Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Delegowanie do Belgii, Francji, Holandii i Niemiec: polowanie na polskie spółki nie posiadające działalności krajowej

Francuska minister pracy Myriam El Khomri po październikowej wizycie w Warszawie udzieliła wywiadu francuskim mediom, w których potwierdziła, że porozumiała się ze swoimi odpowiednikami – ministrami pracy Belgii, Holandii i Niemiec co do regularnej akcji wymierzonej w polskie firmy delegujące, które na terenie Polski nie prowadzą znaczącej działalności branżowo zgodnej z działalnością eksportową. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy z Belgii potwierdzenie istnienia takiego porozumienia. Instytucje kontrolne tych krajów zostały zobligowane do weryfikacji – przy okazji każdego postępowania kontrolnego, czy:

  1. czy polska spółka delegująca prowadzi rzeczywistą, znaczącą działalność na terenie Polski - branżowo zgodną z działalnością związaną z delegowaniem;
  2. czy polscy pracownicy delegowani zazwyczaj świadczą pracę na terenie Polski i czy delegowanie ma charakter tymczasowy/incydentalny.

Nowe zasady wydawania wiz dla obywateli Ukrainy delegowanych do Niemiec

Obowiązujące przepisy umożliwiają polskim przedsiębiorcom dalsze delegowanie pracowników będących obywatelami państw spoza UE do Niemiec, Belgii i kilku innych krajów UE. 

„Z uwagi na chroniczny brak fachowców i gigantyczny portfel zleceń, polscy eksporterzy coraz częściej delegują do takich krajów jak Niemcy pracowników niebędących obywatelami państwa członkowskiego UE. Przy tego typu konstelacji „forwardu”, lub „forwardu kwalifikowanego” należy jednak uwzględnić dodatkowo szereg specyficznych regulacji niemających zastosowania przy delegowaniu obywateli polskich.” – skomentował nowe wytyczne niemieckich władz Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood. 

zmasowana akcja belgijskiej inspekcji pracy wymierzona w polskie firmy

Z wewnętrznego okólnika inspekcji socjalnej wynika, że do końca lutego 2017 r. kontrolą musi zostać objęta każda polska firma.

Belgijscy inspektorzy weryfikują dokładnie:

  • Czy polska spółka delegująca prowadzi rzeczywistą, znaczącą działalność na terenie Polski - branżowo zgodną z działalnością związaną z delegowaniem,
  • Czy polscy pracownicy delegowani zazwyczaj świadczą pracę na terenie Polski i czy delegowanie ma charakter tymczasowy/incydentalny,
  • Czy polscy pracownicy delegowani otrzymują świadczenia przewidziane w belgijskim prawie, w tym także świadczenia związane z noclegiem i wyżywieniem lub też dietę w wysokości ok. 20-30 euro.

 

delegowanie do Belgii: nowe przepisy procedowane przez belgijski parlament

W październiku 2016 roku parlament Belgii rozpoczął procedowanie nad nowymi przepisami o delegowaniu. Przepisy ograniczają możliwość delegowania do firm, które prowadzą tzw. znaczącą działalność na terenie Polski, a pracownikiem delegowanym może być wyłącznie pracownik, który zazwyczaj świadczy pracę w Polsce. Dla firm przewidziano nowe istotne wymogi formalne, m.in. obowiązek posiadania przedstawiciela na terenie Belgii.

Belgia to jedna z najbardziej zyskownych destynacji polskiego biznesu związanego ze świadczeniem usług transgranicznych opartych o personel z Polski. Holandia to rynek, na którym firmy z siedzibą w Polsce wypracowały dotąd najbardziej zaawansowane modele optymalizacji kosztów pozapłacowych.

Delegowanie w 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że staraniem wydawnictwa Delegowanie.pl przy współpracy merytorycznej Kancelarii Brighton&Wood w ostatnich dniach października b.r. przekazany został do druku obszerny poradnik n/t delegowania w 2017 roku: www.Delegowanie.pl/2017

Na ponad 750 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od prawie dwóch dekad polskie firmy delegujące - prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania za granicę.

skrajnie niekorzystna interpretacja nowych przepisów (weszły w życie 1.10.2016) o podstawie wymiaru składek pracowników delegowanych : bezpłatne seminarium online już we czwartek!!!

W związku z wieloma wątpliwościami dot. nowych przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych Kancelaria Brighton&Wood przygotowała jeszcze we wrześniu b.r. obszerne zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie zasad interpretacji § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016.

skrajnie niekorzystna interpretacja nowych przepisów (weszły w życie 1.10.2016) o podstawie wymiaru składek pracowników delegowanych : bezpłatne seminarium online już we czwartek!!!

W związku z wieloma wątpliwościami dot. nowych przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych Kancelaria Brighton&Wood przygotowała jeszcze we wrześniu b.r. obszerne zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie zasad interpretacji § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016.

delegowanie za granicę: zadaj pytanie ekspertowi

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Konferencją Praktyków Delegowania, która odbędzie się w Krakowie już 23.11.2016 r. organizatorzy umożliwiają uczestnikom konferencji zadawanie pytań, na które odpowiedź zostanie udzielona podczas konferencji.
 
Zadaj pytanie – odpowiedź eksperta podczas Konferencji Praktyków Delegowania, która odbędzie się w Krakowie już 23.11.2016 r.!
 
 
 

sensacyjna i skrajnie niekorzystna dla firm delegujących interpretacja nowych przepisów (weszły w życie 1.10.2016) o podstawie wymiaru składek

W związku z wieloma wątpliwościami dot. nowych przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych Kancelaria Brighton&Wood przygotowała jeszcze we wrześniu b.r. obszerne zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie zasad interpretacji § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016.

Encyklopedia Delegowania: zastępstwo

Istnieje kilka sytuacji, w których unijne przepisy a priori wykluczają stosowanie przepisów dotyczących delegowania (art. 12 Rozp. 883/2004). Ma to miejsce w szczególności, gdy pracownik jest delegowany w celu zastąpienia innej osoby delegowanej.

W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zastąpienie osoby, która została już oddelegowana, pod warunkiem, że przysługujący okres delegowania nie dobiegł końca. Przykładem takiej sytuacji może być przypadek pracownika, który został oddelegowany na 20 miesięcy, ale po 10 miesiącach ciężko zachorował i należało go zastąpić. W takiej sytuacji uzasadnione byłoby zezwolenie na delegowanie innej osoby na pozostałe 10 miesięcy uzgodnionego okresu. 

Master of Cross-Border-Employment Business (MCBE)

Instytut Zatrudnienia Transgranicznego we współpracy z Europejską Federacją Pracodawców EEEV i Izbą Pracodawców Polskich IPP zaprasza do udziału w jedynym na europejskim rynku edukacyjnym studium podyplomowym w zakresie transgranicznego zatrudnienia:

Master of Cross-Border-Employment Business (MCBE)

by

Institute for Cross Border Employment

Nie będzie rewolucyjnej zmiany przepisów o poświadczaniu A1

W ostatnich dniach pojawiły się na rynku pogłoski, że Komisja Europejska planuje rewolucyjną i „szokującą dla polskich firm delegujących i polskiego ZUS” zmianę zasad poświadczania formularzy A1 w Rozporządzeniach 883/2004 i 987/2009. 

Te informacje zostały w dniu 17.10.2016 definitywnie zweryfikowane i okazały się nieprawdziwe.

Faktycznie, zmiany rozporządzeń będą pod koniec roku, ale rewolucyjne zmiany nie będą dotyczyły samego mechanizmu poświadczania formularzy A1. Z roboczego projektu, do którego dotarł portal Delegowanie.pl, wynika, że poważne zmiany dotyczyć będą m.in. zasiłków socjalnych.   

Delegowanie do Niemiec: definicja wynagrodzenia i definicja "równego traktowania"/"equal pay"

Niemieckie Ministerstwo Pracy opublikowało w październiku 2016 r. definicję wynagrodzenia i definicję "równego traktowania w zakresie wynagrodzenia"/"equal pay". Jest to jedyna oficjalna interpretacja tych kluczowych dla polskich firm przepisów.

Definicje są niezwykle szerokie i muszą od zaraz być uwzględnione przez polskie firmy delegujące do Niemiec pracowników w ramach realizacji umów o dzieło i szczególnie umów o pracę tymczasową.

ZUS niesłusznie nakazuje oskładkować kwatery pracownicze

Zespół Postępowań Sądowych działający przy Kancelarii Brighton&Wood uzyskał w Sądzie Okręgowym korzystne dla polskiej firmy delegującej rozstrzygnięcie.

Delegowanie do Niemiec: po 1.1.2016 tylko z zezwoleniem na użyczanie personelu

 W Niemczech od 1.1.2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy o delegowaniu. W wielu branżach tzw. stacjonarnych (rzeźnie, zakłady spawalnicze), w sytuacjach tzw. delegowań incydentalnych i mieszanych, warunkiem prowadzenia działalności i delegowania pracowników będzie posiadanie specjalnego zezwolenia administracyjnego Arbeitnehmerüberlassungsgenehmigung). 

Obowiązkowa notyfikacja we Francji: od 1.10.2016 tylko w formie elektronicznej

Firmom, które delegują swój personel do Francji przypominamy, że przed delegowaniem należy dokonać obowiązkowej notyfikacji.

Od 1.10.2016 nie jest już akceptowana notyfikacja faxem i notyfikacja mailowa. Jedyna notyfikacja akceptowana przez inspekcję to notyfikacja elektroniczna przy pomocy dedykowanego serwisu francuskiej administracji pracy.
Za naruszenie obowiązków notyfikacyjnych grozi grzywna do 500 tys. euro.

cenne upominki dla uczestników Konferencji Praktyków Delegowania w Krakowie w dniu 23.11.2016 r.

W dniu 23.11.2016 r. odbędzie się w Krakowie Konferencja dla Praktyków poświęcona delegowaniu pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców w 2016 r. 

Podczas konferencji wybitni prawnicy, obsługujący od prawie dwudziestu lat polskie firmy delegujące, omówią w sposób prosty, przystępny i praktyczny m.in. nast. zagadnienia:

zmiana zasad opodatkowania właścicieli (wspólników) firm delegujących

Pod koniec listopada ma się ukazać zapowiadany od dawna projekt założeń do ustawy o tzw. jednolitym podatku, likwidujący odrębne daniny na ZUS, PIT oraz NFZ.

W dniu 10.10.2016 r. PAP opublikowała wywiad z Ministrem Henrykiem Kowalczykiem, który jest odpowiedzialny z ramienia rządu za prace nad nowymi przepisami.

negocjacje offsetowe z francuską firmą Airbus Helicopters a dyskryminacja polskich firm we Francji

W dniu 10.10.2016 Prezes Izby Pracodawców Polskich skomentował w piśmie skierowanym do Wicepremiera Morawieckiego decyzję polskiego rządu w sprawie niekontynuowania negocjacji offsetowych z francuską firmą Airbus Helicopters dotyczących zakupu dla polskiej armii śmigłowców Caracal.

podwyższenie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych od 1.10.2016: jak uniknąć wzrostu składek?

W lecie 2016 roku informowaliśmy Członków IPP o „pułapce” jaka znalazła się w nowym brzmieniu § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w prawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Zwracaliśmy wówczas uwagę na to, że ulga składkowa w postaci odliczenia równowartości diet za każdy dzień pobytu dotyczyć będzie wyłącznie takich przypadków, gdy miesięczny przychód pracownika delegowanego będzie wyższy niż przeciętne wynagrodzenie. W przypadkach więc gdy praca za granicą będzie wykonywana przez część miesiąca lub na część etatu i z tego powodu przychód będzie niższy niż przeciętne wynagrodzenie, składki należy obliczać od osiągniętego przychodu, a nie od kwoty obniżonej o równowartość diet nie niższej niż proporcjonalnie zmniejszone przecięte wynagrodzenie.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników