Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Zgłoszenie zleceniobiorcy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego nie jest przeszkodą dla poświadczenia A1 - stanowisko ZUS

 Współpracująca z Kancelarią Brighton Wood - Izba Pracodawców Polskich zwróciła się do Centrali ZUS z pytaniem dotyczącym możliwości poświadczenia A1 dla zleceniobiorcy, który przez podmiot wysyłający go za granicę zgłoszony jest wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sprawa dotyczyła takiego zleceniobiorcy, który jednocześnie wykonywał umowę zlecenia w innym podmiocie na terenie Polski i był tam zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie.
 
Lokalny inspektorat ZUS poinformował firmę - zleceniodawcę, iż nie jest możliwe poświadczenie A1 dla firmy, która zgłasza osobę jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. Zdaniem IPP stanowisko to było błędne, dlatego wystosowała do ZUS odpowiednie pismo.
 

Dostęp do pełnej treści dokumentu jest bezpłatny dla:

  1. Firm obsługiwanych na stałe przez kancelarię Brighton&Wood
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie Izby Pracodawców Polskich
Dla pozostałych osób i firm dostęp jest płatny:
Abonament roczny:
równowartość 3.600,00 EUR + VAT (zniżka 50% przewidziana jest dla Członków Sekcji Delegowanie IPP)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników