Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Świadczenia związane z BHP nie zawsze wolne od ZUS i podatków

Wiele razy spotkaliśmy się z taką praktyką, że pracodawca delegujący pracowników do pracy za granicę wypłaca takiemu pracownikowi kwoty, które nazywane są np.: „ryczałtami za pranie odzieży roboczej”. Od świadczeń tych nie są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne ani podatek dochodowy.

Jednak w kilku takich przypadkach, ZUS nakazał naliczyć składki za takie ryczałty. Wyjaśniamy dziś dlaczego tak się stało, nie do końca zgadzając się z tą interpretacją.
 
Najczęściej stan faktyczny jest taki, że pracownicy przy wykonywaniu pracy za granicą używają odzieży roboczej. Bywa, że pracodawca nie może zapewnić jej prania, dlatego pracownicy we własnym zakresie piorą ją w domu. Z tego tytułu pracodawca wypłaca im kwotę ustaloną w stałej miesięcznej wysokości. 

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników