Skip to main content

TOM 2 KOMENTARZE: DYREKTYWA 96/71, DYREKTYWA WDROŻENIOWA, PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE

Komentarz do podstawowej dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Komentarz do nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Sądy właściwe w sporach z pracownikami, zleceniobiorcami i pracownikami tymczasowymi kierowanymi za granicę. Prawo właściwe dla umów z pracownikami (umowy o pracę), zleceniobiorcami (umowy zlecenia) i pracownikami tymczasowymi (umowy o pracę tymczasową) kierowanymi za granicę.

Wszystkie publikacje zostały przygotowane w sposób niezwykle precyzyjny, staranny i wyczerpujący. Zawierają oprócz licznych uwag i przykładów praktycznych, także akty prawne, omówienie interpretacji urzędowych oraz orzecznictwa. Książki napisane zostały w sposób przystępny, prostym językiem, tak, by każdy przedsiębiorca mógł się nimi z łatwością posługiwać.
Autorami są najwybitniejsi w Polsce praktycy, będący niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie delegowania.

Formularz zamówienia

Cena książki

- 1 900 PLN + 5% VAT (1 995 PLN)+ przesyłka 20 PLN
- Bezpłatny dla Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP

Numer rachunku bankowego wydawcy: ATPO sp. z o.o., ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa, nr rachunku bankowego: 14 1090 1056 0000 0001 0541 2118

TOM 2 KOMENTARZE: DYREKTYWA 96/71, DYREKTYWA WDROŻENIOWA, PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników