Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Zakłady podatkowe polskich firm za granicą

 Definicję „zakładu podatkowego”, zawiera zwykle art.5 każdej dwustronnej Konwencji/Umowy międzynarodowej w zakresie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Jest to stała placówka, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Obejmuje ono w szczególności miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.
Zwykle konwencje stanowią ponadto, że plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy. Jeśli delegujące przedsiębiorstwo posiada na terenie innego kraju tzw. zakład podatkowy, to zarówno podatek od zysków (CIT), jak i podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) za delegowanych pracowników należy odprowadzać w tym kraju. Na mocy bowiem każdej Konwencji/Umowy (zwykle art. 7), umawiające się państwo nie może opodatkować zysków przedsiębiorstwa drugiego umawiającego się państwa, chyba że przedsiębiorstwo to prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem zakładu położonego w pierwszym państwie. Oznacza to a contrario, że jeśli firma posiada zakład podatkowy za granicą, podatek CIT odprowadzany jest za granicą – w państwie, gdzie znajduje się zakład. Z kolei najczęściej art. 15 ust. 2 lit. c) Konwencji/Umowy stanowi, że jeśli wynagrodzenia pracowników są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie, to pracowników tych należy tam opodatkować.
Warto przed rozpoczęciem działalności w danym kraju zaplanować tę działalność w taki sposób, by uniknąć niespodzianek.
Najbardziej niepożądane są w praktyce eksportowej sytuacje, w których zagraniczna instytucja stwierdza po wielu latach, że od samego początku działalności za granicą istniał zakład podatkowy. Konsekwencje podatkowe i finansowe oraz karne dla firmy i jej władz są tak poważne, że mogą one zagrozić egzystencji przedsiębiorstwa.

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników