Aktualności n/t delegowania

Przerwy między delegowaniami opiekunów do Niemiec – Nowe przepisy o delegowaniu opiekunów do Niemiec od lipca 2020 r.!

W przepisach niemieckich procedowanych aktualnie w Bundestagu i Bundesracie zawarta jest wyraźna klauzula, że rotacja opiekunów traktowana jest jako jedno zatrudnienie (zliczanie okresu 12/18 mies. delegowania). Okres delegowania 12/18 miesięcy liczony jest wstecz. Przepisy niemieckie regulują także mechanizmy zliczania okresów delegowań opiekunów u jednej rodziny oraz specjalny trzystopniowy system przerw w delegowaniu.Oznacza to ogromne perturbacje dla firm delegujących personel do Niemiec po 30.07.2020 r.

Delegacje a podróż służbowa w nowych przepisach o delegowaniu w UE od lipca 2020 r.

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Gdańsku (16.06.2020), Warszawie (17.06.2020), Krakowie (18.06.2020) i Opolu (19.06.2020) omówione zostaną m.in. nast. aspekty delegowania:

Nowe obowiązki od lipca 2020 r. w zakresie zapewniania kwater, przejazdów i wyżywienia dla pracowników delegowanych do Belgii, Francji i Niemiec

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Gdańsku (16.06.2020), Warszawie (17.06.2020), Krakowie (18.06.2020) i Opolu (19.06.2020) omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie zapewniania kwater, przejazdów i wyżywienia dla pracowników delegowanych do wszystkich krajów UE. Zasady obowiązują od 2020 r.

Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia należy zapewnić pracownikom delegowanym do Niemiec, Belgii i Francji od lipca 2020 r.?

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Gdańsku (16.06.2020), Warszawie (17.06.2020), Krakowie (18.06.2020) i Opolu (19.06.2020) omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie wynagradzania pracowników delegowanych. Przepisy europejskie oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Francja) powodują, że delegowanie w wielu przypadkach jest od 2020 r., z uwagi na w/w restrykcje, droższe o nawet 25%.

Rotacja opiekunów u jednej rodziny - Nowe przepisy o delegowaniu opiekunów do Niemiec od lipca 2020 r.!

W przepisach niemieckich procedowanych aktualnie w Bundestagu i Bundesracie zawarta jest wyraźna klauzula, że rotacja opiekunów traktowana jest jako jedno zatrudnienie (zliczanie okresu 12/18 mies. delegowania). Okres delegowania 12/18 miesięcy liczony jest wstecz. Oznacza to ogromne perturbacje dla firm delegujących personel do Niemiec po 30.07.2020 r. Restrykcje dotkną Przede wszystkim branżę opieki domowej. Firmy delegujące opiekunów do Niemiec powinny natychmiast przemyśleć swoją strategię działania, wdrożyć nowe struktury oraz dokumentację.