Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

negocjacje offsetowe z francuską firmą Airbus Helicopters a dyskryminacja polskich firm we Francji

W dniu 10.10.2016 Prezes Izby Pracodawców Polskich skomentował w piśmie skierowanym do Wicepremiera Morawieckiego decyzję polskiego rządu w sprawie niekontynuowania negocjacji offsetowych z francuską firmą Airbus Helicopters dotyczących zakupu dla polskiej armii śmigłowców Caracal.

podwyższenie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych od 1.10.2016: jak uniknąć wzrostu składek?

W lecie 2016 roku informowaliśmy Członków IPP o „pułapce” jaka znalazła się w nowym brzmieniu § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w prawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Zwracaliśmy wówczas uwagę na to, że ulga składkowa w postaci odliczenia równowartości diet za każdy dzień pobytu dotyczyć będzie wyłącznie takich przypadków, gdy miesięczny przychód pracownika delegowanego będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie. W przypadkach więc gdy praca za granicą będzie wykonywana przez część miesiąca lub na część etatu i z tego powodu przychód będzie niższy niż przeciętne wynagrodzenie, składki należy obliczać od osiągniętego przychodu, a nie od kwoty obniżonej o równowartość diet nie niższej niż proporcjonalnie zmniejszone przecięte wynagrodzenie.

Belgijska instytucja zabezpieczenia społecznego unieważnia polskie A1 i nakazuje opłacić składki w Belgii

Od dwóch lat napływają do IPP informacje o bezprawnej w świetle przepisów prawa europejskiego praktyce belgijskich instytucji, które w sytuacji, gdy uznają wydane przez ZUS formularze A1 za wydane niezgodnie z prawem, nie czekają na ich prawomocne anulowanie przez ZUS, ale błyskawicznie obejmują polskich pracowników belgijskim systemem zabezpieczenia społecznego oraz nakazują polskiej firmie opłacenie składek na terenie Belgii. Prowadzi to do faktycznego podwójnego obciążenia składkami.

podróże służbowe zleceniobiorców kierowanych za granicę

 Polecamy Państwu lekturę październikowego wydania miesięcznika Delegowanie. Omawiamy w nim problematykę podróży służbowych zleceniobiorców – delegacje, wypłaty diet, kwestie podstawy wymiaru składek oraz opodatkowanie.
Jak zawsze autorzy opierają się na aktualnym orzecznictwie i interpretacjach organów skarbowych oraz ZUS.
 

Miesięcznik Delegowanie (Październik 2016)

W tym wydaniu miesięcznika Delegowanie można przeczytać o zasadach ustalania podstawy wymiaru składek oraz opodatkowania zleceniobiorców delegowanych za granicę. Od sierpnia 2010r., kiedy to zrównano zasady ustalania podstawy wymiaru składek zleceniobiorców i pracowników (możliwość zwolnienia ze składek ZUS diet), umowy zlecenia cieszą się niesłabnącą popularnością wśród firm delegujących. Szczególnie widać to w branżach, gdzie wykonujący pracę za granicą mają dużą swobodę co do wykonywania zadań, tak jest przede wszystkim w branży opiekuńczej.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

harmonogram bezpłatnych spotkań online dla firm

W dniu dzisiejszym został ogłoszony jesienny harmonogram bezpłatnych dla członków IPP spotkań online:   

Konferencja dla Praktyków w Krakowie 23.11.2016: Delegowanie w 2017 roku

W dniu 23.11.2016 r. odbędzie się w Krakowie Konferencja dla Praktyków poświęcona delegowaniu pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców w 2016 r. 

Podczas konferencji wybitni prawnicy, obsługujący od prawie dwudziestu lat polskie firmy delegujące, omówią w sposób prosty, przystępny i praktyczny m.in. nast. zagadnienia:

  1. zasady delegowania do najważniejszych krajów UE,
  2. zasady poświadczania A1 w 2017 r.
  3. zasady ustalania podstawy wymiaru składek w 2017 r.
  4. koszty płacowe i pozapłacowe personelu delegowanego w 2017 r.
  5. obligatoryjne składniki wynagrodzenia w 2017 r. w UE,
  6. elementy kalkulacji cen usług przy delegowaniu: pułapki i pragmatyczne rozwiązania zasady opodatkowania pracowników delegowanych,
  7. zasady opodatkowania firm delegujących,
  8. obowiązki administracyjne w państwach przyjmujących,
  9. zmiany przepisów krajowych, europejskich i obcych od 1.1.2017 roku.

Ponieważ jest to ostatnia konferencja n/t delegowania w 2016 roku, referenci przygotowali dla uczestników bogaty i atrakcyjny program szczegółowy: 

bezpłatne informacje n/t prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych delegowania aspektów delegowania za granicę

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że od września 2016 r. działa bezpłatna i otwarta aplikacja na smartfony dla firm delegujących.

Aplikacja działa na wszystkich smartfonach, tabletach etc. (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Aplikacja dedykowana jest dla firm delegujących i funkcjonuje w języku polskim.

zmiana niemieckich przepisów o delegowaniu pracowników tymczasowych

W miesięcznikach „Delegowanie” oraz „Posting of Workers”, a także na licznych seminariach online informowaliśmy w tym roku członków IPP (www.delegowanie.pl/member) o rewolucyjnych zmianach w zakresie delegowania pracowników tymczasowych do Niemiec. Zmiany polegają m.in. na ograniczeniu delegowania w czasie oraz w czasowym ograniczeniu możliwości niestosowania zasady równego traktowania.

obowiązkowy przedstawiciel w Belgii dla polskiej firmy delegującej oraz inne rewolucyjne zmiany w Belgii

Już niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy o delegowaniu do Belgii. Projekt ustawy o delegowaniu przewiduje obowiązek ustanowienia przedstawiciela na terenie Belgii, obowiązek przechowywania tam dokumentów płacowych oraz kilka innych uciążliwych i kontrowersyjnych obowiązków.

Niekorzystna zmiana w ustalaniu podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych od 01.10.2016r.

W lipcu 2016 roku informowaliśmy firmy członkowskie IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmy obsługiwane przez Kancelarię Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) o „pułapce” jaka znalazła się w nowym brzmieniu § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w prawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Zwracaliśmy wówczas uwagę na to, że ulga składkowa w postaci odliczenia równowartości diet za każdy dzień pobytu dotyczyć będzie wyłącznie takich przypadków, gdy miesięczny przychód pracownika delegowanego będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie. W przypadkach więc gdy praca za granicą będzie wykonywana przez część miesiąca lub na część etatu i z tego powodu przychód będzie niższy niż przeciętne wynagrodzenie, składki należy obliczać od osiągniętego przychodu, a nie od kwoty obniżonej o równowartość diet nie niższej niż proporcjonalnie zmniejszone przecięte wynagrodzenie. 

obowiązkowy przedstawiciel w Belgii dla polskiej firmy delegującej oraz inne rewolucyjne zmiany w Belgii

Już niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy o delegowaniu do Belgii. Projekt ustawy o delegowaniu przewiduje obowiązek ustanowienia przedstawiciela na terenie Belgii, obowiązek przechowywania tam dokumentów płacowych oraz kilka innych uciążliwych i kontrowersyjnych obowiązków.

Belgijska inspekcja żąda od polskich firm wypłaty diet i innych należności

W związku ze zmianą orzecznictwa,  przepisów i wewnętrznych wytycznych dotyczących delegowania, belgijska inspekcja pracy żąda od polskich firm wypłaty – oprócz wynagrodzenia belgijskiego - diet i innych świadczeń przewidzianych belgijskim prawem.

Praktyka ta zostanie usankcjonowana w całej UE przez nową dyrektywę procedowaną właśnie w instytucjach europejskich.

Na najbliższej konferencji, która odbędzie się już 23 listopada b.r. w Krakowie omówione zostaną najnowsze zasady delegowania do Belgii.

opodatkowanie i oskładkowanie kwater pracowniczych

W lecie 2016 roku Minister Finansów przeprowadził na niespotykaną dotąd skalę rewizję wydanych wcześniej interpretacji podatkowych dotyczących opodatkowania kwater pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych za granicę. Administracja podatkowa i ZUS rozpoczęły akcję ukierunkowaną na dokonywanie przypisu składek i podatków (z mocą wsteczną za ostatnie pięć lat) w firmach delegujących.

delegowanie zleceniobiorców za granicę: korzyści i pułapki prawne

Na najbliższym seminarium, które odbędzie się w Krakowie w dniu 23.11.2016 r. omówione zostaną szczegółowo najnowsze wytyczne dot. delegowania zleceniobiorców. Referenci omówią w szczególności kwestie związane z poświadczaniem A1 dla zleceniobiorców, najnowsze orzecznictwo oraz wytyczne urzędów skarbowych, ZUS i PIP.

Problematyka ta będzie także omówiona na najbliższym poranku eksperckim online, który odbędzie się już w najbliższy czwartek: www.delegowanie.pl/online

Rewolucja dla firm delegujących: pierwsza i jedyna w Europie aplikacja na smartfony Delegowanie.pl

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że od wczoraj działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Aplikacja dedykowana jest dla firm delegujących i funkcjonuje w języku polskim.

delegowanie do Niemiec w branży opieki: niemiecka spółka i niemiecki telefon - nowe modele zatrudnienia opiekunek i nieograniczone źródło nowych zleceń

Od dłuższego czasu polskie firmy stosują, obok polskiego delegowania, niemieckie modele zatrudnienia opiekunek. Okazuje się, że własna niemiecka spółka w Niemczech posiadająca niemiecki nr telefonu jest idealnym źródłem nowych zleceń. Nowoczesna centrala telefoniczna (niemiecki nr telefonu) obsługiwana jest z polski przez polską spółkę i nie generuje dodatkowych kosztów.  

delegowanie do Niemiec: zezwolenie na użyczanie pracowników (Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung)

Przypominamy, że delegowanie pracowników tymczasowych do Niemiec odbywać się może dopiero po uzyskaniu zezwolenia administracyjnego. O zezwolenie może wystąpić polska spółka, posiadająca wpis do KRAZ, oddział polskiej spółki lub zależna spółka niemiecka polskiego przedsiębiorcy. Opłata administracyjna za uzyskanie zezwolenia wynosi w 2016 roku 1000 euro, a na zezwolenie czeka się kilka tygodni. Informujemy Państwa, że od 2016 roku Federalna Agencja Pracy zmieniła swoje procedury dla polskich firm.   

Delegowanie przez polskie firmy opiekunek z Rumunii, Bułgarii i innych państw członkowskich UE do Niemiec

Z badań przeprowadzonych przez działający przy IPP Instytut Zatrudnienia Transgranicznego wynika, że w pierwszym półroczu 2016 polskie firmy wydelegowały do Niemiec ponad 15 tysięcy opiekunek z Rumunii, Bułgarii, Litwy i innych krajów UE.

Na najbliższym Spotkaniu Online Sekcji Opieki IPP, które odbędzie się we czwartek, w dniu 08.09.2016 r. o godzinie 10.30 omówione zostaną zasady, problemy i najnowsza praktyka w zakresie delegowania przez polskie firmy opiekunek z Rumunii, Bułgarii i innych państw członkowskich UE do Niemiec.

Nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: nowe obowiązki dla firm delegujących

W dniu 17.06.2016 weszła w życie Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Przewiduje ona dla firm delegujących pracowników do Polski nowe obowiązki o charakterze biurokratycznym.

Firmy delegujące pracowników za granicę poddane są nowym procedurom kontrolnym. Polskie instytucje egzekwują zagraniczne kary wymierzane z tytułu nieprawidłowego delegowania Polaków za granicę. 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników