Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

zasady współpracy z prasą i z instytucjami

 Szanowni Państwo!

Z uwagi na liczne zapytania, które płyną do Izby Pracodawców Polskich i do portalu www.delegowanie.pl uprzejmie informujemy, że od listopada 2015 roku odpowiadamy wyłącznie na zapytania kierowane drogą mailową. Prosimy urzędników, dziennikarzy oraz naukowców szukających wiedzy na temat delegowania o powstrzymanie się od uciążliwych i licznych telefonów do naszego biura i o korzystanie z naszych oficjalnych serwisów informacyjnych, na których umieszczane są wszelkie informacje przeznaczone do publikacji:
Izba Pracodawców Polskich oraz portal www.Delegowanie.pl powołane są do służenia wyłącznie polskim eksporterom usług. Nie służą ani urzędom, ani mediom, ani dziennikarzom. Z wybranymi instytucjami publicznymi polskimi, europejskimi i zagranicznymi współpracujemy na zasadzie równości stron i tylko wtedy, gdy służy to dobru polskich firm eksportowych.
 
Polityka medialna IPP realizowana jest wyłącznie przez portale:
 
z wyrazami szacunku
Zarząd IPP
Administrator portalu delegowanie.pl  

ofensywa dyplomatyczna Izby Pracodawców Polskich na rzecz polskich eksporterów usług

Szanowni Państwo!

Ruszyła właśnie ofensywa dyplomatyczna Izby Pracodawców Polskich w obronie polskiego eksportu usług.

Przy pomocy personelu dwóch biur we Francji, biura w Berlinie, Kopenhadze oraz w Brukseli, Izba Pracodawców Polskich reprezentuje polskich eksporterów wobec władz Unii Europejskiej oraz władz poszczególnych państw członkowskich, w których działają polskie firmy. Izbę wspiera Europejska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tomasz Major od 2015 pełni w Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw funkcję Dyrektora Generalnego ds. transgranicznego świadczenia usług i delegowania personelu. Europejska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest aktualnie jedną z dwóch najbardziej wpływowych europejskich organizacji przedsiębiorców działających w Brukseli.

Izba Pracodawców Polskich służy kwalifikowaną pomocą informacyjną oraz wsparciem merytorycznym w postepowaniach kontrolnych. Na terenie Polski Izba Pracodawców Polskich podejmuje walkę o lepsze prawo i praktykę jego stosowania przez urzędy oraz sądy.

nowa minister pracy: drastyczne pogorszenie przepisów dla firm delegujących od 1.1.2016

Szanowni Państwo! 

Kilka dni temu kandydatka na ministra pracy w nowym rządzie, zapowiedziała, że od 1.1.2016 zacznie obowiązywać dla wszystkich zleceniobiorców minimalna obowiązkowa stawka za godzinę pracy w wysokości 12 złotych brutto.

Regulacja ta uderzy w firmy delegujące w branżach nisko-kosztowych (opieka, logistyka etc.), które stosują systemy delegacyjne, systemy podwójnych zleceń oraz inne systemy mieszane oparte o art. 13 (A1 na dwa kraje).

Diety delegacyjne wypłacane zleceniobiorcom nie będą tolerowane jako element wynagrodzenia, a firmom stosującym w/w systemy delegowania grożą także w Polsce drakońskie sankcje.

Miesięcznik Delegowanie (Listopad 2015)

W tym wydaniu biuletynu Delegowanie omawiamy wszelkie ryzyka związane z transgranicznym zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców głównie przez pryzmat orzecznictwa sądowego.
Nasi autorzy skomentują dla Państwa zagadnienie wypłaty diet delegacyjnych, zawierania umów zlecenia w warunkach prawa pracy czy kwestię tzw. pozorności, czyli zawierania umów zlecenia w celu uzyskania A1.

Obserwujemy, że w ostatnim czasie zintensyfikowały się działania kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy mające na celu walkę z tzw. „umowami śmieciowymi”. ZUS niemal w każdym przypadku kwestionuje zasadność wypłaty diet uznając, że pracownicy i zleceniobiorcy nie są w podróżach służbowych.
Dlatego polecam to wydanie miesięcznika szczególnie.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

rzeczywista działalność w Polsce: jak spełnić warunki uzyskania A1 ?

Po najbliższym spotkaniu poświęconym delegowaniu w 2016 roku pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców swoją ofertę użyczenia polskich obrotów i pracowników zaprezentuje jedna z wiodących polskich firm outsourcingowych i jednocześnie agencja pracy tymczasowej. Zaprezentuje ona uczestnikom spotkania dzierżawę „działalności krajowej” dla celów uzyskiwania formularzy A1 z art. 12 Rozp. 883/2004. Jest to model rzeczywistej działalności krajowej realizowanej dla istniejących polskich podmiotów, połączony z zatrudnieniem pracowników na terenie Polski.

Inna firma działająca od kilkunastu lat w branży HR zaprezentuje uczestnikom spotkania model rzeczywistej pracy, w oparciu o umowę zlecenia, na terenie Polski. Jest to działalność konieczna dla firm, które delegują personel w oparciu o art. 13 Rozp. 883/2004. Firma ta zapewnia zleceniobiorcom delegowanym za granicę konkretny zakres zadań wykonywanych na terenie Polski. Jest to działalność rzeczywista i jednocześnie działalność nie mająca znamion działalności marginalnej. Zapewniana jest pełna dokumentacja i utrwalanie dowodów na okoliczność pracy na terenie Polski wykonywanej naprzemiennie z podstawową działalnością zleceniobiorcy za granicą.

Cykl Seminariów Online rozpoczęty: rewolucja w dostępie do wiedzy n/t delegowania

W ostatni piątek odbyło się pierwsze Seminarium Online n/t delegowania pracowników za granicę. Poświęcone było zmianom w zakresie oskładkowania umów zlecenia od 1.1.2016 r.

Seminarium poprowadził osobiście Tomasz Major. Licznie zebrani uczestnicy docenili zawartość merytoryczną spotkania. Po szczegółowej prezentacji i prelekcji uczestnicy zadawali pytania, a nasz ekspert w sposób wyczerpujący odpowiedział na wszystkie pytania, które nurtowały uczestników. Uczestnicy docenili nie  tylko zawartość merytoryczną przekazu, ale także prosty i nieskomplikowany sposób uczestniczenia w Seminarium Online.  Aby uczestniczyć w Seminarium Online, wystarczy posiadać komputer podłączony do internetu. Większość uczestników spotkania online siedziała przed komputerami w swoich firmach, kilkoro było na urlopie w dalekich krajach, dwóch uczestników uczestniczyło w seminarium online sącząc orzeźwiające napoje pod palmą na plaży na Bali. Kilku uczestników Seminarium Online brało udział w spotkaniu przy pomocy smartfonów. - Słuchali wykładu i zadawali pytania jadąc pociągiem lub samochodem.

Sąd Najwyższy: ZUS ma obowiązek oskładkować diety zleceniobiorców delegowanych za granicę!!!

Szanowni Państwo!

Na ostatnim szkoleniu informowaliśmy o najnowszym niekorzystnym dla firm orzecznictwie sądów polskich.

W swych wydanych niedawno orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie:

„Wydanie przez ZUS poświadczeń na formularzach A1 wyklucza uznanie, że zleceniobiorca we wskazanych w nich okresach przebywał w podróżach służbowych.”

W wielu orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdza drastycznie:

ZUS rozpoczął polowanie na firmy delegujące zleceniobiorców

Szanowni Państwo!

Z całego kraju dochodzą do nas informacje, że od września ZUS rozpoczął na niespotykaną skalę kontrolowanie firm, które delegują za granicę zleceniobiorców:

  1. ZUS bardzo dokładnie bada rzeczywistą działalność firm – w przypadku jej braku anuluje wydane wcześnie formularze A1, informuje natychmiast zagraniczne instytucje, a te wszczynają postepowania karne przeciwko władzom, właścicielom oraz księgowym i kadrowym firm oraz nakazują opłacać składki za granicą za okresy wsteczne.
  2. W przypadku Zleceniobiorców delegowanych z art. 13 ZUS przesłuchuje – nie informując o tym fakcie firmy – zleceniobiorców na okoliczność faktycznego świadczenia usług w Polsce, żąda od nich przedstawienia konkretnych dowodów i udowodnienia, że praca nie jest marginalna, jest rzeczywiście wykonywana i nie jest pracą tylko deklarowaną. – W przypadku niesatysfakcjonujących ZUS wyjaśnień wszczynane jest postępowanie zmierzające do uchylenia A1. ZUS anuluje wydane wcześnie formularze A1, informuje natychmiast zagraniczne instytucje, a te wszczynają postepowania karne przeciwko władzom, właścicielom oraz księgowym i kadrowym firm oraz nakazują opłacać składki za granicą za okresy wsteczne. Dodatkowo we Francji, w Belgii, w Holandii i w Niemczech tamtejsze instytucje kwestionują status pracowników delegowanych i wyciągają surowe konsekwencje wobec zagranicznych zleceniodawców polskich firm. 

cotygodniowe spotkania online dla firm delegujących: bezpłatny dostęp do sprawdzonej wiedzy n/t delegowania

 

Izba Pracodawców Polskich realizuje Europejski Program Wspierania Polskiego Delegowania. W ramach tego programu sfinansowano dla firm, które delegują za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, dostęp do wiedzy n/t legalnego delegowania.

W każdy piątek o godzinie 10.00 odbywają się, bezpłatne dla wszystkich członków IPP, spotkania z ekspertami n/t delegowania. 

Seminaria Online są uzupełnieniem programu szkoleniowego portalu Delegowanie.pl.

delegowanie za granicę: zbiegi tytułów do ubezpieczeń - bez tajemnic po 1.1.2016

1.1.2016 roku wchodzą w życie ważne zmiany w oskładkowaniu tzw. podwójnych zleceń. Ustawa, która wprowadza nowe zasady, zawiera kilka pułapek dla firm delegujących zleceniobiorców za granicę. Zawiera też sporo luk i niedomówień.

Na spotkaniu omówione zostaną nie tylko przepisy, ale zaprezentowane zostaną wszystkie, możliwe po 1.1.2016 r., warianty delegowania zleceniobiorców za granicę, z uwzględnieniem A1, aspektów podatkowych i ze szczególnym uwzględnieniem branż niskokosztowych (opieka, logistyka, rzeźnie etc.).

Doświadczeni prawnicy omówią dokumentację, jaką należy stosować po 1.1.2016 r.

Polskie organizacje lobbują za zaostrzeniem europejskich przepisów o delegowaniu

W dniu 6.10.2016 w Strasburgu Komisja Europejska przeprowadziła wstępną debatę na temat pakietu dotyczącego mobilności pracowników w UE, a także strategii rynku wewnętrznego.

nowe obowiązki dla polskich firm we Francji

Uprzejmie przypominamy, że od 31.03.2015 r. wszystkie firmy delegujące pracowników do Francji są zobowiązane do przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem na terenie Francji. Są to w szczególności takie dokumenty, jak listy płac, ewidencja czasu pracy, umowy o pracę oraz dowody na prowadzenie rzeczywistej działalności na terenie Polski.

Każda firma, która deleguje pracowników do Francji jest do zobligowana do wskazania reprezentanta do kontaktów z francuskimi inspekcjami. Reprezentant ten musi mieszkać we Francji.

PILNE!!! współpraca ZUS i PIP z zagranicznymi instytucjami kontrolnymi

ZUS i PIP udzielają zagranicznym instytucjom wszechstronnych informacji n/t działalności krajowej polskich firm. Skutkiem tego jest kwestionowanie na znaczącą skalę legalności delegowania we Francji, Belgii i w Niemczech. Polskim przedsiębiorcom delegującym wskutek działań polskiego ZUS zarzuca się za granicą oszustwa na szkodę pracowników i systemu zabezpieczenia społecznego.

Perspektywy delegowania do Niemiec

Na prośbę licznych firm delegujących, które już zgłosiły swój udział w najbliższych spotkaniach n/t delegowania do Niemiec referenci poruszą następujące kwestie:

ZUS odmawia poświadczania formularzy A1 dla firm korzystających z "podwójnych zleceń"

W ostatnich miesiącach odnotowujemy coraz częstszą praktykę odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla firm, które korzystają z modelu podwójnych zleceń w wersji kwalifikowanej. W sytuacji, gdy zleceniobiorca ma dwóch zleceniodawców niektóre jednostki terenowe ZUS właściwe dla zleceniodawcy delegującego uznają się za niewłaściwe i nakazują firmie ubieganie się o A1 w jednostce terenowej właściwej dla miejsca zamieszkania zleceniobiorcy.Taka praktyka ZUS jest pozbawiona podstaw prawnych.

„Faktycznie w ostatnim czasie zgłaszają się do nas przedsiębiorcy poszkodowani przez takie praktyki. W każdym przypadku udaje nam się jednak przekonać ZUS do tego, by prawidłowo stosował przepisy o koordynacji.” – skomentował dla portalu www.RynekDelegowania.pl Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.

zlecenia dla firm delegujących od niemieckich firm

1.1.2015 Niemcy wprowadziły jednolitą stawkę minimalną wynagrodzeń. Jednocześnie już w styczniu 2015 roku na spotkaniu z przedsiębiorcami w Berlinie, w którym z ramienia polskich firm uczestniczył Prezes Izby Pracodawców Polskich Tomasz Major, niemiecki wicekanclerz Sigmar Gabriel obiecał solennie, że administracja państwowa postara się złagodzić skutki nowych przepisów. Faktycznie – rok 2015 należy w historii delegowania do Niemiec do najspokojniejszych i najlepszych lat. Jest to okres, w którym kontrole są rzadkie, a polscy przedsiębiorcy, poza ewidentnymi przypadkami oszustw na szkodę polskich pracowników, wychodzą obronną ręką.

Delegowanie zleceniobiorców za granicę: zmiany od 1.1.2016

1.1.2016 r.. wchodzą w życie przepisy likwidujące tzw. zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to dla większości firm ogromne zmiany oraz konieczność albo renegocjacji kontraktów zagranicznych albo obniżenia wynagrodzenia netto gwarantowanego personelowi delegowanemu albo zmianę dokumentacji. Tylko niektóre firmy nie  będą musiały dokonywać żadnych zmian. Kancelaria Brighton&Wood od wielu miesięcy przygotowuje wybrana grupę firm do zmiany przepisów.

Francja likwiduje delegowanie pracowników: kolejne zaostrzenie przepisów dla firm delegujących pracowników do Francji

Podczas wakacji francuski rząd zapowiedział przyjęcie kolejnego pakietu przepisów mających na celu zlikwidowanie delegowania do Francji. Przepisy mają uderzyć głównie w polskie firmy oraz w ich francuskich zleceniodawców. Przewidują one kolejne obowiązki administracyjne i inne uciążliwe rygory, którym muszą się poddać zarówno polskie firmy, jak i ich francuscy kontrahenci. Za naruszenie przepisów przewidziano drakońskie kary, m.in. wykluczenie z rynku, także dla francuskich firm.

Jednocześnie urzędy francuskie podejmują działania sprzeczne z prawem unijnym. Brukselskie biuro Izby Pracodawców Polskich podejmuje konkretne działania zmierzające do zatrzymania przez rząd francuski fali naruszeń prawa europejskiego oraz działania wymierzone w konkretne francuskie przedsiębiorstwa państwowe, które dyskryminują podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej.

Pilne!!! Unia Europejska chce zlikwidować delegowanie pracowników

Szanowni Państwo! 

Pomimo tego, że przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej nie zostały jeszcze implementowane we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska już zapowiedziała w swoim programie prac na ten rok nowy Pakiet przepisów dotyczący mobilności pracowników. W tajnym piśmie, do którego dotarł Portal www.RynekDelegowania.pl skierowanym do Komisji Europejskiej przez ministrów pracy Niemiec, Holandii, Belgii i Francji, przedstawione zostały konkretne propozycje przyjęcia nowych regulacji, m.in.: ujednolicenia podstawy wymiaru składek w skali całej UE (m.in. likwidacja ulg przewidzianych w prawie polskim), zaostrzenia zasad poświadczania A1 – wprowadzenie każdorazowej zgody zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, wyłączenia z definicji delegowania pracowników, którzy otrzymują formularze A1 z art. 13, zmiany podstawowej dyrektywy o  delegowaniu 96/71 na nową, zaostrzoną dyrektywę, która de facto zlikwiduje delegowanie w dotychczasowej formie. O tej inicjatywie ani polski rząd, ani polscy przedstawiciele w Unii Europejskiej nic nie wiedzą. Urzędnicy Komisji Europejskiej przygotowujący nowe, dyskryminujące polskie firmy przepisy przyznają, że w swoich pracach bazują na wiedzy o rzekomo nielegalnych praktykach polskich firm, którą zdobywają m.in. od polskich stowarzyszeń i inicjatyw naukowo-biznesowych na konferencjach oraz w rozmowach prowadzonych za pośrednictwem europosłów rządzącej w Polsce koalicji. Nie tylko polskie organizacje i stowarzyszenia biznesowe, ale także niektóre polskie izby gospodarcze za granicą są przedmiotem infiltracji przez obce służby i inspekcje działające za pośrednictwem różnych konsultantów, prawników oraz innych „ekspertów”. Zbierają one informacje n./t działania konkretnych polskich firm i dążą one do zlikwidowania delegowania w Europie. Efektem tego  będzie zdominowanie rynku outsourcingu przez kilka globalnych agencji pracy. Za przyjęciem dyrektywy wdrożeniowej, która okazuje się ogromnym problemem dla polskich firm i która już spowodowała ograniczenie delegowania do Francji o ponad 30%, byli polscy europosłowie oraz niektóre polskie środowiska naukowo-biznesowe. Zapraszając na spotkania europejskich i polskich urzędników przekazują oni szczegółową i nie zawsze wygodną dla polskich firm wiedzę o praktyce rynkowej. Efektem tego jest nowy pakiet przepisów, nad którymi pracuje Komisja Europejska.

Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

Portal delegowanie.pl:
Jaka jest najczęstsza przyczyna odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1?

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników