Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Dyrektywa zmieniająca dotychczasową Dyrektywę 96/71 w/s delegowania będzie procedowana

Komisja Europejska odrzuciła w dniu 20.07.2016 r. "żółtą kartkę", czyli sprzeciw 11 krajów w sprawie przepisów o pracownikach delegowanych. Zastrzeżenia wobec propozycji KE zgłosiły parlamenty: Polski, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii i Słowacji.

Miesięcznik Delegowanie (Lipiec 2016)

Dyrektywa zmieniająca dotychczasową Dyrektywę 96/71 w/s delegowania będzie procedowana

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

Minister Pracy proponuje nowe zasady oskładkowania pracowników i zleceniobiorców delegowanych - zgodnie z sugestiami IPP

Jesienią 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o podstawie wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych są niekonstytucyjne i muszą zostać zmienione do października 2016 r.

W grudniu 2015 r. i w lutym 2016 roku Tomasz Major wezwał Minister Rafalską do utrzymania ulgi dla firm delegujących proponując trzy alternatywne - i wszystkie trzy niezwykle korzystne dla firm delegujących - sformułowania nowego przepisu.

Jedną z wersji wybrała Minister Rafalska.

Polskie organizacje pracodawców bezradne wobec rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych

Urzędnicy Komisji Europejskiej odpowiedzialni za przygotowanie rewizji dyrektywy 96/71 o pracownikach delegowanych potwierdzili w dniu 6.06.2016, że w ramach formalnej procedury zgłaszania uwag do projektu prawodawczego wpłynęło około dziesięciu uzasadnionych opinii, z czego trzy od organizacji Pracodawców: Europejskiego Związku Izb Przemysłu i Handlu (Eurochambres), Europejskiej Federacji Przemysłu Metalowego CEEMET oraz kierowanych przez Tomasza Majora Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV i Izby Pracodawców Polskich IPP. Ta ostatnia jest jedyną opinią złożoną przez polską organizację pracodawców.

1.06.2016: Niemiecki rząd przyjął przepisy dot. ograniczenia działalności polskich firm delegujących do Niemiec

Od roku 2014 informowaliśmy o pracach nad nowymi przepisami o delegowaniu do Niemiec.

W biuletynie styczniowym (2016) zaprezentowaliśmy Państwu treść nowych przepisów.

Członkowie IPP byli informowani na kilku spotkaniach online o zmianach.

W dniu 1.06.2016 niemiecki rząd przyjął pakiet nowych przepisów o delegowaniu do Niemiec.

Na najbliższym seminarium, które odbędzie się już w Krakowie zaprezentowane zostaną nowe przepisy.

Polskie i europejskie instytucje walczą z firmami delegującymi

 W ostatnich tygodniach miała miejsce kumulacja złych wiadomości dla polskich firm delegujących:

 1. Komisja Europejska podjęła decyzję o kontynuowaniu i przyspieszeniu prac nad rewizją dyrektywy 96/71.
  Delegowanie stacjonarne (rzeźnie, zakłady spawalnicze, opieka) zostanie zakazane.
  Polskie firmy będą musiały płacić swoim pracownikom nie tylko minimalne stawki, ale także wiele innych dodatków przewidzianych obcym prawem.
 2. Niemiecki rząd podjął decyzję o przyjęciu jeszcze w lecie tego roku przepisów drastycznie ograniczających delegowanie w ramach realizacji umów o dzieło i innych umów o świadczenie usług.
 3. Polski parlament uchwalił 20.05.2016 ustawę implementującą dyrektywę wdrożeniową. Umożliwia ona polskim władzom egzekwowanie drakońskich zagranicznych grzywien i kar. Polski fiskus już od 18.06 będzie egzekutorem zagranicznych instytucji kontrolnych.
 4. Ta sama ustawa czyni PIP i ZUS donosicielami zagranicznych instytucji. W bardzo krótkich terminach polskie instytucje będą musiały inwigilować polskie firmy i donosić na nie za granicą. W szczególności będą badały rzeczywistą działalność krajową polskich firm.
 5. Polski fiskus i ZUS dokonują spektakularnych przypisów składek i podatków z tytułu delegowania pracowników. 
 6. Sąd Najwyższy nakazuje oskładkować noclegi zapewniane polskim pracownikom. 
 7. W całej UE 18.06.2016 wchodzą w życie przepisy implementujące dyrektywę wdrożeniową. Oznacza to koniec delegowania z „art. 13” bez obrotów krajowych. Pracownik delegowany będzie musiał zazwyczaj świadczyć pracę w Polsce. 

O tych i innych zmianach opowiemy na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się już 9.06.2016 w Krakowie.
To już ostatnie spotkanie przed wakacjami. Kolejne dopiero jesienią.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowe przepisy i nowe modele delegowania.

Komisja ignoruje głos parlamentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Będzie rewizja Dyrektywy 96/71

Przewodniczący KE Juncker zapowiedział kontynuowanie prac nad rewizją Dyrektywy 96/71. W swoim przemówieniu w dniu 23.05.2016 potwierdził, że Komisja zignoruje kompletnie głos parlamentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które w swoich uzasadnionych opiniach uznały, że Komisja naruszyła swym wnioskiem legislacyjnym zasadę pomocniczości.

Oto fragment przemówienia Junckera:

Zalecenia dla polskiego rządu w/s rewizji dyrektywy 96/71

W swoim piśmie do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z dnia 18.05.2016 r. Prezes IPP i Prezydent EEEV Tomasz Major zwrócił uwagę na ogromne w ostatnich dniach zaangażowanie partnerów społecznych i państw członkowskich sprzyjających rewizji dyrektywy 96/71.

opodatkowanie zleceniobiorców delegowanych za granicę: polski fiskus żąda podwójnych podatków od zleceniobirców delegowanych

Opodatkowanie transgraniczne zleceniobiorców to nadal temat budzący wiele wątpliwości. Dlatego na najbliższym spotkaniu online dla firm, które odbędzie się już w najbliższy czwartek oraz na najbliższym seminarium w Krakowie 9.06.2016 wyjaśnimy te dwa podstawowe zagadnienia:

- miejsce opodatkowania zleceniobiorców zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej i delegowanych za granicę (w tym przypadku do Holandii),

- zwolnienie z podatku dochodowego w Polsce kwoty odpowiadającej 30% diety za dzień pobytu zleceniobiorcy w za granicą (w tym przypadku w Holandii).

Sejm uchwalił Ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Ustawa wchodzi w życie w dniu 18.06.2016 r.
Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:
 1. dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 431);

polski fiskus rusza na firmy delegujące: ważny wyrok WSA w sprawie opodatkowania diet - delegowanie to zdarzenie ciągłe a nie incydentalne

Niejednokrotnie informowaliśmy Państwa o wyrokach i interpretacjach urzędowych dotyczących opodatkowania i oskładkowania należności z tytułu podróży zagranicznych odbywanych przez pracowników i zleceniobiorców.

W coraz częstszych wyrokach sądy administracyjne stoją na stanowisku że delegowanie nie stanowi zdarzenia incydentalnego. Taki wyjazd i przebywanie ciągłe za granicą (na czas wykonania zlecenia) stanowi sedno umowy zlecenia/umowy o pracę. Podróż należy zatem do zwykłych, umówionych czynności zleceniobiorcy. Nie ma więc charakteru incydentalnego, tymczasowego i krótkotrwałego. Stanowi niezbędny element, bez którego zadanie wynikające z umowy zlecenia lub o pracę nie mogłoby zostać wykonane.

Miesięcznik Delegowanie (Czerwiec 2016)

Opinia Tomasza Majora w/s rewizji Dyrektywy 96/71Parlamenty

Parlamenty dziesięciu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt.

Według danych udostępnionych we wtorek przez polskie przedstawicielstwo przy UE zastrzeżenia zgłosiły parlamenty Polski, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Chorwacji, Węgier, Łotwy, Litwy i Rumunii. Mają one w sumie 20 głosów, przyznanych przez unijny traktat. Aby uruchomić "procedurę żółtej kartki" w sprawie projektu przepisów UE, wystarczy 19 głosów.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
niedostępna

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

drakońskie kary wymierzane polskim firmom delegującym do Francji

Szanowni Państwo!

Przypominamy o nowych obowiązkach związanych z delegowaniem pracowników do Francji.

Polska firma zobowiązana jest do wskazania na terenie Francji swojego przedstawiciela (mieszkającego na terenie Francji) oraz miejsca (na terenie Francji), w którym przechowywane są sporządzone w j. francuskim dokumenty firmy i płacowe.

Z korespondencji, jaka kierowana jest do polskich firm oraz z uzasadnień decyzji o wymierzanych karach wynika, że przedstawiciel musi także biegle władać j. francuskim.

Za niewypełnienie tych formalności grożą grzywny do pół miliona euro.

Z informacji, jakie otrzymujemy od kilku tygodni od inspektorów francuskich wynika, że zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi ministerstwa pracy, inspektorzy są zobligowani do wymierzania grzywien w możliwie dotkliwej i odstraszającej wysokości.  

Oficjalna Publikacja Opinii IPP i EEEV w/s projektu rewizji dyrektywy 96/71

Parlamenty jedenastu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt.

Niemiecki rząd drastycznie zmienia zasady delegowania: koniec delegowania w ramach umów o świadczenie usług i w ramach umów o dzieło w dotychczasowej formie !!!

Szanowni Państwo!

W dniu 10.05.2016 niemiecki rząd podjął decyzję o przyjęciu szybkiej ścieżki legislacyjnej w sprawie nowelizacji przepisów o delegowaniu. Nowe przepisy mają wejść w życie już 1.1.2017 r. Kilka dni temu rządząca w Niemczech koalicja zawarła strategiczne porozumienie w tej sprawie.

Nowe przepisy radykalnie ograniczają możliwość delegowania pracowników i zleceniobiorców w ramach realizacji umów o dzieło i innych umów o świadczenie usług. Mamy już projekt roboczy nowych przepisów.

Ponadto niemiecki rząd zmieni radykalnie zasady delegowania do Niemiec pracowników tymczasowych.

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie delegowania z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Miesięcznik Delegowanie (Maj 2016)

Tym razem piszemy o zasadach ustalania właściwego ustawodawstwa na podstawie art.12.1 rozporządzenia 883/2004, czyli o delegowaniu pracowników.
W tym wydaniu znajdą Państwo wszelkie informacje o najważniejszych problemach związanych z delegowaniem:
- o kryteriach prowadzenia znaczącej działalności – omawiamy w szczególności orzecznictwo dotyczące obrotów krajowych,
-  o wymogu podlegania pracownika na miesiąc przed delegowaniem polskim przepisom w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz
- o problematyce zastępowalności.
Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

sukces Izby Pracodawców Polskich i Europejskiej Federacji Pracodawców: będzie wszczęta procedura "żółtej kartki" ws. rewizji dyrektywy 96/71

Parlamenty dziesięciu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt.

Rewolucyjne zmiany w zasadach delegowania w Europie: zagrożenia i szanse dla firm

Szanowni Państwo!

Na najbliższym seminarium, które odbędzie się w Krakowie, w dniu 9 czerwca 2016 r. zaprezentowane i przedyskutowane zostaną liczne zmiany w zakresie delegowania pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, które wchodzą w życie 18.06.2016 r., w związku z implementacją tzw. Dyrektywy Wdrożeniowej we wszystkich państwach członkowskich.

Opinia Tomasza Majora w/s rewizji Dyrektywy 96/71

W dniu 5.05.2016 minął dwumiesięczny termin na złożenie do Komisji Europejskiej uwag na temat wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług” [COM(2016) 128 final].

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: polski prawodawca implementuje dyrektywę wdrożeniową

Informowaliśmy już Państwa wielokrotnie o pracach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad przygotowaniem Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która ma implementować do prawa polskiego przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

Ustawa ma wejść w życie jeszcze wiosną tego roku. Ustawa musi wejść w życie przed 18.06.2016 r., ponieważ unijna dyrektywa musi być implementowana do polskiego prawa właśnie do tego dnia.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników