Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia należy zapewnić pracownikom delegowanym od 2020 r.?

Podczas marcowych Konferencji dla Praktyków. Odbędą się one w Gdańsku (Hotel Faro**** 24.03.2020 r. 10.00-13.00), w Warszawie (Hotel Holiday Inn Express Airport**** 25.03.2020 r. 10.00-13.00), w Krakowie (Hotel Conrad**** 26.03.2020 r. 10.00-13.00) i w Opolu (Hotel Mercure**** 27.03.2020 r. 10.00-13.00) omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie wynagradzania pracowników delegowanych. Oprócz wynagrodzenia minimalnego trzeba będzie od lipca 2020 r. wypłacać wszystkie dodatki przewidziane w przepisach państw, do których delegowani są pracownicy.

Dołącz do najlepiej poinformowanych i przyjdź na jedno ze spotkań. Program Konferencji znajduje się poniżej. Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj: http://optymalnezatrudnienie.pl/seminaria

Przepisy europejskie oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, kraje skandynawskie) powodują, że delegowanie w wielu przypadkach jest od 2020 r., z uwagi na w/w restrykcje, droższe o nawet 25%. Nowe dodatki są szczególnym wyzwaniem dla działów kadr i płac.

Podczas prelekcji zaprezentowany zostanie nowy system naliczania płac ELYSIUM – jedyny system uwzględniający zmiany w przepisach o delegowaniu.

 • ELYSIUM umożliwia firmie samodzielne i elastyczne dopasowanie zasad wyliczeń oraz dokumentów generowanych przez system płacowy
 • ELYSIUM liczy płace zgodnie z przepisami polskimi oraz zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM pozwala na elastyczność w konfigurowaniu zasad rozliczania płac na nowych rynkach z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń
 • ELYSIUM generuje dokumenty miesięczne we wszystkich językach UE i zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM zawiera różne moduły optymalizacyjne zgodne z regulacjami państw przyjmujących
 • ELYSIUM dostosowany jest do nowych przepisów o delegowaniu wchodzących w życie w 2020 r.
 • ELYSIUM nalicza płace uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzeń i dodatki obowiązujące w danym Państwie przyjmującym
 • ELYSIUM jako jedyny system płacowy w Europie korzysta z permanentnego wsparcia Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com
 • Dokumentację oraz pełną obsługę użytkowników ELYSIUM w postępowaniach kontrolnych w Europie zapewnia Kancelaria Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Więcej informacji: www.Elysium-Europe.eu

Dla firm delegujących przygotowane zostały obszerne publikacje:

 1. Delegowanie do Niemiec. Kompendium n/t zmian w prawie niemieckim. 2020.” – wersja niemiecka i wersja polska – dostępne od 23.03.2020 r.
 2. „Delegowanie w Europie. Kompendium n/t zmian w zasadach delegowania od lipca 2020 r.” – wersja angielska i wersja polska – dostępne od 23.03.2020 r.
 3. Delegowanie do Belgii. Kompendium n/t zmian w prawie belgijskim. 2020.” – wersja polska – w przygotowaniu.
 4. Delegowanie do Francji. Kompendium n/t zmian w prawie francuskim. 2020.” – wersja polska – w przygotowaniu.
 5. Delegowanie do Niderlandów. Kompendium n/t zmian w prawie holenderskim. 2020.” – wersja polska – w przygotowaniu.
 6. Nowe zasady poświadczania formularzy A1” – wersja polska – w przygotowaniu. 

Przygotowane zostały one przez zespół Kancelarii Brighton&Wood. Kancelaria Brighton&Wood obsługuje od 21 lat na stałe kilkadziesiąt polskich firm działających na rynku niemieckim, francuskim, belgijskim, niderlandzkim oraz na rynkach skandynawskich. Co roku z konsultacji Brighton&Wood korzysta ponad 200 firm działających na tym rynku. Kompendium dostępne będzie już na marcowych Konferencjach dla Praktyków. Odbędą się one w Gdańsku (Hotel Faro**** 24.03.2020 r. 10.00-13.00), w Warszawie (Hotel Holiday Inn Express Airport**** 25.03.2020 r. 10.00-13.00), w Krakowie (Hotel Conrad**** 26.03.2020 r. 10.00-13.00) i w Opolu (Hotel Mercure**** 27.03.2020 r. 10.00-13.00). Formularze zgłoszeniowe znajdują się tutaj: http://optymalnezatrudnienie.pl/seminaria 

Od lipca 2020 r. zmieniają się radykalnie zasady delegowania pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę.