Skip to main content

SEMINARIA ONLINE

bezpłatne dla WSZYSTKICH członków IPP: dla Członków Zwyczajnych, Członków GOLD i Członków PREMIUM.

TEMATY:  

 • 03.01.2019 
  10:00
  1. Delegowanie: zagadnienia podstawowe
   Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obciążenie dla pracodawców
   (szkolenie online nr 856)
  2. Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych
   Opodatkowanie zleceniobiorców delegowanych – problemy podatkowe
   (szkolenie online nr 209)
  3. Delegowanie opiekunek do Niemiec
   Polska praca marginalna opiekunki delegowanej do Niemiec
   (szkolenie online nr 311)
  4. Delegowanie: sekcje branżowe oraz sekcje krajowe
   Delegowanie do Niemiec Umowa o dzieło-outsourcing-inne umowy o świadczenie usług, a praca tymczasowa i użyczanie pracowników
   (szkolenie online nr 403)
  5. Nowoczesne stosunki zatrudnienia
   Nowelizacja przepisów o pracy tymczasowej – projekt ustawy
   (szkolenie online nr 505)
  6. Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy
   Dodatki żywieniowe a oskładkowanie
   (szkolenie online nr 609)
  7. Status podatkowy obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej spółce (szkolenie online nr 709)
  8. Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia
   Orzecznictwo dot. darmowego zakwaterowania pracowników i zleceniobiorców
   (szkolenie online 857 )
  17:00 Sesja pytań i odpowiedzi Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood są do Państwa dyspozycji*
 • 10.01.2019 
  10:00
  1. Delegowanie: zagadnienia podstawowe
   Zaostrzenie francuskich przepisów o delegowaniu
   (szkolenie online nr 856)
  2. Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych
   Spory sądowe z pracownikami delegowanymi
   (szkolenie online nr 211)
  3. Delegowanie opiekunek do Niemiec
   Opiekunka pozywa polską firmę przed sądem polskim
   (szkolenie online nr 313)
  4. Delegowanie: sekcje branżowe oraz sekcje krajowe
   Zasada równego traktowania i jej znaczenie dla firm delegujących do Niemiec
   (szkolenie online nr 407)
  5. Nowoczesne stosunki zatrudnienia
   Umowa o dzieło a umowa zlecenie
   (szkolenie online nr 506)
  6. Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy
   Czym charakteryzuje się outsourcing Dlaczego outsourcing jest atrakcyjny
   (szkolenie online nr 613)
  7. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie cudzoziemców do Polski
   Dalsze delegowanie obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej spółce – do innego państwa UE
   (szkolenie online nr 710)
  8. Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia
   Zmiana art. 13.1 Rozp. 883/2004: koniec delegowania na podstawie art. 13
   (szkolenie online 868)
  17:00 Sesja pytań i odpowiedzi Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood są do Państwa dyspozycji*
 • 17.01.2019 
  10:00
  1. Delegowanie: zagadnienia podstawowe
   delegacja a oddelegowanie w orzecznictwie
   (szkolenie online nr 856)
  2. Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych
   Dokumentacja dla pracowników delegowanych – uwagi praktyczne
   (szkolenie online nr 212)
  3. Delegowanie opiekunek do Niemiec
   ZUS podważa system tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy kłopot i groźba upadłości dla kilkudziesięciu firm delegujących opiekunki do Niemiec
   (szkolenie online nr 314)
  4. Delegowanie: sekcje branżowe oraz sekcje krajowe
   Kontrola w polskiej firmie delegującej do Belgii – uwagi praktyczne
   (szkolenie online nr 409)
  5. Nowoczesne stosunki zatrudnienia
   Transgraniczna rekrutacja pracowników
   (szkolenie online nr 509)
  6. Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy
   Praca tymczasowa a outsourcing (różnice)
   (szkolenie online nr 614)
  7. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie cudzoziemców do Polski
   Obywatel UE zatrudniony w polskiej spółce status ubezpieczeniowy
   (szkolenie online nr 711)
  8. Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia
   Sądy zmieniają całkowicie dotychczasowe orzecznictwo w sprawie oskładkowania i opodatkowania zakwaterowania i innych świadczeń w naturze
   (szolenie online 869)
  17:00 Sesja pytań i odpowiedzi Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood są do Państwa dyspozycji*
 • 31.01.2019 
  10:00
  1. Delegowanie: zagadnienia podstawowe
   Zakaz delegowania pracowników budowlanych w formule pracy tymczasowej
   (szkolenie online nr 859)
  2. Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych
   A1 z art. 13 nowa, od 1.4.2017
   (szkolenie online nr 214)
  3. Delegowanie opiekunek do Niemiec
   A1 z art. 12 problemy praktyczne w branży opieki
   (szkolenie online nr 301)
  4. Delegowanie: sekcje branżowe oraz sekcje krajowe
   Kontrola w polskiej firmie delegującej do Francji – uwagi praktyczne
   (szkolenie online nr 410)
  5. Nowoczesne stosunki zatrudnienia
   Umowa zlecenia a diety
   (szkolenie online nr 510)
  6. Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy
   Zagraniczna podróż służbowa a delegowanie
   (szkolenie online nr 602)
  7. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i delegowanie cudzoziemców do Polski
   Zbiegi tytułów do ubezpieczeń a zatrudnianie cudzoziemców
   (szkolenie online nr 702)
  8. Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia
   A1 - przesłanka 'podlagania miesięc przed' w orzecznictwie
   (szkolenie online 860)
  17:00 Sesja pytań i odpowiedzi Prawnicy Kancelarii Brighton&Wood są do Państwa dyspozycji*
O szczegółowych programach spotkań online informujemy na 14 dni przed spotkaniem. Członków IPP zapraszamy do przesyłania zagadnień, które powinny zostać omówione na spotkaniach online.
 
Zostań członkiem IPP i korzystaj z bezpłatnych spotkań online: www.delegowanie.pl/member
 
Zmień Twój status członkowski na GOLD i korzystaj z jeszcze większego dostępu do sprawdzonej wiedzy n/t delegowania: www.delegowanie.pl/gold
 
Skorzystaj z konsultacji online w Kancelarii Brighton&Wood: http://delegowanie.pl/ekskluzywne-uslugi-dla-czlonkow-ipp
 
Skorzystaj z konsultacji z Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com
 
W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszą się seminaria i spotkania online organizowane przez Portal Delegowanie.pl oraz dużą ilością nowych przepisów, interpretacji i orzecznictwa, jakie pojawiają się na rynku delegowania w różnych krajach UE Zarząd IPP podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości uczestniczenia przez wszystkich członków IPP we wszystkich Seminariach Online i Spotkaniach Online organizowanych przez Portal Delegowanie.pl. 
Dotąd wszyscy członkowie IPP (Członkowie Zwyczajni IPP, Członkowie GOLD i Członkowie PREMIUM) uczestniczyli bezpłatnie tylko w seminariach online o godzinie 10.30.
 
Od 1.1.2017 roku zapraszamy Państwa także do bezpłatnego udziału we wszystkich spotkaniach czwartkowych. W każdy czwartek odbywają się nast. spotkania: 
 
10.00   Delegowanie: zagadnienia podstawowe
Podczas spotkań poruszane są klasyczne problemy prawne, podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe związane z delegowaniem pracowników. 
 
10.30   Delegowanie: zagadnienia dla zaawansowanych
Podczas spotkania z firmami omawiane są najbardziej istotne i najtrudniejsze z punktu widzenia praktyki problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe związane z transgranicznym zatrudnieniem. 
 
11.00   Delegowanie opiekunek do Niemiec
Podczas spotkań poruszane są najbardziej newralgiczne kwestie prawne, podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe nurtujące branżę. 
 
11.30   Delegowanie: sekcje branżowe (Budownictwa, Energetyki i Infrastruktury, Logistyczna, Metalurgiczna, Spożywcza) oraz sekcje krajowe (niemiecka, francuska, belgijska, skandynawska, niderlandzka)
Prawnicy Brighton&Wood omawiają aktualne zagadnienia nurtujące branże, w których delegowana jest największa ilość polskich pracowników. Uczestnicy dowiadują się o regulacjach dot. delegowania do najbardziej popularnych destynacji polskiego eksportu i polskiego delegowania. 
 
12.00   Nowoczesne stosunki zatrudnienia: praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne, optymalizacje, zbiegi tytułów do ubezpieczeń
Uczestnicy dowiadują się o możliwościach legalnego korzystania z nowoczesnych stosunków zatrudnienia: outsourcingu, pracy tymczasowej, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia, zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Dyskutowane są różnorakie – dopuszczalne przez prawo, orzecznictwo i praktykę kontrolną - modele optymalizacyjne.
 
12.30   Klub Kadrowo-Księgowo-Płacowy
Podczas spotkania z księgowymi, kadrowymi i pracownikami działów płac firm operujących w Polsce i w Europie prawnicy Kancelarii Brighton&Wood omawiają najtrudniejsze i budzące największe kontrowersje zagadnienia ze sfery prawa pracy, ubezpieczeń i podatków.
 
13.00   Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, delegowanie cudzoziemców do Polski i dalsze delegowanie cudzoziemców do innych krajów UE
Na spotkaniu omawiane są problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce, z delegowaniem cudzoziemców do Polski i z dalszym delegowaniem cudzoziemców przez Polskie firmy do innych krajów UE.

13.30   Nowości w prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia.
Prawnicy Brighton&Wood informują o zmianach prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia: outsourcingu, pracy tymczasowej, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia, zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Uczestnicy dowiadują się o nowym prawie, orzecznictwie, interpretacjach i pomysłach na uelastycznienie zatrudnienia.

Wszystkie w/w spotkania są otwarte i bezpłatne dla wszystkich firm członkowskich IPP (Członkowie Zwyczajni – jedna osoba z firmy, Członkowie GOLD i Członkowie Premium – trzy osoby z firmy).
 
* Sesja pytań i odpowiedzi jest bezpłatna dla wszystkich Członków mających status GOLD i Premium oraz dla firm niebędących członkami IPP, które wykupiły udział w spotkaniu online.
 
Cennik dla firm niebędących członkami IPP:
 • Koszt uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w danym dniu: 750,00 PLN + VAT
 • Pakiet 10 sesji (uczestniczenie we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 10 kolejnych czwartków) 4.900,00 PLN + VAT 
 
Przystąp teraz do IPP i korzystaj za darmo ze spotkań: www.delegowanie.pl/member
 
Tematy spotkań pojawiają się przynajmniej na tydzień przed spotkaniem.  

Organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminów w przypadku pojawienia się nagłych tematów niecierpiących zwłoki. Ostateczne terminy seminariów online potwierdzane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

Pierwszeństwo udziału mają firmy członkowskie IPP. Firmy te mają gwarantowany udział na seminarium online w przypadku rejestracji nie później, niż na 4 dni przed webinarium. 

 
Jak się odbywa Seminarium Online?
Przed Seminarium Uczestnik musi wykonać tylko trzy proste kroki:
 • Krok 1   Zgłoszenie przez stronę: www.delegowanie.pl/online
 • Krok 2   Uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępu.
 • Krok 3   Na kilka minut przed rozpoczęciem Seminarium Online uczestnik klika na przesłany link - wchodzi w ten sposób do wirtualnej salki konferencyjnej.

   

Prowadzący: Tomasz Major i prawnicy Kancelarii Brighton& Wood 

 
Bezpośredni kontakt do organizatora:
Robert Grzegorzak: + 48 513 139 309; 
seminaria@delegowanie.pl /wszelkie informacje dot. spotkania/ 
 

 

Formularz Zgłoszenia na Seminarium Online:

Uczestnicy
Dane do Faktury Vat
Dane do kontaktu

Zgłoszenie: Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza z numerem NIP oraz danymi personalnymi uczestnika szkolenia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy delegowanie.pl sp. z o.o. sp.k. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Koszt:

 1. Koszt uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w danym dniu: 750,00 PLN + VAT
 2. Pakiet 10 sesji (uczestniczenie we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 10 kolejnych czwartków) 4.900,00 PLN + VAT

Wpłata:
Prosimy o dokonanie wpłaty na 3 dni przed rozpoczęciem e-szkolenia na konto:

Numer rachunku bankowego organizatora: delegowanie.pl sp. z o.o. sp.k., ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa, nr rachunku bankowego: 43 1090 1056 0000 0001 3106 6447

Potwierdzenie przelewu (w tytule data e-szkolenia lub nr faktury proforma) prosimy przesłać mailem:
seminaria@delegowanie.pl najpóźniej na 3 dni przed datą seminarium.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników