Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Wydane przez ZUS zaświadczenie o niezaleganiu nie oznacza, że firma nie posiada zadłużenia wobec ZUS - ciekawe orzeczenie SN

Niedawno Sąd Najwyższy wydał interesujące orzeczenie dotyczące wydawanych przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Okazuje się bowiem, że nawet jeśli ZUS wystawił zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, a okaże się, że zadłużenie w ZUS jednak istniało, płatnik będzie musiał spłacić nie tylko należność główną, ale i odsetki za zwłokę.

 
Według tego orzeczenia bowiem, wydane przez ZUS zaświadczenie nie chroni przed niczym płatnika, na jedynie charakter informacyjny (nie jest decyzją administracyjną, nie stanowi o prawach bądź obowiązkach płatnika). 

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników