Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Zalecenia dla polskiego rządu w/s rewizji dyrektywy 96/71

W swoim piśmie do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z dnia 18.05.2016 r. Prezes IPP i Prezydent EEEV Tomasz Major zwrócił uwagę na ogromne w ostatnich dniach zaangażowanie partnerów społecznych i państw członkowskich sprzyjających rewizji dyrektywy 96/71.

opodatkowanie zleceniobiorców delegowanych za granicę: polski fiskus żąda podwójnych podatków od zleceniobirców delegowanych

Opodatkowanie transgraniczne zleceniobiorców to nadal temat budzący wiele wątpliwości. Dlatego na najbliższym spotkaniu online dla firm, które odbędzie się już w najbliższy czwartek oraz na najbliższym seminarium w Krakowie 9.06.2016 wyjaśnimy te dwa podstawowe zagadnienia:

- miejsce opodatkowania zleceniobiorców zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej i delegowanych za granicę (w tym przypadku do Holandii),

- zwolnienie z podatku dochodowego w Polsce kwoty odpowiadającej 30% diety za dzień pobytu zleceniobiorcy w za granicą (w tym przypadku w Holandii).

Sejm uchwalił Ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Ustawa wchodzi w życie w dniu 18.06.2016 r.
Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:
 1. dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 431);

polski fiskus rusza na firmy delegujące: ważny wyrok WSA w sprawie opodatkowania diet - delegowanie to zdarzenie ciągłe a nie incydentalne

Niejednokrotnie informowaliśmy Państwa o wyrokach i interpretacjach urzędowych dotyczących opodatkowania i oskładkowania należności z tytułu podróży zagranicznych odbywanych przez pracowników i zleceniobiorców.

W coraz częstszych wyrokach sądy administracyjne stoją na stanowisku że delegowanie nie stanowi zdarzenia incydentalnego. Taki wyjazd i przebywanie ciągłe za granicą (na czas wykonania zlecenia) stanowi sedno umowy zlecenia/umowy o pracę. Podróż należy zatem do zwykłych, umówionych czynności zleceniobiorcy. Nie ma więc charakteru incydentalnego, tymczasowego i krótkotrwałego. Stanowi niezbędny element, bez którego zadanie wynikające z umowy zlecenia lub o pracę nie mogłoby zostać wykonane.

Miesięcznik Delegowanie (Czerwiec 2016)

Opinia Tomasza Majora w/s rewizji Dyrektywy 96/71Parlamenty

Parlamenty dziesięciu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt.

Według danych udostępnionych we wtorek przez polskie przedstawicielstwo przy UE zastrzeżenia zgłosiły parlamenty Polski, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy i Rumunii. Mają one w sumie 20 głosów, przyznanych przez unijny traktat. Aby uruchomić "procedurę żółtej kartki" w sprawie projektu przepisów UE, wystarczy 19 głosów.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
niedostępna

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

drakońskie kary wymierzane polskim firmom delegującym do Francji

Szanowni Państwo!

Przypominamy o nowych obowiązkach związanych z delegowaniem pracowników do Francji.

Polska firma zobowiązana jest do wskazania na terenie Francji swojego przedstawiciela (mieszkającego na terenie Francji) oraz miejsca (na terenie Francji), w którym przechowywane są sporządzone w j. francuskim dokumenty firmy i płacowe.

Z korespondencji, jaka kierowana jest do polskich firm oraz z uzasadnień decyzji o wymierzanych karach wynika, że przedstawiciel musi także biegle władać j. francuskim.

Za niewypełnienie tych formalności grożą grzywny do pół miliona euro.

Z informacji, jakie otrzymujemy od kilku tygodni od inspektorów francuskich wynika, że zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi ministerstwa pracy, inspektorzy są zobligowani do wymierzania grzywien w możliwie dotkliwej i odstraszającej wysokości.  

Oficjalna Publikacja Opinii IPP i EEEV w/s projektu rewizji dyrektywy 96/71

Parlamenty jedenastu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt.

Niemiecki rząd drastycznie zmienia zasady delegowania: koniec delegowania w ramach umów o świadczenie usług i w ramach umów o dzieło w dotychczasowej formie !!!

Szanowni Państwo!

W dniu 10.05.2016 niemiecki rząd podjął decyzję o przyjęciu szybkiej ścieżki legislacyjnej w sprawie nowelizacji przepisów o delegowaniu. Nowe przepisy mają wejść w życie już 1.1.2017 r. Kilka dni temu rządząca w Niemczech koalicja zawarła strategiczne porozumienie w tej sprawie.

Nowe przepisy radykalnie ograniczają możliwość delegowania pracowników i zleceniobiorców w ramach realizacji umów o dzieło i innych umów o świadczenie usług. Mamy już projekt roboczy nowych przepisów.

Ponadto niemiecki rząd zmieni radykalnie zasady delegowania do Niemiec pracowników tymczasowych.

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie delegowania z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Miesięcznik Delegowanie (Maj 2016)

Tym razem piszemy o zasadach ustalania właściwego ustawodawstwa na podstawie art.12.1 rozporządzenia 883/2004, czyli o delegowaniu pracowników.
W tym wydaniu znajdą Państwo wszelkie informacje o najważniejszych problemach związanych z delegowaniem:
- o kryteriach prowadzenia znaczącej działalności – omawiamy w szczególności orzecznictwo dotyczące obrotów krajowych,
-  o wymogu podlegania pracownika na miesiąc przed delegowaniem polskim przepisom w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz
- o problematyce zastępowalności.
Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

sukces Izby Pracodawców Polskich i Europejskiej Federacji Pracodawców: będzie wszczęta procedura "żółtej kartki" ws. rewizji dyrektywy 96/71

Parlamenty dziesięciu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt.

Rewolucyjne zmiany w zasadach delegowania w Europie: zagrożenia i szanse dla firm

Szanowni Państwo!

Na najbliższym seminarium, które odbędzie się w Krakowie, w dniu 9 czerwca 2016 r. zaprezentowane i przedyskutowane zostaną liczne zmiany w zakresie delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, które wchodzą w życie 18.06.2016 r., w związku z implementacją tzw. Dyrektywy Wdrożeniowej we wszystkich państwach członkowskich.

Opinia Tomasza Majora w/s rewizji Dyrektywy 96/71

W dniu 5.05.2016 minął dwumiesięczny termin na złożenie do Komisji Europejskiej uwag na temat wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług” [COM(2016) 128 final].

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: polski prawodawca implementuje dyrektywę wdrożeniową

Informowaliśmy już Państwa wielokrotnie o pracach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad przygotowaniem Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która ma implementować do prawa polskiego przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

Ustawa ma wejść w życie jeszcze wiosną tego roku. Ustawa musi wejść w życie przed 18.06.2016 r., ponieważ unijna dyrektywa musi być implementowana do polskiego prawa właśnie do tego dnia.

Delegowanie opiekunek do Niemiec: prawo, A1, ubezpieczenia, podatki - praktyka i zmiany w przepisach

Na najbliższym spotkaniu online dla firm, które odbędzie się już we czwartek 28.04.2016 r., omówiona zostanie szeroko problematyka delegowania opiekunek do Niemiec.

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich członków IPP.

Oto program spotkania:

28.04.2016        11.00    Delegowanie opiekunek do Niemiec

 1. Praktykowane modele delegowania opiekunek do Niemiec (omówienie porównawcze poszczególnych modeli)
  • Praca na czarno (ponad pół miliona opiekunek zatrudnionych u niemieckich rodzin)
   • Rola rekrutacyjna polskich i niemieckich firm
   • Największe niemieckie organizacje charytatywne (także te związane z kościołem katolickim) wspierają pracę na czarno
  • Delegowanie z Polski przez polskie agencje opieki w ramach świadczenia usługi transgranicznej (ponad sto tysięcy opiekunek delegowanych)
  • Inne modele zatrudnienia opiekunek:
   • Zatrudnienie w niemieckich firmach usługowych
   • Zatrudnienie w niemieckich agencjach pracy
   • Zatrudnienie w polskich agencjach pracy
   • Legalne zatrudnienie u niemieckich rodzin
   • inne modele
 2. Legalne i opłacalne modele delegowania opiekunek po 1.1.2016 r.
 3. A1 dla opiekunek
 4. Składki od opiekunek delegowanych
 5. Podatki od opiekunek delegowanych
 6. Kontrole w Polsce i w Niemczech
 7. Zmiany w delegowaniu opiekunek do Niemiec od 1.01.2017
 8. Omówienie „Siedmiu Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”

składki od kwater pracowniczych - nowe niekorzystne orzecznictwo Sądu Najwyższego

Szanowni Państwo! 

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o bardzo niekorzystnej i kontrowersyjnej uchwale Sądu Najwyższego dotyczącej ujmowania w podstawie wymiaru składek kosztów zakwaterowania pracowników oddelegowanych.

Konsensus Wielkiej Koalicji w Niemczech w zakresie zasad delegowania do Niemiec

Na konferencji prasowej w dniu 14.04.2016 Kanclerz Angela Merkel (CDU), Wicekanclerz Sigmar Gabriel (SPD) i Premier Bawarii Horst Seehofer (CSU) potwierdzili, że osiągnięto porozumienie w zakresie zmian w prawie delegowania pracowników do Niemiec.

Osiągnięty został konsensus w sprawie nowych regulacji dotyczących umów o dzieło. W kwestii nowelizacji zasad delegowania pracowników tymczasowych zapowiedziano konsultacje społeczne oraz dokonanie pewnych drobnych zmian w projekcie zaproponowanym przez Federalną Minister Pracy Andreę Nahles.
 

Miesięcznik Delegowanie (Kwiecień 2016)

W kwietniowym wydaniu miesięcznika Delegowanie można przeczytać wszystko o zapowiadanych zmianach w Dyrektywie o delegowaniu pracowników.

 

 

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

ZASTĘPSTWO JAKO PRZESŁANKA WYKLUCZAJĄCA DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie online, które odbędzie się już w najbliższy czwartek. Jest ono bezpłatne dla wszystkich członków IPP. Oto program spotkania: 

14.04.2016        11.00             Zastępstwo jako przesłanka wykluczająca delegowanie pracowników

Bezpłatne spotkania czwartkowe dla firm delegujących

W każdy czwartek o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę.

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich Zwyczajnych Członków IPP oraz dla Członków Premium IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Książka „Posting of Workers in Europe”

Uprzejmie informujemy, że dotarło do nas z drukarni pierwszych 1000 egzemplarzy książki „Posting of Workers in Europe”. Napisane przez Tomasza Majora obszerne i imponujące dzieło (ponad 600 stron, 165 x 235 mm, twarda oprawa) jest jedynym w Europie obszernym, uniwersalnym i kompleksowym opracowaniem na temat delegowania pracowników. Książka wydana została w języku angielskim.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników