Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

ważny wyrok SN w sprawie zakwaterowania pracowników za granicą - czy pracodawca musi sporządzać wyliczenie kosztów na żądanie ZUS?

Powracamy do tematyki oskładkowania kosztów zakwaterowania pracowników delegowanych do pracy za granicę. Jak już Państwa informowaliśmy, Sąd Najwyższy wydał niedawno ważny wyrok, mający duże znaczenie dla firm delegujących pracowników za granicę w tzw. systemie klasycznym. Orzeczenie rozstrzygało, czy do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy wliczyć ekwiwalenty wypłacane przez zagraniczną kasę urlopową, dodatki rozłąkowe oraz właśnie koszty zakwaterowania.

 
Pracodawca, którego to orzeczenie dotyczyło zapewniał pracownikom delegowanym zakwaterowanie na terenie Niemiec. Nie prowadził jednak szczegółowej ewidencji pobytu poszczególnych pracowników w danym lokalu. W trakcie postępowania kontrolnego, ZUS zażądał sporządzenia „hipotetycznego wyliczenia osobomiesięcy na danej kwaterze”. Spółka odmówiła dokonania takiego wyliczenia, więc ZUS dokonał przypisu składek na  ubezpieczenia społeczne na podstawie własnych ustaleń, z czym nie zgadzał się pracodawca. Sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego, który nie podzielił argumentacji firmy. Oto najważniejsze tezy z uzasadnienia wyroku SN. 

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników