyższego
      • Miesiąc przed delegowaniem – wyrok Sądu Najwyższego
      • Zastępowalność pracowników delegowanych
    • A1 dla zleceniobiorców 
    • A1 Formulare: Wo sollen die Sozialversicherungsbeiträge für die nach Deutschland entsandten Pflegekräfte abgeführt werden?
    • Anwendbares Sozialversicherungsrecht – Entsendebescheinigungen A1 
      • Territorialitätsprinzip 
      • Arbeitnehmer, die vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat entsandt werden
      • Definition der Entsendung von Arbeitnehmern in den europäischen Rechtsvorschriften des Sozialversicherungsrechts
      • Definition der gewöhnlichen Tätigkeit im „Entsendestaat“
      • Entsendung von Arbeitnehmern, die in einem Mitgliedstaat zum Zweck der Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat eingestellt werden 
      • Anwendung des Territorialitätsprinzips
      • Verfahren bei einer Entsendung
      • Ausübung von Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten
      • Ausnahmevereinbarungen
      • A1 z art. 12.1 – obroty agencji opieki
      • A1 z art. 12.1 – zastępowalność w branży opieki
    • Formularze A1 z art. 13 Rozp. 883/2004
      • Praca w więcej niż jednym kraju UE
        • Istota, definicje
        • Praca marginalna
        • Określenie siedziby pracodawcy dla celów art. 13.1 rozporządzenia 883/2004
      • Zasady ogólne wynikające z art. 13.1 rozporządzenia 883/2004
        • Marginalność – omówienie problemu na podstawie orzecznictwa sądowego
        • Wykonywanie zleceń w więcej niż jednym kraju
        • Wpływ sposobu wynagrodzenia ze zlecenia na podleganie ubezpieczeniom i A1
      • A1 – art. 13.1. rozporządzenia 883/2004 – marginalność i pozorność wykonywania pracy w Polsce 
      • Rozbicie czynności na dwie umowy zlecenia – pozorność
    • A1 dla zleceniobiorców – problem marginalności i pozorności
    • Wyjątkowe porozumienia - Formularze A1 z art. 16 Rozp. 883/2004
    • Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych 
    • Verweigerung der A1-Bescheinigung (Nichtausstellen von A1) für die entsandten Arbeitnehmer durch die Polnische
    • Sozialversicherungsanstalt
    • Anulowanie A1 przez ZUS z mocą wsteczną 
    • Rückwirkende Aufhebung des A1 Formulars durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt
    • Niepoświadczenie A1 przez ZUS lub anulowanie A1 – aktywność niemieckich instytucji
    • Fehlende A1 Bescheinigung bzw. die Aufhebung von A1 durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt – Maßnahmen der deutschen Behörden
    • Formularze A1 dla opiekunek z innych krajów członkowskich UE (Rumunia, Bułgaria etc.) delegowanych do Niemiec 
    • Formularze A1 dla opiekunek spoza UE (Ukraina, Białoruś etc.) delegowanych do Niemiec
  • Składki na ubezpieczenia społeczne: ile kosztuje delegowanie opiekunek do Niemiec?
    • Die Sozialversicherungsbeiträge: Wie viel kostet die Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland? 
    • Zasady prawidłowego naliczania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce
    • Dwa zlecenia jednocześnie – obowiązki składkowe
    • Zleceniobiorca w podróży „służbowej” – zasady ustalania podstawy wymiaru składek
    • Podróże „służbowe” zleceniobiorców – aktualne orzecznictwo
    • Sozialversicherungsbeiträge in Polen: Lohn- und Lohnnebenkosten bei der Arbeitnehmerentsendung
      • Beitragsarten
      • Zahlungsfristen für die Beiträge und Steuer
      • Beitragsbemessungsgrundlage
      • Kostenoptimierung. Arbeitsvertrag oder zivilrechtlicher Vertrag – der ständige Spagat zwischen den deutschen und polnischen Vorschriften
    • Koszty pozapłacowe delegowania – szczegółowe kalkulacje/Diverse Entsendemodelle – detaillierte Kalkulationen
    • Koszty pozapłacowe delegowania do Niemiec /Lohnnebenkosten:
    • Entsendung nach Deutschland (tabela porównawcza /Vergleichstabelle)
    • Delegacje (diety) opiekunek kierowanych do Niemiec
    • System tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy 
    • Ustalanie podstawy wymiaru składek za zleceniobiorców wykonujących naprzemiennie pracę w Polsce oraz za granicą – usługi marketingowo-rekrutacyjne połączone z usługami opiekuńczymi
    • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń (kilka zleceń, umowa o pracę i zlecenie etc.)
    • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami
    • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem
    • Kilka zleceń 
      • Dwa zlecenia jednocześnie – stanowisko ZUS
      • Umowa zlecenie i samozatrudnienie 
    • Kontrola prawidłowości naliczania składek przez ZUS – przypis składek, odwołanie od decyzji ZUS, proces z ZUS
    • Die Kontrolle der richtigen Beitragsermittlung durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt – Beitragsnachberechnung, Berufung gegen den Bescheid der Sozialversicherungsanstalt, gerichtliches Verfahren gegen die Sozialversicherungsanstalt
    • Spory sądowe z ZUS
    • Gerichtliche Streitigkeiten mit der Sozialversicherungsanstalt
    • Naliczanie składek wg niemieckich przepisów/Berechnung der Lohnnebenkosten nach deutschen Vorschriften 
  • Opodatkowanie polskiej agencji opieki działającej na rynku niemieckim
    • Struktura pojęcia zakładu podatkowego
    • Wyjątki
    • Przedstawiciel zależny
  • Opodatkowanie transgranicznej usługi opieki podatkiem VAT: zagrożenia dla branży
    • Opieka a pośrednictwo w zatrudnieniu opiekunek – VAT
    • VAT od czynności niemieckich koordynatorów
  • Opodatkowanie opiekunek delegowanych do Niemiec
    • Miejsce opodatkowania pracowników delegowanych
    • Opodatkowanie zleceniobiorców czasowo pracujących za granicą
    • Zasady zliczania 183 dni przy jednoczesnej pracy w więcej niż jednym kraju
    • Mechanizm stosowania zasady 183 dni w przypadku Niemiec
    • Opiekunka jako pracownik delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki
    • Opiekunka jako zleceniobiorca delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki
    • Opodatkowanie opiekunek z Rumunii i Bułgarii wykonujących zlecenie w Niemczech na rzecz polskiej agencji
    • Opiekunka jako pracownik tymczasowy delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki
    • Diety wypłacane zleceniobiorcom – problem podatkowy
    • Pojęcie podróży (służbowej) a wykonywanie zlecenia w Niemczech przez opiekunki
    • Zwolnienie podatkowe w wysokości 30% diet nie dla zleceniobiorców
    • Podwójne opodatkowanie zleceniobiorców do Niemiec
    • Zaliczkowe (skumulowane) wynagradzanie zleceniobiorców zatrudnionych w opiece a opodatkowanie 
    • Steuerliche Betriebstätten der Unternehmen mit Sitz in Polen und 183-Tage Regel: Lohnbesteuerung der Arbeitnehmer
      • Steuerliche Betriebstätte nach Art. 5 DBA-PL
      • Abhängiger Vertreter
      • 183-Tageregel
  • Niemieckie modele zatrudnienia polskich opiekunek
    • Zatrudnienie polskiej opiekunki bezpośrednio u rodziny niemieckiej – najkrótsza droga do pracy na czarno
    • Zatrudnienie polskiej opiekunki w niemieckiej agencji opieki – niskie netto opiekunki
    • Minijob – 800 euro „pod stołem”
    • Samozatrudnienie
    • (Schein)Selbständigkeit
    • Koszty pozapłacowe bezpośredniego zatrudnienia w Niemczech (rodzina, dom opieki, przedsiębiorstwo opiekuńcze) /Lohnnebenkosten: Beschäftigung in Deutschland (Familie, Pflegeheim, Pflegedienst etc.)
    • Koszty pozapłacowe zatrudnienia w Niemczech w ramach Minijob/Lohnnebenkosten: Beschäftigung in Deutschland (Minijob)
    • Koszty pozapłacowe delegowania – szczegółowe kalkulacje/Diverse Entsendemodelle – detaillierte Kalkulationen 
    • Koszty pozapłacowe delegowania do Niemiec /Lohnnebenkosten:
    • Entsendung nach Deutschland (tabela porównawcza/Vergleichstabelle)
  • Święty Graal delegowania opiekunek do Niemiec: dokumentacja!

 

9,900.00PLN
Cena netto ( + VAT):
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników