Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Zasady Członkostwa Zwyczajnego IPP

  1.  Członkostwo Zwyczajne obejmuje: www.delegowanie.pl/member
  2. Opłata wynika z faktury proforma za członkostwo.
  3. Opłata jest uiszczana za cały rok z góry. Opłata jest bezzwrotna w przypadku skorzystania z ulgi w opłacie za przynajmniej jedno seminarium lub w przypadku udziału w przynajmniej jednym szkoleniu online lub też w przypadku otrzymania prezentu w postaci komentarzy. 

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników