Skip to main content

optymalne-reklama.jpg

Zmiany w projekcie Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: koniec delegowania pracowników

Szanowni Państwo, 

Informowaliśmy już Państwa o pracach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad przygotowaniem Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która ma  implementować do prawa polskiego przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

W dniu dzisiejszym chcemy Państwa poinformować o zmianach w projekcie zaproponowanych przez Ministerstwo. 

Poprzednio zwracaliśmy Państwa  uwagę na przepisy projektu ustawy dotyczące nakładanych przez zagraniczne inspekcje kar, grzywien oraz sposobu ich egzekwowania.

Pierwotna propozycja resortu pracy zakładała, że wnioski zagranicznych instytucji o egzekucję kar administracyjnych trafiałyby bezpośrednio do Izby Skarbowej w Poznaniu, która byłaby zobowiązana je ściągnąć. Projekt ustawy przewidywał pewien mechanizm zabezpieczający, zgodnie z którym, izba skarbowa mogłaby zakwestionować karę, gdyby była niezgodna z Konstytucją RP, np. nieproporcjonalna do przewinienia.

Pierwotna propozycja nie uzyskała jednak aprobaty Ministerstwa Finansów, które wskazywało, że Izba Skarbowa nie ma uprawnień do wykonywania nakładanego na nią obowiązku. Ponadto przeciwni jej byli także pracodawcy.

Z uwagi na to, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany do projektu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Zakładają one, że postepowanie dotyczące egzekucji kar nakładanych przez zagraniczne inspekcje będzie składało się z dwóch części.

Najpierw wniosek o egzekucję grzywny trafi do Państwowej Inspekcji Pracy, która zweryfikuje go pod kątem formalnym, tj. oceni m.in., czy wniosek zawiera wszystkie niezbędne elementy, czy wskazuje tytuł wykonawczy umożliwiający egzekucję.

Jeżeli wszystkie wymogi zostaną spełnione, wniosek trafi do naczelnika urzędu skarbowego.

Jednak obecnie PIP nie chce się zgodzić na propozycję Ministerstwa i wniosła  o odstąpienie od nałożenia na inspekcję zadań w zakresie transgranicznej egzekucji kar i grzywien administracyjnych. PIP argumentuje, że  nie dysponuje żadnymi narzędziami, które umożliwiłyby przeprowadzenie badania, czy decyzja w sprawie nałożenia kary lub grzywny administracyjnej jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego. Dlatego też zaproponowała wprowadzenie jednoznacznych kryteriów uzasadniających zwrot wniosku o egzekucję.

O przebiegu prac i wprowadzanych do projektu ustawy zmianach będziemy Państwa informować. Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2016 r. Unijna dyrektywa musi być wdrożona do 18 czerwca 2016 r.

Ustawa jest aktem prawnym implementującym dyrektywę wdrożeniową. Dyrektywa musi zostać implementowana we wszystkich państwach członkowskich jeszcze w tym półroczu.

Przewiduje ona nowe restrykcje dla polskich firm:

1)      Niemożność delegowania bez działalności krajowej;

2)      Pracownik lub zleceniobiorca delegowany musi zazwyczaj świadczyć pracę w Polsce,

3)      Obowiązek notyfikacji każdego delegowania,

4)      Obowiązek przechowywania dokumentów w kraju świadczenia usługi,

5)      Obowiązek wskazania w kraju świadczenia usługi przedstawiciela do kontaktów z urzędami kontrolującymi,

6)      Obowiązek wskazania przedstawiciela do kontaktów ze związkami zawodowymi,

7)      Drakońskie kary za naruszanie przepisów,

8)      Automatyczna egzekucja zagranicznych kar przez polskie instytucje.

 

 

 

W każdy czwartek od godziny 10.00 odbywają się spotkania online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (http://optymalnezatrudnienie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Członków IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: http://optymalnezatrudnienie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (http://optymalnezatrudnienie.pl/standard) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników