Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: polski prawodawca implementuje dyrektywę wdrożeniową

Informowaliśmy już Państwa wielokrotnie o pracach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad przygotowaniem Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która ma implementować do prawa polskiego przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

Ustawa ma wejść w życie jeszcze wiosną tego roku. Ustawa musi wejść w życie przed 18.06.2016 r., ponieważ unijna dyrektywa musi być implementowana do polskiego prawa właśnie do tego dnia.

Przewiduje ona nowe restrykcje dla polskich firm:

1)      Niemożność delegowania bez działalności krajowej;

2)      Pracownik lub zleceniobiorca delegowany musi zazwyczaj świadczyć pracę w Polsce,

3)      Obowiązek notyfikacji każdego delegowania,

4)      Obowiązek przechowywania dokumentów w kraju świadczenia usługi,

5)      Obowiązek wskazania w kraju świadczenia usługi przedstawiciela do kontaktów z urzędami kontrolującymi,

6)      Obowiązek wskazania przedstawiciela do kontaktów ze związkami zawodowymi,

7)      Drakońskie kary za naruszanie przepisów,

8)      Automatyczna egzekucja zagranicznych kar przez polskie instytucje.

Z uwagi na to, że w wielu krajach członkowskich UE dyrektywa została już implementowana, a instytucje prowadzą intensywne kontrole w polskich firmach, zapraszamy na nadzwyczajne spotkanie online poświęcone nowym przepisom.

Podczas spotkania omówione zostaną nast. zagadnienia:

  • Interpretacja pojęć i nowych zapisów istotnych dla polskich firm zawartych w dyrektywie wdrożeniowej.
  • W jaki sposób dyrektywa umożliwi zagranicznym firmom przejęcie biznesu, rynku i pracowników budowanych przez wiele lat przez polskie firmy?
  • Jak zapobiec przejęciu Waszego biznesu przez zagraniczne firmy?
  • Bardziej restrykcyjna, niż przy przepisach o A1, definicja zdolności firmy do delegowania i zdolności pracownika do bycia delegowanym,
  • Które firmy delegujące dziś nie będą mogły delegować w przyszłości,
  • Alternatywne dla delegowania modele transferu polskich pracowników za granicę,
  • Koniec delegowania w oparciu o „art. 13”?
  • Obowiązek opłacenia składek i podatków za granicą z mocą wsteczną jako konsekwencja naruszenia przepisów dyrektywy
  • Natychmiastowy obowiązek prewencyjnego zamrożenia w Polsce i za granicą rachunków bankowych i zajęcia majątku polskiego przedsiębiorcy i osób odpowiedzialnych w firmie za delegowanie pracownika w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów dyrektywy?
  • Obowiązek przestrzegania przez delegujące przedsiębiorstwo nie tylko określonych w dyrektywie 96//71, ale także wszelkich innych regulacji mających zastosowanie do zagranicznych pracowników, także tych wynikających z układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, których stroną nie jest polski pracodawca,
  • Drakońskie sankcje i nieproporcjonalne konsekwencje prawne stwierdzenia przez zagraniczną inspekcję pracy, że nie są spełnione przesłanki delegowania (niewystarczająca/nie-branżowa działalność krajowa/w Polsce)
  • Obowiązkowa notyfikacja każdego delegowania pracowników oraz każdej zmiany, zjazdu pracownika itp.
  • Obowiązkowe przechowywanie dokumentów księgowo-płacowych oraz kadrowych w kraju, do którego jest delegowany pracownik,
  • Obowiązek wskazania w kraju, do którego delegowani są pracownicy, pełnomocnika do kontaktów z urzędami oraz ze związkami zawodowymi,
  • Szeroki zakres obowiązkowych, permanentnych i ciągłych kontroli krzyżowych, w trakcie których zagraniczna instytucja nie jest związana ustaleniami instytucji kraju siedziby firmy delegującej pracowników,
  • Szeroka odpowiedzialność zleceniodawcy polskiej firmy za płace i składki od delegowanych pracowników,
  • Możliwość inicjowania i uczestniczenia w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych związków zawodowych i innych przedstawicieli pracowników mających wgląd w poufną dokumentację biznesową firmy.

Seminarium online odbędzie się 12.05.2016 o godzinie 11:00  "Polska ustawa o delegowaniu pracowników"

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich Zwyczajnych Członków IPP oraz dla Członków Premium IPP.

Formularz przystąpienia do IPP: http://www.delegowanie.pl/czlonkostwo-w-sekcji-delegowanie-ipp

Wszystkie firmy, które przystępują do IPP wiosną 2016 roku otrzymują w prezencie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze oraz jeszcze jeden atrakcyjny i przydatny w pracy upominek.

Izba Pracodawców Polskich realizuje Europejski Program Wspierania Polskiego Delegowania. W ramach tego programu sfinansowano dla firm, które delegują za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, dostęp do wiedzy n/t legalnego delegowania.

W każdy czwartek o godzinie 11.00 odbywają się, bezpłatne dla wszystkich członków IPP, spotkania z ekspertami n/t delegowania. 

Seminaria Online są uzupełnieniem programu szkoleniowego portalu Delegowanie.pl.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie komputera, tabletu lub smartfona oraz dostęp do Internetu.

Seminaria Online prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych, renomowanych ekspertów w zakresie delegowania.

Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze lub domu. – Uczestnicy Seminarium Online oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu – tracą na dojazd, przelot, nocleg.

Uczestnicy otrzymują starannie przygotowane materiały szkoleniowe.

Prowadzący udziela uczestnikom głosu.

Każdy uczestnik seminarium online może zadawać nieograniczoną ilość pytań podczas szkolenia.

Delegowanie.pl zapewnia uczestnikom anonimowość i dyskrecję – pozostali uczestnicy nie znają tożsamości osób uczestniczących w spotkaniu.

Seminarium Online jest bezpłatne dla wszystkich członków IPP. Koszt uczestnictwa w Seminarium Online dla pozostałych firm jest dużo niższy, niż koszt zwykłego seminarium, a dla uczestników, którzy zgłaszają się odpowiednio wcześnie, przewidziano atrakcyjne upominki i zniżki.

Jak się odbywa Seminarium Online?

Przed Seminarium Uczestnik musi wykonać tylko trzy proste kroki:

Krok 1   Zgłoszenie przez stronę: www.delegowanie.pl/online

Krok 2   Uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępu.

Krok 3   Na kilka minut przed rozpoczęciem Seminarium Online uczestnik klika na przesłany link - wchodzi w ten sposób do wirtualnej salki konferencyjnej.

Wykład – uczestnicy słuchają wykładu, podczas którego mogą na czacie zadawać pytania do prelegentów. Wszystkie zadane pytania widzą też pozostali uczestnicy.

Prelegenci udzielają głosu uczestnikom, którzy chcą zadać pytanie bezpośrednio.

Po zakończonym wykładzie, prelegenci odpowiadają na wszystkie pytania.

Po zakończonym Seminarium Online wszyscy uczestnicy otrzymują mailem materiały seminaryjne oraz Certyfikat ukończenia szkolenia.     

Najbliższe terminy i programy:

12.05.2016        11.00    Polska ustawa o delegowaniu pracowników

Wiosną 2016 roku wchodzi w życie (polska) ustawa o delegowaniu pracowników.

Podczas spotkania omówione zostaną jej najważniejsze aspekty:

 • kontrolowanie polskich firm na zlecenie zagranicznych urzędów;
 • weryfikacja działalności krajowej, zdolności firmy do delegowania
 • sprawdzanie zdolności pracowników do bycia delegowanymi
 • przekazywanie zagranicznym instytucjom przez PIP i ZUS informacji o polskich firmach
 • egzekwowanie zagranicznych kar w Polsce
 • kontrole krzyżowe w polskich firmach

Wszystkie w/w spotkania poprowadzi dla Państwa osobiście niekwestionowany ekspert w zakresie delegowania, wieloletni praktyk i wybitny szkoleniowiec.

Tomasz Major pełni od wielu lat funkcję Prezesa Izby Pracodawców Polskich (www.IPP.org.pl) – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców oraz twórcą europejskiej sieci firm doradzających firmom delegującym i ich kontrahentom (www.GlobalEmployment.eu). Tomasz Major jest autorem ponad 200 publikacji książkowych i artykułów n/t delegowania pracowników za granicę. W marcu 2016 roku Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich wybrany został na trzyletnią kadencję Prezydenta Europejskiej Federacji Pracodawców – wiodącej organizacji europejskiej zrzeszającej firmy delegujące z całej Europy oraz ich klientów – firmy niemieckie, francuskie, belgijskie, holenderskie oraz skandynawskie korzystające z pracowników delegowanych. 

„Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. 

Osobiście doradza kilkudziesięciu firmom delegującym pracowników. Dla wybranych przedsiębiorców stworzył najbardziej zyskowne modele transgranicznego zatrudnienia pracowników i zleceniobiorców. Tomasz Major jest jednym z niewielu prawników w Unii Europejskiej znającym się na delegowaniu i jedynym prawnikiem w Unii Europejskiej potrafiącym biegle w j. polskim, angielskim, niemieckim i francuskim wytłumaczyć zawiłości związane z transgranicznym zatrudnieniem. 

Firmy polskie i zagraniczne szczególnie cenią Tomasza Majora za skuteczność obsługi w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS. Stworzone i nadzorowane przez niego trzy departamenty procesowe kancelarii Brighton&Wood prowadzą skutecznie dla firm i ich właścicieli oraz zarządów procesy z ZUS, z władzami skarbowymi oraz z pracownikami i zleceniobiorcami delegowanymi. – W ostatnich latach prawnicy procesowi współpracujący z Brighton & Wood prowadzili kilka tysięcy takich spraw, w tym wiele spraw przed Sądem Najwyższym oraz uczestniczyli w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Tomasz Major uczestniczył w 2012 i 2013 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego w pracach nad nową dyrektywą o delegowaniu. Za swoje zaangażowanie i błyskotliwą przemowę w Parlamencie Europejskim w 2012 roku broniącą firm delegujących, agencji zatrudnienia i podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej został wyróżniony w prestiżowym konkursie LM 2013.

Tomasz Major słynie z energetycznych prelekcji n/t delegowania pracowników za granicę. Potrafi w niezwykle dynamiczny, humorystyczny i przede wszystkim przystępny sposób wytłumaczyć najtrudniejsze zawiłości związane z praktyką rynkową. Najbliżsi klienci cenią w nim bezpieczeństwo prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, które zapewnia ich firmom; najbliżsi współpracownicy przywykli już do tyrana, w którego przemienia się w komunikacji z nimi. Ci, którym nie było jeszcze dane spotkać Tomasza Majora, pomstują zwykle na utrudniony, wręcz graniczący z cudem pierwszy kontakt, po którym żałują, że odbył się tak późno.

Dla większości firm seminaria prowadzone przez Tomasza Majora to jedyna szansa spotkania twórcy bezpiecznych i najbardziej zyskownych modeli delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę. Swój zawodowy czas poświęca bowiem niemalże wyłącznie dla wąskiego grona wybranych stałych mandantów Kancelarii Brighton&Wood. 

Tomasz Major jest autorem pierwszego komentarza do europejskich przepisów regulujących poświadczanie formularzy A1. Powszechnie używane dziś w praktyce rynkowej i sądowej pojęcia „transgraniczne zatrudnienie”, „system delegacyjny”, „transgraniczna praca tymczasowa”, „transfer pracowników za granicę” są pojęciami wymyślonymi przez Tomasza Majora na długo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Nowe pojęcia zaproponowane niedawno przez Tomasza Majora w związku z dyrektywą wdrożeniową: „zdolność firmy do delegowania”, „zdolność pracownika do bycia delegowanym” już zostały przejęte na rynku i będą z pewnością używane powszechnie przez sądy, urzędników, przedsiębiorców i ich doradców. Tomasz Major wyznacza trendy na europejskim rynku delegowania. Jest cenionym w Azji ekspertem w zakresie europejskich regulacji dotyczących migracji zarobkowej obywateli krajów tego regionu. Wśród polskich i europejskich prawników uchodzi za „guru delegowania w Europie”. Zapraszany jest regularnie na prestiżowe sympozja poświęcone delegowaniu pracowników w Europie.

Prywatnie Tomasz Major jest podróżnikiem, sternikiem morskim, pilotem samolotowym (www.tomaszmajor.com). 

W latach 2003-2011 zorganizował wyprawy eksploracyjne do ponad 60 krajów świata, w tym spektakularne samotne przemierzenie Sahary (Erg Oriental, Sahara Zachodnia, Erg Chebbi), wyprawy w serce dżungli na Borneo, w Papui, na Sumatrze, w Ugandzie i Rwandzie oraz w Ameryce Południowej. Żarliwy krytyk współczesnego kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Wspiera projekty humanitarne na całym świecie. Pomaga młodym ludziom w uruchomieniu własnego biznesu i w wychodzeniu z biedy. Angażuje się społecznie w wiele pożytecznych przedsięwzięć, m.in. w popularyzację turystyki wodnej w Polsce (www.drogiwodne.pl ;www.waterways.pl) oraz wakacji „z klasą”: www.klubekspedycyjny.pl/wakacje. Dla światłych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces w biznesie stworzył Inspiration Club wspierający młodych utalentowanych ludzi.

Formularz kontaktowy Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Formularz zgłoszenia:                     www.delegowanie.pl/online

Programy najbliższych spotkań:    www.delegowanie.pl/online

Formularz przystąpienia do IPP:   http://www.delegowanie.pl/czlonkostwo-w-sekcji-delegowanie-ipp

Wszystkie firmy, które przystępują do IPP wiosną 2016 roku otrzymują w prezencie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze oraz jeszcze jeden atrakcyjny i przydatny w pracy upominek.

 


Bezpośredni kontakt do organizatora:

Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309; 

seminaria@delegowanie.pl /wszelkie informacje dot. spotkania/

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników