Skip to main content

Zasada 183 dni w praktyce eksportowej

Na podstawie art. 15 Konwencji/Umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu wynagrodzenie, jakie pracownik zamieszkały w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, wykonywanej w innym państwie, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli spełnione są jednocześnie te trzy warunki: pracownik przebywa w drugim państwie przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas 12-miesięcznego okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym (niektóre Konwencje mówią o roku kalendarzowym), wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma siedziby w tym drugim państwie, i wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.

 
Regulacja ta dotyczy wyłącznie pracowników – nie ma więc zastosowania do zleceniobiorców – polskie organy skarbowe stoją na stanowisku, że zleceniobiorca podlega opodatkowaniu w kraju zamieszkania, niezależnie od długości pobytu za granicą, trzeba pamiętać, że zagraniczne organy fiskalne mogą mieć odmienne interpretacje.
 
Ponadto, regulacji tych nie stosuje się do pracowników tymczasowych – zgodnie z komentarzem do Konwencji Modelowej OECD, w takim przypadku pracownik powinien być opodatkowany od pierwszego dnia w kraju, w którym siedzibę ma pracodawca-użytkownik.
 
Od właściwego zaplanowania delegowania i odpowiedniej polityki w zakresie podatków od wynagrodzeń zależy bardzo często powodzenie finansowe delegowania pracowników.
 
Pamiętać należy, że za podatkami idzie dokumentacja oraz wiele konsekwencji natury logistycznej i finansowej dla
firmy.
 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (www.delegowanie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member  

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników