Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 4/7: Ograniczona ważność dokumentu A1

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 3/7: Poświadczanie formularzy A1 z art. 13 (praca w kilku krajach) dla obywateli krajów trzecich

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 2/7: Poświadczanie formularzy A1 z art. 13 (praca w kilku krajach)

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1. 

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 1/7: delegowanie z art. 12

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1. 

BARDZO WAŻNE!!! KE ogłasza nowe zasady poświadczania A1: koniec delegowania dla 80% polskich firm

W dniu wczorajszym, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował Państwa o opublikowanym (wczoraj) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

Jeszcze w dniu wczorajszym Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Miesięcznik Delegowanie (Grudzień 2016)

Nowy rok przynosi ogromne zmiany w przepisach dotyczących umów zleceń. Zacznie bowiem obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Szczegółowo o nowych regulacjach w tym zakresie przeczytają Państwo w jednym z artykułów zamieszonych w tym numerze Delegowania. Wiele firm musi zrewidować swoją dokumentację związaną z zatrudnieniem zleceniobiorców i dostosować ją do nowych wymogów.

Oprócz tego piszemy o zbiegach tytułów do ubezpieczeń z umowami zlecenia oraz przypominamy o różnicach między umową zlecenia a umową o pracę powołując się na najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie oceny pracowniczego charakteru umów zlecenia.  
 
Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

kontrole w polskich firmach delegujących do Belgii: lista kontrolna belgijskiej inspekcji pracy

W ostatnich tygodniach nasiliły się działania kontrolne belgijskiej inspekcji pracy wymierzone w polskie firmy delegujące.

Z wewnętrznego okólnika inspekcji socjalnej wynika, że do końca lutego 2017 r. kontrolą musi zostać objęta każda polska firma.

Delegowanie w 2017 roku

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że już od najbliższego poniedziałku dostępne są dla wszystkich firm członkowskich egzemplarze obszernego poradnika n/t delegowania za granicę w 2017 roku.

powraca problem VAT w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Kilka lat temu Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo zaskakujące orzeczenie dotyczące podatku VAT od usług opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Informowaliśmy o tym Państwa na bieżąco. Niestety, po latach problem powraca, dlatego jeszcze raz przypominamy na czym polegał problem. 

Główna teza orzeczenia wydanego wówczas przez sąd administracyjny brzmiała: firma, która wyszukuje w Polsce osoby zainteresowane pracą w Niemczech, a następnie oddelegowuje je do pracy za granicą, jest odpowiedzialna jedynie za wybór i skierowanie osoby mającej odpowiednie kwalifikacje, a nie za efekt jej działań.

ZUS przesłuchuje pracowników i zleceniobiorców delegowanych z art. 13 (A1 na dwa kraje)

W dniu wczorajszym portal RynekDelegowania.pl otrzymał od Kancelarii Brighton&Wood listę ponad 40 pytań, które inspektorzy ZUS zadają pracownikom i zleceniobiorcom delegowanym w oparciu o art. 13 Rozp. 883/2004. Chodzi o A1 na dwa kraje. ZUS na wniosek instytucji niemieckich, belgijskich, francuskich i holenderskich weryfikuje formularze A1 wydawane właśnie z art. 13. Protokoły z przesłuchań pracowników i zleceniobiorców delegowanych są kluczowym dowodem w postępowaniu o uchylenie z mocą wsteczną formularzy A1 i w postępowaniach o nałożenie obowiązku opłacania, z mocą wsteczną, składek za granicą.

Miesięcznik Delegowanie (Listopad 2016)

Listopadowe wydanie miesięcznika Delegowanie poświęcamy w całości omówieniu tzw. zasady 183 dni. Nasi autorzy starali się kwestię miejsca opodatkowania dochodu pracowników omówić wszechstronnie.

Znajdziecie więc Państwo esej dotyczący zliczania 183 dni przy delegowaniu pracowników do kilku krajów jednocześnie (naprzemiennie) oraz artykuł traktujący o zasadzie obliczania 183 dni pobytu w Polsce obywateli Ukrainy.

Wszystkie informacje zawarte w Biuletynie są poparte aktualnymi interpretacjami fiskusa.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

oficjalne stanowisko ZUS w sprawie podstawy wymiaru składek pracowników/zleceniobiorców delegowanych

W październiku br. informowaliśmy Państwa o oficjalnym stanowisku MRPiPS w sprawie obowiązujących od 01.10.2016r. zasadach ustalania podstawy wymiaru składek na  ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych. Przeszło miesiąc po wejściu w życie nowych przepisów, dwa tygodnie temu, oficjalne stanowisko przekazał nam także Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Delegowanie do Belgii, Francji, Holandii i Niemiec: polowanie na polskie spółki nie posiadające działalności krajowej

Francuska minister pracy Myriam El Khomri po październikowej wizycie w Warszawie udzieliła wywiadu francuskim mediom, w których potwierdziła, że porozumiała się ze swoimi odpowiednikami – ministrami pracy Belgii, Holandii i Niemiec co do regularnej akcji wymierzonej w polskie firmy delegujące, które na terenie Polski nie prowadzą znaczącej działalności branżowo zgodnej z działalnością eksportową. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy z Belgii potwierdzenie istnienia takiego porozumienia. Instytucje kontrolne tych krajów zostały zobligowane do weryfikacji – przy okazji każdego postępowania kontrolnego, czy:

  1. czy polska spółka delegująca prowadzi rzeczywistą, znaczącą działalność na terenie Polski - branżowo zgodną z działalnością związaną z delegowaniem;
  2. czy polscy pracownicy delegowani zazwyczaj świadczą pracę na terenie Polski i czy delegowanie ma charakter tymczasowy/incydentalny.

Nowe zasady wydawania wiz dla obywateli Ukrainy delegowanych do Niemiec

Obowiązujące przepisy umożliwiają polskim przedsiębiorcom dalsze delegowanie pracowników będących obywatelami państw spoza UE do Niemiec, Belgii i kilku innych krajów UE. 

„Z uwagi na chroniczny brak fachowców i gigantyczny portfel zleceń, polscy eksporterzy coraz częściej delegują do takich krajów jak Niemcy pracowników niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE. Przy tego typu konstelacji „forwardu”, lub „forwardu kwalifikowanego” należy jednak uwzględnić dodatkowo szereg specyficznych regulacji niemających zastosowania przy delegowaniu obywateli polskich.” – skomentował nowe wytyczne niemieckich władz Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood. 

zmasowana akcja belgijskiej inspekcji pracy wymierzona w polskie firmy

Z wewnętrznego okólnika inspekcji socjalnej wynika, że do końca lutego 2017 r. kontrolą musi zostać objęta każda polska firma.

Belgijscy inspektorzy weryfikują dokładnie:

  • Czy polska spółka delegująca prowadzi rzeczywistą, znaczącą działalność na terenie Polski - branżowo zgodną z działalnością związaną z delegowaniem,
  • Czy polscy pracownicy delegowani zazwyczaj świadczą pracę na terenie Polski i czy delegowanie ma charakter tymczasowy/incydentalny,
  • Czy polscy pracownicy delegowani otrzymują świadczenia przewidziane w belgijskim prawie, w tym także świadczenia związane z noclegiem i wyżywieniem lub też dietę w wysokości ok. 20-30 euro.

 

delegowanie do Belgii: nowe przepisy procedowane przez belgijski parlament

W październiku 2016 roku parlament Belgii rozpoczął procedowanie nad nowymi przepisami o delegowaniu. Przepisy ograniczają możliwość delegowania do firm, które prowadzą tzw. znaczącą działalność na terenie Polski, a pracownikiem delegowanym może być wyłącznie pracownik, który zazwyczaj świadczy pracę w Polsce. Dla firm przewidziano nowe istotne wymogi formalne, m.in. obowiązek posiadania przedstawiciela na terenie Belgii.

Belgia to jedna z najbardziej zyskownych destynacji polskiego biznesu związanego ze świadczeniem usług transgranicznych opartych o personel z Polski. Holandia to rynek, na którym firmy z siedzibą w Polsce wypracowały dotąd najbardziej zaawansowane modele optymalizacji kosztów pozapłacowych.

Delegowanie w 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że staraniem wydawnictwa Delegowanie.pl przy współpracy merytorycznej Kancelarii Brighton&Wood w ostatnich dniach października b.r. przekazany został do druku obszerny poradnik n/t delegowania w 2017 roku: www.Delegowanie.pl/2017

Na ponad 750 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od prawie dwóch dekad polskie firmy delegujące - prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania za granicę.

skrajnie niekorzystna interpretacja nowych przepisów (weszły w życie 1.10.2016) o podstawie wymiaru składek pracowników delegowanych : bezpłatne seminarium online już we czwartek!!!

W związku z wieloma wątpliwościami dot. nowych przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych Kancelaria Brighton&Wood przygotowała jeszcze we wrześniu b.r. obszerne zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie zasad interpretacji § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016.

skrajnie niekorzystna interpretacja nowych przepisów (weszły w życie 1.10.2016) o podstawie wymiaru składek pracowników delegowanych : bezpłatne seminarium online już we czwartek!!!

W związku z wieloma wątpliwościami dot. nowych przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych Kancelaria Brighton&Wood przygotowała jeszcze we wrześniu b.r. obszerne zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie zasad interpretacji § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016.

delegowanie za granicę: zadaj pytanie ekspertowi

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Konferencją Praktyków Delegowania, która odbędzie się w Krakowie już 23.11.2016 r. organizatorzy umożliwiają uczestnikom konferencji zadawanie pytań, na które odpowiedź zostanie udzielona podczas konferencji.
 
Zadaj pytanie – odpowiedź eksperta podczas Konferencji Praktyków Delegowania, która odbędzie się w Krakowie już 23.11.2016 r.!
 
 
 
PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników