Skip to main content

Pakiet STANDARD

Uprawnienia Członka Programu STANDARD (wszystkie poniższe usługi zapewniane są w ramach pakietu członkowskiego i nie wiążą się dla Członków STANDARD z dodatkowymi opłatami):
 1. Jedna publikacja papierowa do wyboru 1x w roku: www.delegowanie.pl/publikacje (w przypadku chwilowego wyczerpania – ebook – patrz opis na www.delegowanie.pl/publikacje); pozostałe publikacje za symboliczną cenę w wysokości 10% ceny standardowej!
 2. Biuletyn wydawany przez IPP „Delegowanie.pl | PracaCzasowa.eu | Cudzoziemcy.org | InstytutOpieki.eu” (wersja papierowa na seminariach organizowanych przez Delegowanie.pl, wersja elektroniczna wysyłana na email);
 3. Udział w czwartkowych seminariach online dla firm: www.delegowanie.pl/online - jedna osoba z firmy;
 4. Zniżka 50% na udział we wszystkich seminariach i konferencjach organizowanych przez portale Delegowanie.pl, PracaCzasowa.eu, Cudzoziemcy.org, InstytutOpieki.eu: www.delegowanie.pl/seminaria;
 5. Udział w pracach nast. sekcji oraz wszystkie usługi zapewniane członkom nast. sekcji:
 6. Udział w Obiadach Mistrzów Delegowania po każdym seminarium organizowanym przez Delegowanie.pl (jedna osoba z firmy);
 7. Konsultacje w drobnych sprawach przez kancelarię Brighton&Wood przed/po każdym seminarium organizowanym przez Delegowanie.pl;
 8. Dostęp do wyjaśnień urzędowych uzyskiwanych przez IPP od polskich i zagranicznych instytucji;
 9. Specjalne warunki dla uczestników Programu STANDARD (zawarte w pakiecie PREMIUM i GOLD na zasadach określonych w: www.delegowanie.pl/premium i www.delegowanie.pl/gold):
  • Indywidualne konsultacje online w Kancelarii Brighton&Wood 
  • Indywidualne konsultacje w biurach Kancelarii Brighton&Wood
  • Indywidualne konsultacje ad hoc + infolinia w sytuacjach nagłych - konsultacja w ciągu 24h (kwestie związane z A1, kontrole w kraju i za granicą, inne sytuacje krytyczne)
  • Indywidualne comiesięczne konsultacje online (60 min) z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood
  • Indywidualne cokwartalne konsultacje w biurze w Krakowie lub w Warszawie (60 min) z Tomaszem Majorem, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood
  • Uzyskiwanie indywidualnych wyjaśnień urzędowych od polskich i zagranicznych instytucji;
  • Codzienny Newsletter: Codzienne informacje zawierające orzeczenia, interpretacje i inne pożyteczne informacje n/t delegowania, zatrudniania cudzoziemców i nowoczesnych form zatrudnienia – minimum 40 informacji w każdym kwartale członkostwa;
  • Modelowa dokumentacja dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;
  • Modelowa dokumentacja dla cudzoziemców zatrudnionych w Polsce i dla cudzoziemców delegowanych do Polski + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;
  • Modelowa dokumentacja dla agencji pracy tymczasowej, firm outsourcingowych i innych firm zajmujących się na terenie Polski świadczeniem usług związanych z kierowaniem personelu do innych firm + aktualizacja dokumentacji w okresie członkostwa;
  • Dostęp do bazy wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza
  • Biura siedziby spółki w budynkach IPP w Krakowie, Warszawie i Berlinie + obsługa korespondencji i kontroli w firmach na specjalnych warunkach;
  • Przedstawiciel do kontaktów z administracją państwa przyjmującego oraz przechowywanie dokumentów na terenie Niemiec, Belgii i Francji na specjalnych warunkach;
  • Obsługa w postępowaniach kontrolnych w Polsce, Niemczech, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Danii, Norwegii, Finlandii i Szwecji na specjalnych warunkach;
 
Zmiana na Pakiety PREMIUM i GOLD w dowolnym momencie bez utraty wpłaconych środków.
 
 
Opłaty: Składka członkowska w formie abonamentu rocznego w wysokości równowartości 1.200,00 EUR rocznie + VAT, płatna z góry na podstawie faktury.
  
Kontakt z dyrektorem wykonawczym w IPP, p. dr Joanną Bzdok:
 
dr Joanna Bzdok, 
Dyrektor Zarządzający
Izbą Pracodawców Polskich
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkostwo w Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV bez dodatkowych opłat

 

 

Niniejszym zgłaszam reprezentowaną przeze mnie firmę do programu Członkostwa Zwyczajnego w sekcji Delegowanie IPP

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników