Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

 Seminarium

Kraków, 29.09.2016, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 9.00 – 11.00 Nowe zasady delegowania


Seminarium

Kraków, 29.09.2016, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29


11.00-13.00 Praktyka delegowania – polskie aspekty delegowania; zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i ich dalsze delegowanie za granicę: warsztaty dla firm


 Seminarium

Kraków, 29.09.2016, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 13.00 - 15.00 Praktyka delegowania w poszczególnych państwach członkowskich: warsztaty dla firm


zmiana niemieckich przepisów o delegowaniu pracowników tymczasowych

W miesięcznikach „Delegowanie” oraz „Posting of Workers”, a także na licznych seminariach online informowaliśmy w tym roku członków IPP (www.delegowanie.pl/member) o rewolucyjnych zmianach w zakresie delegowania pracowników tymczasowych do Niemiec. Zmiany polegają m.in. na ograniczeniu delegowania w czasie oraz w czasowym ograniczeniu możliwości niestosowania zasady równego traktowania.

obowiązkowy przedstawiciel w Belgii dla polskiej firmy delegującej oraz inne rewolucyjne zmiany w Belgii

Już niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy o delegowaniu do Belgii. Projekt ustawy o delegowaniu przewiduje obowiązek ustanowienia przedstawiciela na terenie Belgii, obowiązek przechowywania tam dokumentów płacowych oraz kilka innych uciążliwych i kontrowersyjnych obowiązków.

Niekorzystna zmiana w ustalaniu podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych od 01.10.2016r.

W lipcu 2016 roku informowaliśmy firmy członkowskie IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmy obsługiwane przez Kancelarię Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) o „pułapce” jaka znalazła się w nowym brzmieniu § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w prawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Zwracaliśmy wówczas uwagę na to, że ulga składkowa w postaci odliczenia równowartości diet za każdy dzień pobytu dotyczyć będzie wyłącznie takich przypadków, gdy miesięczny przychód pracownika delegowanego będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie. W przypadkach więc gdy praca za granicą będzie wykonywana przez część miesiąca lub na część etatu i z tego powodu przychód będzie niższy niż przeciętne wynagrodzenie, składki należy obliczać od osiągniętego przychodu, a nie od kwoty obniżonej o równowartość diet nie niższej niż proporcjonalnie zmniejszone przecięte wynagrodzenie. 

obowiązkowy przedstawiciel w Belgii dla polskiej firmy delegującej oraz inne rewolucyjne zmiany w Belgii

Już niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy o delegowaniu do Belgii. Projekt ustawy o delegowaniu przewiduje obowiązek ustanowienia przedstawiciela na terenie Belgii, obowiązek przechowywania tam dokumentów płacowych oraz kilka innych uciążliwych i kontrowersyjnych obowiązków.

Belgijska inspekcja żąda od polskich firm wypłaty diet i innych należności

W związku ze zmianą orzecznictwa,  przepisów i wewnętrznych wytycznych dotyczących delegowania, belgijska inspekcja pracy żąda od polskich firm wypłaty – oprócz wynagrodzenia belgijskiego - diet i innych świadczeń przewidzianych belgijskim prawem.

Praktyka ta zostanie usankcjonowana w całej UE przez nową dyrektywę procedowaną właśnie w instytucjach europejskich.

Na najbliższej konferencji, która odbędzie się już 29 września b.r. w Krakowie omówione zostaną najnowsze zasady delegowania do Belgii.

opodatkowanie i oskładkowanie kwater pracowniczych

W lecie 2016 roku Minister Finansów przeprowadził na niespotykaną dotąd skalę rewizję wydanych wcześniej interpretacji podatkowych dotyczących opodatkowania kwater pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych za granicę. Administracja podatkowa i ZUS rozpoczęły akcję ukierunkowaną na dokonywanie przypisu składek i podatków (z mocą wsteczną za ostatnie pięć lat) w firmach delegujących.

delegowanie zleceniobiorców za granicę: korzyści i pułapki prawne

Na najbliższym seminarium, które odbędzie się w Krakowie w dniu 29.09.2016 r. omówione zostaną szczegółowo najnowsze wytyczne dot. delegowania zleceniobiorców. Referenci omówią w szczególności kwestie związane z poświadczaniem A1 dla zleceniobiorców, najnowsze orzecznictwo oraz wytyczne urzędów skarbowych, ZUS i PIP.

Problematyka ta będzie także omówiona na najbliższym poranku eksperckim online, który odbędzie się już w najbliższy czwartek: www.delegowanie.pl/online

Rewolucja dla firm delegujących: pierwsza i jedyna w Europie aplikacja na smartfony Delegowanie.pl

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że od wczoraj działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Aplikacja dedykowana jest dla firm delegujących i funkcjonuje w języku polskim.

delegowanie do Niemiec w branży opieki: niemiecka spółka i niemiecki telefon - nowe modele zatrudnienia opiekunek i nieograniczone źródło nowych zleceń

Od dłuższego czasu polskie firmy stosują, obok polskiego delegowania, niemieckie modele zatrudnienia opiekunek. Okazuje się, że własna niemiecka spółka w Niemczech posiadająca niemiecki nr telefonu jest idealnym źródłem nowych zleceń. Nowoczesna centrala telefoniczna (niemiecki nr telefonu) obsługiwana jest z polski przez polską spółkę i nie generuje dodatkowych kosztów.  

Konferencja dla praktyków delegowania: DELEGOWANIE W EUROPIE W NOWYCH REALIACH PRAWNYCH Kraków, 29 wrzesień 2016 r. 9.00 - 15.00

W związku z licznymi zmianami w przepisach prawnych pragniemy Państwa zaprosić na konferencję poświęconą delegowaniu w Europie.

Odbędzie się ona tradycyjnie już w Krakowie, w dniu 29.09.2016, w Sali Konferencyjnej Delegowanie.pl w Hotelu Conrad****, ul. Josepha Conrada 29.

Referenci zaprezentują nowe zasady delegowania pod rządami Dyrektywy Wdrożeniowej oraz propozycje zmian wysunięte przez Komisję Europejską.

delegowanie do Niemiec: zezwolenie na użyczanie pracowników (Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung)

Przypominamy, że delegowanie pracowników tymczasowych do Niemiec odbywać się może dopiero po uzyskaniu zezwolenia administracyjnego. O zezwolenie może wystąpić polska spółka, posiadająca wpis do KRAZ, oddział polskiej spółki lub zależna spółka niemiecka polskiego przedsiębiorcy. Opłata administracyjna za uzyskanie zezwolenia wynosi w 2016 roku 1000 euro, a na zezwolenie czeka się kilka tygodni. Informujemy Państwa, że od 2016 roku Federalna Agencja Pracy zmieniła swoje procedury dla polskich firm.   

Delegowanie przez polskie firmy opiekunek z Rumunii, Bułgarii i innych państw członkowskich UE do Niemiec

Z badań przeprowadzonych przez działający przy IPP Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że w pierwszym półroczu 2016 polskie firmy wydelegowały do Niemiec ponad 15 tysięcy opiekunek z Rumunii, Bułgarii, Litwy i innych krajów UE.

Na najbliższym Spotkaniu Online Sekcji Opieki IPP, które odbędzie się we czwartek, w dniu 08.09.2016 r. o godzinie 10.30 omówione zostaną zasady, problemy i najnowsza praktyka w zakresie delegowania przez polskie firmy opiekunek z Rumunii, Bułgarii i innych państw członkowskich UE do Niemiec.

Nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: nowe obowiązki dla firm delegujących

W dniu 17.06.2016 weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje ona dla firm delegujących pracowników do Polski nowe obowiązki o charakterze biurokratycznym.

Firmy delegujące pracowników za granicę poddane są nowym procedurom kontrolnym. Polskie instytucje egzekwują zagraniczne kary wymierzane z tytułu nieprawidłowego delegowania Polaków za granicę. 

Rewolucja dla firm delegujących: cotygodniowe bezpłatne spotkania online z ekspertami n/t prawnych podatkowych i ubezpieczeniowych aspektów delegowania

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już od ponad roku działa pierwsza w historii delegowania w Europie nowoczesna platforma wymiany wiedzy eksperckiej n/t delegowania w Europie.

Konferencja: Delegowanie w Europie w nowych realiach prawnych

Kraków, 29.09.2016, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 

Program ramowy:


  • Część I. Nowe zasady delegowania (9.00 – 11.00)
  • Część II. Praktyka delegowania – polskie aspekty delegowania; zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i ich dalsze delegowanie za granicę: warsztaty dla firm (11.00 – 13.00)
  • Część III. Praktyka delegowania w poszczególnych państwach członkowskich: warsztaty dla firm (13.00 – 15.00)
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników