Aktualności n/t delegowania

Nowelizacja przepisów o A1: większość polskich firm nie uzyska już formularzy A1

Integralnym elementem Pakietu Mobilności przyjętego jeszcze przez poprzednią Komisję Europejską była nowelizacja dyrektywy 96/71 w/s delegowania oraz zmiana rozporządzeń regulujących wydawanie formularzy A1. Zmienione przepisy dyrektywy weszły w życie 30 lipca 2020 r. Poprzedni Parlament Europejski nie zdążył jednak uchwalić nowelizacji rozporządzeń 883/2004 i 987/2009 regulujących poświadczanie formularzy A1. Po chaosie spowodowanym pandemią Covid-19 temat formularzy A1 wraca jednak z pełnym impetem na agendę instytucji europejskich.

Kto nie może już delegować pracowników do Francji?

W dniu 30 lipca 2020 roku weszły we Francji w życie znowelizowane przepisy o delegowaniu pracowników. Stanowią one implementację dyrektywy 2018/957 nowelizującej podstawową dyrektywę 96/71 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewidują one specyficzne dla Francji uregulowania m.in. w zakresie dodatków do wynagrodzenia, diet i innych elementów stanowiących refundację kosztów.

Nowe zasady delegowania do Belgii

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Belgii w życie przepisy implementujące Dyrektywę 2018/957/UE i wprowadzające całkiem nowe zasady delegowania pracowników do Belgii. Nowe przepisy powodują konieczność podnosze­nia stawek za usługi świadczone przez polskie fir­my.

Nowy obligatoryjny dodatek w branży budowlanej, rusztowaniowej i izolacyjnej w Niemczech: od 1.10.2020 r.

Kilka dni temu strony układu taryfowego dla budownictwa uzgodniły natychmiastowe wprowadzenie dodatku z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania na budowę oraz podwyżkę wynagrodzeń minimalnych – od 1.1.2021 r. Zmiany te dotyczą także wszystkich polskich firm budowlanych delegujących personel do Niemiec. 

Francuskie kasy urlopowe – nowy obowiązek dla polskich firm delegujących do Francji

W dniu 30 lipca 2020 roku weszły we Francji w życie znowelizowane przepisy o delegowaniu pracowników. Stanowią one implementację dyrektywy 2018/957 nowelizującej podstawową dyrektywę 96/71 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewidują one specyficzne dla Francji uregulowania m.in. w zakresie dodatków do wynagrodzenia, diet i innych elementów stanowiących refundację kosztów.