Aktualności n/t delegowania

Kontrahenci polskich firm inwigilują polskich pracodawców delegujących personel do Francji

W związku z nowymi obowiązkami w zakresie ostrożności, kontroli i denuncjacji, wynikającymi z przepisów francuskiego kodeksu pracy znowelizowanego w lipcu 2020 roku francuscy kontrahenci polskich firm coraz częściej inwigilują polskich pracodawców delegujących personel do Francji. Korzystając z nowych przepisów żądają często przy tej okazji ujawnienia wrażliwych danych biznesowych dot. polskich firm.

Kasy urlopowe we Francji: nowy obowiązek dla polskich firm

Zmienione w 2020 roku przepisy o delegowaniu do Francji były okazją do wzmocnienia mechanizmów kontroli w zakresie uczestniczenia przez polskie firmy we francuskim postępowaniu urlopowym. W postępowaniach kontrolnych egzekwowany jest ten obowiązek przez francuskich inspektorów pracy. Polskie firmy mogą się zwolnić z tego kosztownego i czasochłonnego obowiązku, jeżeli spełnią warunki, przewidziane w wyjątkach uregulowanych w przepisach francuskiego kodeksu pracy.  Procedury francuskie uzupełnione zostały niedawno o nowe wytyczne.

Delegowanie ukraińskich opiekunek do Niemiec przez polskie spółki: wytyczne niemieckich urzędów

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Brighton&Wood przekazała nam niedawno szczegółowe wytyczne niemieckich urzędów dotyczące delegowania opiekunek ukraińskich do Niemiec przez polskie firmy. Wytyczne te zostaną omówione szczegółowo i indywidualnie z członkami IPP. Prosimy członków IPP o pilny kontakt mailowy z biurem IPP.

Komisja Europejska potwierdza: otwarta furtka optymalizacji kosztów delegowania

Komisja Europejska potwierdza w swych najnowszych wytycznych dot. delegowania istnienie ciekawej furtki optymalizacji kosztów delegowania pracowników i zleceniobiorców, których koszty zatrudnienia wykraczają poza minimalne stawki w danym kraju. Sytuacja na rynku pracy spowodowała, że w wielu branżach polscy pracownicy delegowani zarabiają więcej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie wynikające z lokalnych przepisów. Nowe przepisy o delegowaniu zawierają kilka interesujących furtek pozwalających drastycznie obniżyć koszty delegowania takich pracowników. 

Delegowanie do Francji: nowa definicja działalności ciągłej na terenie Francji

Inspektorzy francuscy na większą niż dotąd skalę udowadniają polskim firmom, że prowadzą na terenie Francji działalność o charakterze stałym (activité habituelle, stable et continue en France), której ich zdaniem nie można prowadzić bez rejestracji jako pracodawca na terenie Francji. Dodatkowe skutki dla polskiej firmy to najczęściej opodatkowanie i także czasem oskładkowanie na terenie Francji. Francuskiemu kontrahentowi polskiej firmy grozi konieczność wypowiedzenia kontraktu z polską firmą pod rygorem surowych sankcji.