Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

sensacyjna i skrajnie niekorzystna dla firm delegujących interpretacja nowych przepisów (weszły w życie 1.10.2016) o podstawie wymiaru składek

W związku z wieloma wątpliwościami dot. nowych przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych Kancelaria Brighton&Wood przygotowała jeszcze we wrześniu b.r. obszerne zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie zasad interpretacji § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016.

Encyklopedia Delegowania: zastępstwo

Istnieje kilka sytuacji, w których unijne przepisy a priori wykluczają stosowanie przepisów dotyczących delegowania (art. 12 Rozp. 883/2004). Ma to miejsce w szczególności, gdy pracownik jest delegowany w celu zastąpienia innej osoby delegowanej.

W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zastąpienie osoby, która została już oddelegowana, pod warunkiem, że przysługujący okres delegowania nie dobiegł końca. Przykładem takiej sytuacji może być przypadek pracownika, który został oddelegowany na 20 miesięcy, ale po 10 miesiącach ciężko zachorował i należało go zastąpić. W takiej sytuacji uzasadnione byłoby zezwolenie na delegowanie innej osoby na pozostałe 10 miesięcy uzgodnionego okresu. 

Master of Cross-Border-Employment Business (MCBE)

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego we współpracy z Europejską Federacją Pracodawców EEEV i Izbą Pracodawców Polskich IPP zaprasza do udziału w jedynym na europejskim rynku edukacyjnym studium podyplomowym w zakresie transgranicznego zatrudnienia:

Master of Cross-Border-Employment Business (MCBE)

by

Institute for Cross Border Employment

Nie będzie rewolucyjnej zmiany przepisów o poświadczaniu A1

W ostatnich dniach pojawiły się na rynku pogłoski, że Komisja Europejska planuje rewolucyjną i „szokującą dla polskich firm delegujących i polskiego ZUS” zmianę zasad poświadczania formularzy A1 w Rozporządzeniach 883/2004 i 987/2009. 

Te informacje zostały w dniu 17.10.2016 definitywnie zweryfikowane i okazały się nieprawdziwe.

Faktycznie, zmiany rozporządzeń będą pod koniec roku, ale rewolucyjne zmiany nie będą dotyczyły samego mechanizmu poświadczania formularzy A1. Z roboczego projektu, do którego dotarł portal Delegowanie.pl, wynika, że poważne zmiany dotyczyć będą m.in. zasiłków socjalnych.   

Delegowanie do Niemiec: definicja wynagrodzenia i definicja "równego traktowania"/"equal pay"

Niemieckie Ministerstwo Pracy opublikowało w październiku 2016 r. definicję wynagrodzenia i definicję "równego traktowania w zakresie wynagrodzenia"/"equal pay". Jest to jedyna oficjalna interpretacja tych kluczowych dla polskich firm przepisów.

Definicje są niezwykle szerokie i muszą od zaraz być uwzględnione przez polskie firmy delegujące do Niemiec pracowników w ramach realizacji umów o dzieło i szczególnie umów o pracę tymczasową.

ZUS niesłusznie nakazuje oskładkować kwatery pracownicze

Zespół Postępowań Sądowych działający przy Kancelarii Brighton&Wood uzyskał w Sądzie Okręgowym korzystne dla polskiej firmy delegującej rozstrzygnięcie.

Delegowanie do Niemiec: po 1.1.2016 tylko z zezwoleniem na użyczanie personelu

 W Niemczech od 1.1.2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy o delegowaniu. W wielu branżach tzw. stacjonarnych (rzeźnie, zakłady spawalnicze), w sytuacjach tzw. delegowań incydentalnych i mieszanych, warunkiem prowadzenia działalności i delegowania pracowników będzie posiadanie specjalnego zezwolenia administracyjnego Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung). 

Obowiązkowa notyfikacja we Francji: od 1.10.2016 tylko w formie elektronicznej

Firmom, które delegują swój personel do Francji przypominamy, że przed delegowaniem należy dokonać obowiązkowej notyfikacji.

Od 1.10.2016 nie jest już akceptowana notyfikacja faxem i notyfikacja mailowa. Jedyna notyfikacja akceptowana przez inspekcję to notyfikacja elektroniczna przy pomocy dedykowanego serwisu francuskiej administracji pracy.
Za naruszenie obowiązków notyfikacyjnych grozi grzywna do 500 tys. euro.

cenne upominki dla uczestników Konferencji Praktyków Delegowania w Krakowie w dniu 23.11.2016 r.

W dniu 23.11.2016 r. odbędzie się w Krakowie Konferencja dla Praktyków poświęcona delegowaniu pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców w 2016 r. 

Podczas konferencji wybitni prawnicy, obsługujący od prawie dwudziestu lat polskie firmy delegujące, omówią w sposób prosty, przystępny i praktyczny m.in. nast. zagadnienia:

zmiana zasad opodatkowania właścicieli (wspólników) firm delegujących

Pod koniec listopada ma się ukazać zapowiadany od dawna projekt założeń do ustawy o tzw. jednolitym podatku, likwidujący odrębne daniny na ZUS, PIT oraz NFZ.

W dniu 10.10.2016 r. PAP opublikowała wywiad z Ministrem Henrykiem Kowalczykiem, który jest odpowiedzialny z ramienia rządu za prace nad nowymi przepisami.

negocjacje offsetowe z francuską firmą Airbus Helicopters a dyskryminacja polskich firm we Francji

W dniu 10.10.2016 Prezes Izby Pracodawców Polskich skomentował w piśmie skierowanym do Wicepremiera Morawieckiego decyzję polskiego rządu w sprawie niekontynuowania negocjacji offsetowych z francuską firmą Airbus Helicopters dotyczących zakupu dla polskiej armii śmigłowców Caracal.

podwyższenie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych od 1.10.2016: jak uniknąć wzrostu składek?

W lecie 2016 roku informowaliśmy Członków IPP o „pułapce” jaka znalazła się w nowym brzmieniu § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w prawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Zwracaliśmy wówczas uwagę na to, że ulga składkowa w postaci odliczenia równowartości diet za każdy dzień pobytu dotyczyć będzie wyłącznie takich przypadków, gdy miesięczny przychód pracownika delegowanego będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie. W przypadkach więc gdy praca za granicą będzie wykonywana przez część miesiąca lub na część etatu i z tego powodu przychód będzie niższy niż przeciętne wynagrodzenie, składki należy obliczać od osiągniętego przychodu, a nie od kwoty obniżonej o równowartość diet nie niższej niż proporcjonalnie zmniejszone przecięte wynagrodzenie.

Belgijska instytucja zabezpieczenia społecznego unieważnia polskie A1 i nakazuje opłacić składki w Belgii

Od dwóch lat napływają do IPP informacje o bezprawnej w świetle przepisów prawa europejskiego praktyce belgijskich instytucji, które w sytuacji, gdy uznają wydane przez ZUS formularze A1 za wydane niezgodnie z prawem, nie czekają na ich prawomocne anulowanie przez ZUS, ale błyskawicznie obejmują polskich pracowników belgijskim systemem zabezpieczenia społecznego oraz nakazują polskiej firmie opłacenie składek na terenie Belgii. Prowadzi to do faktycznego podwójnego obciążenia składkami.

podróże służbowe zleceniobiorców kierowanych za granicę

 Polecamy Państwu lekturę październikowego wydania miesięcznika Delegowanie. Omawiamy w nim problematykę podróży służbowych zleceniobiorców – delegacje, wypłaty diet, kwestie podstawy wymiaru składek oraz opodatkowanie.
Jak zawsze autorzy opierają się na aktualnym orzecznictwie i interpretacjach organów skarbowych oraz ZUS.
 

Miesięcznik Delegowanie (Październik 2016)

W tym wydaniu miesięcznika Delegowanie można przeczytać o zasadach ustalania podstawy wymiaru składek oraz opodatkowania zleceniobiorców delegowanych za granicę. Od sierpnia 2010r., kiedy to zrównano zasady ustalania podstawy wymiaru składek zleceniobiorców i pracowników (możliwość zwolnienia ze składek ZUS diet), umowy zlecenia cieszą się niesłabnącą popularnością wśród firm delegujących. Szczególnie widać to w branżach, gdzie wykonujący pracę za granicą mają dużą swobodę co do wykonywania zadań, tak jest przede wszystkim w branży opiekuńczej.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

harmonogram bezpłatnych spotkań online dla firm

W dniu dzisiejszym został ogłoszony jesienny harmonogram bezpłatnych dla członków IPP spotkań online:   

Konferencja dla Praktyków w Krakowie 23.11.2016: Delegowanie w 2017 roku

W dniu 23.11.2016 r. odbędzie się w Krakowie Konferencja dla Praktyków poświęcona delegowaniu pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców w 2016 r. 

Podczas konferencji wybitni prawnicy, obsługujący od prawie dwudziestu lat polskie firmy delegujące, omówią w sposób prosty, przystępny i praktyczny m.in. nast. zagadnienia:

  1. zasady delegowania do najważniejszych krajów UE,
  2. zasady poświadczania A1 w 2017 r.
  3. zasady ustalania podstawy wymiaru składek w 2017 r.
  4. koszty płacowe i pozapłacowe personelu delegowanego w 2017 r.
  5. obligatoryjne składniki wynagrodzenia w 2017 r. w UE,
  6. elementy kalkulacji cen usług przy delegowaniu: pułapki i pragmatyczne rozwiązania zasady opodatkowania pracowników delegowanych,
  7. zasady opodatkowania firm delegujących,
  8. obowiązki administracyjne w państwach przyjmujących,
  9. zmiany przepisów krajowych, europejskich i obcych od 1.1.2017 roku.

Ponieważ jest to ostatnia konferencja n/t delegowania w 2016 roku, referenci przygotowali dla uczestników bogaty i atrakcyjny program szczegółowy: 

bezpłatne informacje n/t prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych delegowania aspektów delegowania za granicę

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że od września 2016 r. działa bezpłatna i otwarta aplikacja na smartfony dla firm delegujących.

Aplikacja działa na wszystkich smartfonach, tabletach etc. (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Aplikacja dedykowana jest dla firm delegujących i funkcjonuje w języku polskim.

zmiana niemieckich przepisów o delegowaniu pracowników tymczasowych

W miesięcznikach „Delegowanie” oraz „Posting of Workers”, a także na licznych seminariach online informowaliśmy w tym roku członków IPP (www.delegowanie.pl/member) o rewolucyjnych zmianach w zakresie delegowania pracowników tymczasowych do Niemiec. Zmiany polegają m.in. na ograniczeniu delegowania w czasie oraz w czasowym ograniczeniu możliwości niestosowania zasady równego traktowania.

obowiązkowy przedstawiciel w Belgii dla polskiej firmy delegującej oraz inne rewolucyjne zmiany w Belgii

Już niebawem zaczną obowiązywać nowe przepisy o delegowaniu do Belgii. Projekt ustawy o delegowaniu przewiduje obowiązek ustanowienia przedstawiciela na terenie Belgii, obowiązek przechowywania tam dokumentów płacowych oraz kilka innych uciążliwych i kontrowersyjnych obowiązków.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników