Skip to main content

Środki kontrolne, skargi pracownicze, odpowiedzialność solidarna zleceniodawcy oraz transgraniczne egzekwowanie grzywien i kar administracyjnych – w Dyrektywie Wdrożeniowej i w orzecznictwie ETS

SKU: ebookDT6

 • Notyfikacje
 • Sporządzanie i przechowywanie dokumentów płacowych
 • Forma i treść dokumentów kontraktowych, kadrowych i płacowych
 • Tłumaczenie dokumentów
 • Obowiązek wskazania reprezentanta w państwie przyjmującym
 • Skargi i pozwy pracowników delegowanych
 • Odpowiedzialność solidarna zleceniodawcy
 • Współpraca administracyjna między instytucjami
 • Kontrole w firmach delegujących
 • Kary i grzywny za naruszanie przepisów o delegowaniu
 • Transgraniczne egzekwowanie grzywien i kar administracyjnych
 
Opracowanie zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych obowiązków natury administracyjnej wynikających z Dyrektywy Wdrożeniowej. Skonfrontowane zostały one z orzecznictwem ETS.
 
127 stron - Stan prawny 2015

 

Autorem książki jest praktykujący od wielu lat niekwestionowany ekspert w dziedzinie delegowania pracowników za granicę.

 

Tomasz Major jest Partnerem Zarządzającym wKancelarii Brighton&Wood, która od wielu lat reprezentuje firmy delegujące swoich pracowników. Kancelaria Brighton&Wood sporządza dla najbardziej prężnych firm dokumentację pozwalającą osiągać wysokie zyski z działalności eksportowej przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa prawnego, podatkowego i ubezpieczeniowego w kraju i za granicą.

BEZPOŚREDNI KONTAKT w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim: Tomasz Major 
 TMajor@BrightonWood.com.

 

 

Cena netto ( + VAT):
999.00PLN
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników