Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Poświadczanie formularzy A1 przez ZUS

 Kancelaria Brighton&Wood świadczy dla firm delegujących pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców za granicę specjalistyczne usługi w zakresie poświadczania formularzy A1 przez ZUS.

Dokumentacja dla pracowników delegowanych

W sporach z administracją (ZUS, PIP, administracja podatkowa) oraz z pracownikami, pracownikami tymczasowymi przed sądami kluczowym orężem firmy delegującej są dokumenty. „Dokumenty w praktyce eksportowej bardzo często kreują rzeczywistość” – mawiają doświadczeni prawnicy. Faktem jest, że dowód z dokumentu jest bardziej wiarygodny, niż dowody ze świadków. Dlatego też należy do sporządzania dokumentów przywiązywać należytą wagę.

Umowy zlecenia w praktyce delegowania

 Delegowanie zleceniobiorców za granicę jest od wielu lat często praktykowaną alternatywą dla delegowania pracowników. Pozwala na uelastycznienie zatrudnienia, drastyczne obniżenie kosztów pozapłacowych delegowania oraz jest remedium na liczne patologie stosunku pracy – choroby, urlopy na żądanie, eskalację roszczeń etc. Statystycznie rzecz ujmując zleceniobiorcy dużo rzadziej donoszą do PIP i innych instytucji na swych pracodawców/zleceniodawców i o wiele rzadziej występują z roszczeniami do sądów.

Zezwolenia, zgłoszenia, notyfikacje

 Przepisy europejskie o delegowaniu oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dopuszczają ingerencję w wolny rynek, która polega na zezwoleniach, notyfikacjach i innych środkach o charakterze niedyskryminacyjnym.

Budownictwo, infrastruktura, energetyka, logistyka, transport, meblarstwo, usługi spawalnicze, stoczniowe

Kluczowi klienci Brighton&Wood prowadzą działalność w branżach infrastrukturalnych. Są to zarówno globalnie działające koncerny międzynarodowe, jak i małe oraz średnie firmy rodzinne. Prawnicy Brighton&Wood wspierają tych przedsiębiorców nie tylko w postępowaniach kontrolnych w kraju i za granicą, ale prowadzą także negocjacje z zagranicznymi związkami zawodowymi oraz rozwiązują konflikty wewnątrz większych, międzynarodowych struktur.

Praca tymczasowa

Agencje pracy tymczasowej to obok firm przemysłowych największa grupa klientów Brighton&Wood. W niszowych kwestiach związanych z delegowaniem prawnicy Brighton&Wood doradzają wiodącym światowym agencjom pracy tymczasowej. Z usług Brighton&Wood korzystają bardzo często zagraniczne agencje pracy. Specyfika europejskiego rynku pracy tymczasowej powoduje, że nieodzowną rzeczą jest ścisły kontakt z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi agencje pracy. Tomasz Major jest uznanym europejskim ekspertem w zakresie transgranicznej pracy tymczasowej.

Branża opieki

 Tomasz Major – Partner Zarządzający w Brighton&Wood to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech.

Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez PIP

W postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy prawnicy Brighton&Wood chronią firmę i jej władze przed wszczęciem postępowań o wykroczenie, oraz zapobiegają uzyskaniu przez inspektorów wiedzy i dowodów, które w przyszłości mogą spowodować wszczęcie przez pracownika, pracownika tymczasowego lub zleceniobiorcy postępowania sądowego przeciwko firmie. Bardzo często w praktyce delegowania kontrola PIP jest elementem kontroli krzyżowej wszczętej przez zagraniczne instytucje.

Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez ZUS

„Krytyczne” dla firm delegujących postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS zmierzają albo do uchylenia poświadczonych wcześniej formularzy A1, albo do podwyższenia podstawy wymiaru składek. W pierwszym przypadku ZUS dąży do wyłączenia pracowników lub zleceniobiorców delegowanych z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych z tym skutkiem, że firma zostanie zobligowana do opłacenia za granicą składek oraz odsetek i kar, za wszystkie wsteczne i bieżące okresy delegowania.

Kontrole prowadzone przez ZUS w firmach delegujących pracowników za granicę – wywiad z Tomaszem Majorem

Czego najczęściej dotyczą kontrole prowadzone przez inspektorów ZUS?

Określane przez mój zespół tzw. „problematyczne” kontrole w firmach delegujących pracowników za granicę idą w dwóch kierunkach: z jednej strony mają na celu zweryfikowanie poprawności danych zgłaszanych do ZUS przy wnioskowaniu o formularze A1; z drugiej strony są ukierunkowane na podwyższenie podstawy wymiaru składek deklarowanych przez firmy.

Obsługa w postępowaniach kontrolnych prowadzonych za granicą

 W wybranych krajach europejskich prawnicy Brighton&Wood obsługują firmy w postępowaniach kontrolnych.
Ponieważ zagraniczne instytucje coraz częściej zlecają polskim inspektorom ZUS lub PIP prowadzenie kontroli krzyżowych, obsługa firmy zarówno w kraju, jak i za granicą przez ten sam zespół prawników jest niezwykle wydajna i skuteczna.
Ta ekskluzywna i wyjątkowa usługa zarezerwowana jest dla firm obsługiwanych na stałe przez Brighton&Wood.

 

Stała obsługa polskich firm delegujących

Elitarna grupa firm, które delegują za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, korzysta ze stałej, kompleksowej, permanentnej i wszechstronnej obsługi przez Kancelarię Brighton&Wood. Stałymi klientami Brighton&Wood są firmy prowadzone przez ciekawych ludzi.

Polskie organizacje pracodawców bezradne wobec rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych

Urzędnicy Komisji Europejskiej odpowiedzialni za przygotowanie rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych potwierdzili w dniu 6.06.2016, że w ramach formalnej procedury zgłaszania uwag do projektu prawodawczego wpłynęło około dziesięciu uzasadnionych opinii, z czego trzy od organizacji Pracodawców: Europejskiego Związku Izb Przemysłu i Handlu (Eurochambres), Europejskiej Federacji Przemysłu Metalowego CEEMET oraz kierowanych przez Tomasza Majora Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV i Izby Pracodawców Polskich IPP.

Pismo Tomasza Majora do Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera: wezwanie do zdyscyplinowania Komisarz Thyssen i podległych jej służb

W dniu 16.05.2016 Tomasz Major wystąpił w imieniu przedsiębiorców delegujących oraz ich europejskich zleceniodawców do szefa Komisji Europejskiej z obszernym pismem w/s rozpoczęcia procedury żółtej kartki.

W swym piśmie Prezes Izby Pracodawców Polskich oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców podkreślił na wstępie, że parlamentarne jedenastu państw członkowskich Unii Europejskiej udowodniły w swoich uzasadnionych opiniach, że Komisja naruszyła w sposób drastyczny fundamentalną zasadę pomocniczości.

Tomasz Major wzywa Komisarz Bieńkowską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do odstąpienia przez Komisję Europejską od dalszego procedowania nad projektem rewizji Dyrektywy 96/71

Działający w imieniu przedsiębiorców delegujących oraz ich europejskich zleceniodawców Prezes Izby Pracodawców Polskich oraz Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców wezwał w swoim liście z dnia 13.05.2016 r. Panią Komisarz Bieńkowską do podjęcia stanowczych działań zmierzających do odstąpienia przez Komisję Europejską od dalszego procedowania nad tym nieudanym pod względem poprawności legislacyjnej, wadliwym prawnie i szkodliwym dla wspólnego rynku wnioskiem legislacyjnym.
 

Rzeczywisty i zatajony przez Komisję cel Wniosku Legislacyjnego

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

Firmy obsługiwane na stałe przez Brighton&Wood

Stała obsługa proponowana jest wyłącznie firmom, które albo są członkami IPP, albo Członkami Premium, albo korzystały z konsultacji Brighton&Wood

System wsparcia merytorycznego i prawnego firm delegujących

System wsparcia merytorycznego i prawnego dla firm

zapewniają:
Portal Delegowanie.pl, Kancelaria Brighton&Wood oraz europejscy doradcy stowarzyszeni w GlobalEmployment.eu

Komisja Europejska dyskryminuje pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników