Aktualności

nowe przepisy o delegowaniu w Europie weszły w życie 30 lipca 2020 roku: kompendium wiedzy dla firm

W dniu 30 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy o delegowaniu w Europie.  Zespół Kancelarii Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących prezentuje nowe zasady delegowania obowiązujące w Europie od 30 lipca 2020 r.  Książki zawierają listy kontrolne, modelowe listy płac, multum przykładów, praktycznych komentarzy oraz inne narzędzia pomocne w planowaniu oraz realizacji kontraktów za granicą.

nowe przepisy o delegowaniu w Europie wchodzą w życie 30 lipca 2020 roku

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie nowe przepisy o delegowaniu w Europie. Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) obsługuje od ponad 20 lat polskie firmy delegujące personel za granicę. Kancelaria przygotowała dla wszystkich firm delegujących

Przerwy między delegowaniami opiekunów do Niemiec – Nowe przepisy o delegowaniu opiekunów do Niemiec od lipca 2020 r.!

W przepisach niemieckich procedowanych aktualnie w Bundestagu i Bundesracie zawarta jest wyraźna klauzula, że rotacja opiekunów traktowana jest jako jedno zatrudnienie (zliczanie okresu 12/18 mies. delegowania). Okres delegowania 12/18 miesięcy liczony jest wstecz. Przepisy niemieckie regulują także mechanizmy zliczania okresów delegowań opiekunów u jednej rodziny oraz specjalny trzystopniowy system przerw w delegowaniu.Oznacza to ogromne perturbacje dla firm delegujących personel do Niemiec po 30.07.2020 r.

Delegacje a podróż służbowa w nowych przepisach o delegowaniu w UE od lipca 2020 r.

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Gdańsku (16.06.2020), Warszawie (17.06.2020), Krakowie (18.06.2020) i Opolu (19.06.2020) omówione zostaną m.in. nast. aspekty delegowania:

Nowe obowiązki od lipca 2020 r. w zakresie zapewniania kwater, przejazdów i wyżywienia dla pracowników delegowanych do Belgii, Francji i Niemiec

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Gdańsku (16.06.2020), Warszawie (17.06.2020), Krakowie (18.06.2020) i Opolu (19.06.2020) omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie zapewniania kwater, przejazdów i wyżywienia dla pracowników delegowanych do wszystkich krajów UE. Zasady obowiązują od 2020 r.

Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia należy zapewnić pracownikom delegowanym do Niemiec, Belgii i Francji od lipca 2020 r.?

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Gdańsku (16.06.2020), Warszawie (17.06.2020), Krakowie (18.06.2020) i Opolu (19.06.2020) omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie wynagradzania pracowników delegowanych. Przepisy europejskie oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Francja) powodują, że delegowanie w wielu przypadkach jest od 2020 r., z uwagi na w/w restrykcje, droższe o nawet 25%.

Rotacja opiekunów u jednej rodziny - Nowe przepisy o delegowaniu opiekunów do Niemiec od lipca 2020 r.!

W przepisach niemieckich procedowanych aktualnie w Bundestagu i Bundesracie zawarta jest wyraźna klauzula, że rotacja opiekunów traktowana jest jako jedno zatrudnienie (zliczanie okresu 12/18 mies. delegowania). Okres delegowania 12/18 miesięcy liczony jest wstecz. Oznacza to ogromne perturbacje dla firm delegujących personel do Niemiec po 30.07.2020 r. Restrykcje dotkną Przede wszystkim branżę opieki domowej. Firmy delegujące opiekunów do Niemiec powinny natychmiast przemyśleć swoją strategię działania, wdrożyć nowe struktury oraz dokumentację.

Ograniczenie delegowania w czasie (12/18 mies.) liczy się wstecz! – Nowe przepisy od delegowaniu do Niemiec, Belgii i Francji już od lipca 2020 r.!

W przepisach niemieckich procedowanych aktualnie w Bundestagu i Bundesracie zawarta jest wyraźna klauzula, że okres delegowania 12/18 miesięcy liczony jest wstecz. Oznacza to ogromne perturbacje dla firm delegujących personel do Niemiec po 30.07.2020 r. Restrykcje dotkną długich budów, ale przede wszystkim prac tzw. stacjonarnych wykonywanych w jednym miejscu (prace warsztatowe, produkcja, logistyka) oraz prac ciągłych – wykonywanych w sposób powtarzalny przez długi okres czasu (np. remonty („postoje”) elektrowni).

Nowe przepisy o delegowaniu: Niemcy, Belgia, Francja - Konferencje dla Praktyków Gdańsk-Warszawa-Kraków-Opole 16-19.06.2020

Od lipca 2020 r. zmieniają się radykalnie zasady delegowania pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę.  Majowe medialne wysiłki stowarzyszeń agencji pracy i innych inicjatyw naukowo-biznesowych zmierzające do odsunięcia wejścia w życie nowych przepisów były od samego początku skazane na niepowodzenie: Niemcy procedują nowe przepisy od grudnia 2019 r. i są aktualnie na finiszu prac nad nowymi przepisami. Belgijski parlament już trzeci miesiąc proceduje nowe przepisy, a Francja ogłosiła nowe przepisy w dzienniku ustaw już w 2019 roku. 

A1 dla opiekunek delegowanych do Niemiec: bezpłatna konferencja online dla branży opieki

ZUS zaostrza zasady poświadczania A1 dla opiekunów delegowanych do Niemiec.