Skip to main content

Sekcja Opieki – delegowanie opiekunek do Niemiec

Udział w pracach Sekcji Opieki jest nieodpłatny dla

  1. Członków Zwyczajnych Sekcji Delegowanie IPP (http://delegowanie.pl/czlonkostwo-w-sekcji-delegowanie-ipp)
  2. Członków Premium Sekcji Delegowanie IPP (dotyczy to także wszelkich seminariów i spotkań) (http://delegowanie.pl/member)
  3. Firm na stałe obsługiwanych przez Kancelarię Brighton&Wood (http://delegowanie.pl/content/kancelaria-brightonwood)
W/w firmy mają także zapewniony bezpłatny i aktywny udział w pracach wszystkich sekcji krajowych i branżowych:
  • Sekcji Niemieckiej
  • Sekcji Francuskiej
  • Sekcji Skandynawskiej
  • Sekcji Belgijsko-Niderlandzkiej
  • Sekcji Opieki
  • Sekcji Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury.

Seminarium online 01.09.2016

01.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: nowe obowiązki dla firm delegujących
W dniu 17.06.2016 weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje ona dla firm delegujących pracowników do Polski nowe obowiązki o charakterze biurokratycznym.

Seminarium online 25.08.2016

25.08.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Zatrudnienie Cudzoziemców w Polsce

OPIEKA DOMOWA DŁUGOTERMINOWA

Nieznany obiekt
Książka pt. „Opieka domowa długoterminowa nad osobami obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi. Podręcznik Opiekuna – Standardy Opieki” zawiera zbiór schematów postępowań zalecanych w przypadku świadczenia usług lub sprawowania opieki domowej. Uwzględnia najczęstsze schorzenia osób w podeszłym wieku.
Publikacja przygotowana została z myślą o pracownikach firm świadczących takie usługi w Polsce i za granicą. Manual stanowi wykaz zalecanych przez InstytutOpieki.eu standardów opieki. Jest jednym z elementów kwalifikowanych schematów działania agencji opieki: http://instytutopieki.eu/standardy-opieki.html

Każdy rozdział zakończony jest pytaniami sprawdzającymi pozwalającymi zweryfikować stan wiedzy opiekunki. Podręcznik Opiekuna jest też integralną częścią obszernego programu teoretycznego i praktycznego szkolenia opiekunek i opiekunów oraz certyfikacji kompetencyjnej opiekunek i opiekunów prowadzonej przez Instytut Opieki: http://instytutopieki.eu/certyfikacja-dla-pracownikow-i-zleceniobiorcow....

Podręcznik Opiekuna sfinansowany został w całości z środków Instytutu Opieki i z środków Sekcji Opieki Izby Pracodawców Polskich – największej organizacji zrzeszającej firmy delegujące opiekunki i opiekunów do Niemiec. Publikacja jest niezwykle obszerna (ponad 260 stron), przygotowana została w przejrzystej formie, napisana prostym językiem i wydana starannie w bardzo wygodnym formacie.

Niemiecki zakład podatkowy

 Polsko-niemieckie stosunki z zakresu opodatkowana reguluje Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zdnia 14 maja 2003.

Prawo właściwe dla umów o pracę pracowników delegowanych do Niemiec

 Kwestię wyboru właściwego prawa pracy w przypadku zatrudnienia polskich pracowników na terenie Niemiec reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Zgodnie z tym rozporządzeniem strony mają swobodę wyboru prawa właściwego dla całej albo części umowy (art. 3 ust. 1 rozporządzenia). Wybór ten powinien wynikać wprost z postanowień umowy lub z okoliczności sprawy. Zasady ustalania prawa właściwego do umów o pracę określa z kolei art.

Zasady poświadczania A1

 Polscy pracownicy pracujący na terenie Niemiec na rzecz polskich przedsiębiorstw mogą w okresie czasowego świadczenia pracy podlegać ubezpieczeniom społecznym w Polsce na podstawie:

Koszty pozapłacowe pracownika delegowanego do Niemiec

 Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych przez polskiego pracodawcę za granicę (np.: do Niemiec), jest przychód.

Załóż własną agencję opieki i deleguj pracowników za granicę!

„Z obserwacji rynku wynika, że najbardziej spektakularne sukcesy w zakresie delegowania pracowników za granicę odnoszą działające w Niemczech polskie firmy delegujace opiekunki i opiekunów osób starszych” Tomasz Major (www.tomaszmajor.com) – Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood, Prezes Izby Pracodawców Polskich, arbiter w Stałym Sądzie Arbitrażowym przy IPP, prywatnie globtroter, sternik morski i pilot samolotowy.

Pakiet „AVATAR – AGENCJA OPIEKI”

 Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej, osobowej lub w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zamierzasz rozpocząć działalność związaną z delegowaniem pracowników za granicę w branży opieki, to zdobądź wiedzę konieczną do prowadzenia tego biznesu.

Delegowanie.pl oferuje pakiet wiedzy konieczny i wystarczający do delegowania pracowników za granicę.
 
Pakiet zawiera:
1)      Komplet szkoleń internetowych poświęconych prawnym, podatkowym i ubezpieczeniowym aspektom delegowania pracowników za granicę:
a)      Wprowadzenie do delegowania pracowników za granicę.
b)      Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – zasady poświadczania formularzy A1 przez ZUS.
c)       Ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych za granicę – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
d)      Podatkowe aspekty delegowania pracowników za granicę – problematyka zakładów podatkowych.
e)      Podatkowe aspekty delegowania pracowników za granicę – opodatkowanie pracowników delegowanych za granicę.
f)       Prawo pracy a delegowanie pracowników za granicę.
g)      Delegowanie pracowników tymczasowych za granicę.
h)      Szczególne zasady delegowania pracowników do: (do wyboru) Niemiec, Francji, Holandii, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Belgii.
 
2)      Komplet książek n/t delegowania pracowników za granicę:
 
3)      Półroczna prenumerata miesięcznika Delegowanie;
 
4)      Konsultacja w zakresie delegowania pracowników za granicę;
 
5)      Modelowa dokumentacja dla delegowanych pracowników (transgraniczna umowa o świadczenie usług, umowa o dostarczenie personelu, umowa o rekrutację za granicę, umowa o pracę z pracownikiem delegowanym za granicę, umowa o zagraniczną pracę tymczasową, transgraniczna umowa zlecenia).
 

eBook - DELEGOWANIE OPIEKUNEK DO NIEMIEC

Niemiecki rynek opieki to jedna z najbardziej dynamicznych i perspektywicznych branż, w których działają polskie firmy delegujące pracowników za granicę. Z szacunków demograficznych przeprowadzonych przez Federalne Ministerstwo Zdrowia wynika, że w najbliższych kilku latach Niemiecki rynek będzie potrzebował około 400.000 nowych pracowników w branży opieki.
Izba Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl) - największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę wraz z Niemieckim Instytutem Opieki w Polsce (www.pflegeinstitut.pl) promuje legalne i zyskowne dla polskich firm modele delegowania opiekunek za granicę.
W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane i skonfrontowane z obowiązującymi przepisami różne modele stosowane przez polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec. Szczególny nacisk położony został na kontrowersyjne kwestie związane z delegowaniem do Niemiec opiekunek zatrudnianych w ramach umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych.
Szczegółowo omówiona została problematyka poświadczania formularzy A1 oraz wysyłania opiekunek do Niemiec w systemie delegacyjnym (w systemie podróży służbowej).
W sposób przystępny zaprezentowano zawiłe problemy związane z podatkiem VAT w związku z transgranicznym świadczeniem usług opieki.
 

Delegowanie polskich pracowników do Niemiec. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe.

Informujemy, że, staraniem wydawnictwa ATPO, Izby Pracodawców Polskich oraz portalu delegowanie.pl ukazała się najnowsza książka przygotowana przez kancelarię Brighton&Wood:
 
Delegowanie polskich pracowników do Niemiec”.
 
W książce zostały zebrane i obszernie skomentowane przepisy prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeniowego mające zastosowanie w przypadku delegowania pracowników polskich do Niemiec.
 
Książka jest nieodzownym narzędziem dla pracowników działów kadr, płac oraz dla osób zajmujących się delegowaniem pracowników do Niemiec. Bogaty wykaz literatury pomoże rozszerzyć wiedzę n/t delegowania pracowników i odnaleźć się w gąszczu przepisów mających zastosowanie.
 
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników