Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

zmasowana akcja ZUS wymierzona w firmy delegujące: anulowanie przez ZUS formularzy A1 z mocą wsteczną

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach nasiliła się akcja ZUS wymierzona w firmy delegujące. Na zlecenie belgijskich, niemieckich i francuskich instytucji ZUS weryfikuje wydane wcześniej przez siebie formularze A1. Procedurze sprawdzającej poddane są zarówno formularze wydane na podstawie art. 13 jak i na podstawie art. 12 Rozp. 883/2004.

ZUS, nie informując o czynnościach firmy delegującej, przesłuchuje pracowników i zleceniobiorców delegowanych na okoliczność pracy w Polsce i doprowadza za pomocą wyrafinowanych metod manipulacji do złożenia niekorzystnych zeznań i do pogrążenia polskiej firmy.

Skutkiem postępowań jest fala uchylania wydanych wcześniej formularzy A1 oraz obciążenie polskiej firmy i jej zagranicznego kontrahenta horrendalnymi składkami socjalnymi za granicą. Przeciwko władzom firmy oraz pracownikom działów księgowości, kadr, płac i eksportu wszczynane są za granicą postępowania karne.

Na spotkaniu online, które odbędzie się już w najbliższy czwartek o 11.00 omówiona zostanie wszechstronnie problematyka anulowania przez ZUS wydanych wcześniej formularzy A1.

seminarium online n/t rewolucyjnych zmian w niemieckim prawie dot. delegowania: już w najbliższy czwartek!!!

Szanowni Państwo! 

Z uwagi na ogromne zainteresowanie ostatnim webinarium n/t rynku niemieckiego, w najbliższy czwartek, 4.02.2016 o godzinie 11.00 odbędzie się nadzwyczajne spotkanie online dla właścicieli, zarządów i personelu kluczowego firm, które delegują do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

W dniu 17.11.2015 r. o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Tuż przed godziną dziesiątą Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood otrzymał jako jeden z pierwszych prawników w Europie informacje o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

Miesięcznik Delegowanie (Styczeń 2016)

Rok 2016 przynosi wiele zmian dla firm delegujących personel za granicę. Jak co roku, podwyższeniu ulega kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która wyznacza minimalną podstawę wymiaru składek pracowników delegowanych. Obecnie wynosi ona 4055 zł. Wyższe jest również minimalne wynagrodzenie, które wynosi teraz 1850 zł.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

od lipca br. obowiązkowe prowadzenie ewidencji godzin pracy zleceniobiorców - zmasowane kontrole PIP w firmach delegujących zleceniobiorców

Wielokrotnie informowaliśmy o fatalnym dla eksporterów projekcie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa ma wejść w życie od 1 lipca br. i zakłada, że zleceniobiorca nie będzie mógł otrzymywać za swoje usługi wynagrodzenia niższego niż 12 zł za godzinę.

Przypomnijmy też, że w projekcie zapisano, że zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić pisemną ewidencję liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę i zleceniobiorca pisemnie potwierdzi liczbę przepracowanych godzin.

seminarium online n/t rewolucyjnych zmian w niemieckim prawie dot. delegowania

Szanowni Państwo! 

W najbliższy czwartek, 21.01.2016 o godzinie 11.00 odbędzie się nadzwyczajne spotkanie online dla właścicieli, zarządów i personelu kluczowego firm, które delegują do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

W dniu 17.11.2015 r. o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Tuż przed godziną dziesiątą Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood otrzymał jako jeden z pierwszych prawników w Europie informacje o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

rewolucyjna zmiana przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Szanowni Państwo,

Jak już Państwa wielokrotnie informowaliśmy, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 28 października 2015 r. uznał, że nie jest zgodny z polską Konstytucją § 2 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w zakresie, w jakim dotyczy pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Resort pracy ma czas do listopada 2016r. na zmianę tego niekonstytucyjnego przepisu.

MRPiPS przedstawiło projekt ustawy implementującej Dyrektywę o delegowaniu pracowników

Przepisy te skierowane są przede wszystkim do pracowników delegowanych do Polski oraz podmiotów polskich, u których takie osoby pracują.

PILNE!!! Niemcy drastycznie zmieniają zasady delegowania: koniec delegowania w ramach umów o świadczenie usług i w ramach umów o dzieło w dotychczasowej formie!!!

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym (17.11.2015) o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Jako pierwsi w Europie informujemy o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

Jednocześnie nasze biuro w Berlinie przesłało nam obszerne uzasadnienie i komentarz rządowy do nowych przepisów.

O wszystkich planowanych zmianach informowaliśmy na seminariach organizowanych przez portal www.delegowanie.pl wiosną 2014 roku.

Obszerny informator n/t projektu rewolucyjnych zmian w niemieckim prawie

Szanowni Państwo!

W dniu 17.11.2015 r. o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Tuż przed godziną dziesiątą Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood otrzymał jako jeden z pierwszych prawników w Europie informacje o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

Jednocześnie kilka minut po godzinie dziesiątej nasze biuro w Berlinie przesłało nam obszerne uzasadnienie i komentarz rządowy do nowych przepisów.

Portal www.delegowanie.pl jako pierwszy w Europie poinformował o rewolucyjnych zmianach nadchodzących w Niemczech. 

Izba Pracodawców Polskich wraz z kancelarią Brighton&Wood oraz z Portalem www.delegowanie.pl przygotowała bardzo obszerny informator zawierający wszystkie planowane zmiany. Prezentuje on nie tylko nowe przepisy niemieckie, ale także uzasadnienie projektu ustawy i co najważniejsze: oficjalny rządowy komentarz do poszczególnych przepisów. Pozwoli on polskim firmom na przygotowanie się do zmian. 

Niemcy ogłaszają zakaz delegowania zleceniobiorców do Niemiec

Szanowni Państwo!

Ogłoszony  17.11.2015 przez Federalną Minister Pracy Andreę Nahles pakiet nowych przepisów zawiera wyraźny zakaz delegowania zleceniobiorców do Niemiec.
Firmy, które delegują zleceniobiorców powinny w trybie pilnym dokonać korekty planów biznesowych na rynku niemieckim. Po wejściu przepisów grożą im i ich niemieckim klientom oraz kooperantom drakońskie sankcje.
 
W dniu 17.11.2015 o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Jako pierwsi w Europie informujemy o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.
Jednocześnie nasze biuro w Berlinie przesłało nam obszerne uzasadnienie i komentarz rządowy do nowych przepisów.

zasady współpracy z prasą i z instytucjami

 Szanowni Państwo!

Z uwagi na liczne zapytania, które płyną do Izby Pracodawców Polskich i do portalu www.delegowanie.pl uprzejmie informujemy, że od listopada 2015 roku odpowiadamy wyłącznie na zapytania kierowane drogą mailową. Prosimy urzędników, dziennikarzy oraz naukowców szukających wiedzy na temat delegowania o powstrzymanie się od uciążliwych i licznych telefonów do naszego biura i o korzystanie z naszych oficjalnych serwisów informacyjnych, na których umieszczane są wszelkie informacje przeznaczone do publikacji:
Izba Pracodawców Polskich oraz portal www.Delegowanie.pl powołane są do służenia wyłącznie polskim eksporterom usług. Nie służą ani urzędom, ani mediom, ani dziennikarzom. Z wybranymi instytucjami publicznymi polskimi, europejskimi i zagranicznymi współpracujemy na zasadzie równości stron i tylko wtedy, gdy służy to dobru polskich firm eksportowych.
 
Polityka medialna IPP realizowana jest wyłącznie przez portale:
 
z wyrazami szacunku
Zarząd IPP
Administrator portalu delegowanie.pl  

ofensywa dyplomatyczna Izby Pracodawców Polskich na rzecz polskich eksporterów usług

Szanowni Państwo!

Ruszyła właśnie ofensywa dyplomatyczna Izby Pracodawców Polskich w obronie polskiego eksportu usług.

Przy pomocy personelu dwóch biur we Francji, biura w Berlinie, Kopenhadze oraz w Brukseli, Izba Pracodawców Polskich reprezentuje polskich eksporterów wobec władz Unii Europejskiej oraz władz poszczególnych państw członkowskich, w których działają polskie firmy. Izbę wspiera Europejska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tomasz Major od 2015 pełni w Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw funkcję Dyrektora Generalnego ds. transgranicznego świadczenia usług i delegowania personelu. Europejska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest aktualnie jedną z dwóch najbardziej wpływowych europejskich organizacji przedsiębiorców działających w Brukseli.

Izba Pracodawców Polskich służy kwalifikowaną pomocą informacyjną oraz wsparciem merytorycznym w postepowaniach kontrolnych. Na terenie Polski Izba Pracodawców Polskich podejmuje walkę o lepsze prawo i praktykę jego stosowania przez urzędy oraz sądy.

nowa minister pracy: drastyczne pogorszenie przepisów dla firm delegujących od 1.1.2016

Szanowni Państwo! 

Kilka dni temu kandydatka na ministra pracy w nowym rządzie, zapowiedziała, że od 1.1.2016 zacznie obowiązywać dla wszystkich zleceniobiorców minimalna obowiązkowa stawka za godzinę pracy w wysokości 12 złotych brutto.

Regulacja ta uderzy w firmy delegujące w branżach nisko-kosztowych (opieka, logistyka etc.), które stosują systemy delegacyjne, systemy podwójnych zleceń oraz inne systemy mieszane oparte o art. 13 (A1 na dwa kraje).

Diety delegacyjne wypłacane zleceniobiorcom nie będą tolerowane jako element wynagrodzenia, a firmom stosującym w/w systemy delegowania grożą także w Polsce drakońskie sankcje.

Miesięcznik Delegowanie (Listopad 2015)

W tym wydaniu biuletynu Delegowanie omawiamy wszelkie ryzyka związane z transgranicznym zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców głównie przez pryzmat orzecznictwa sądowego.
Nasi autorzy skomentują dla Państwa zagadnienie wypłaty diet delegacyjnych, zawierania umów zlecenia w warunkach prawa pracy czy kwestię tzw. pozorności, czyli zawierania umów zlecenia w celu uzyskania A1.

Obserwujemy, że w ostatnim czasie zintensyfikowały się działania kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy mające na celu walkę z tzw. „umowami śmieciowymi”. ZUS niemal w każdym przypadku kwestionuje zasadność wypłaty diet uznając, że pracownicy i zleceniobiorcy nie są w podróżach służbowych.
Dlatego polecam to wydanie miesięcznika szczególnie.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

rzeczywista działalność w Polsce: jak spełnić warunki uzyskania A1 ?

Po najbliższym spotkaniu poświęconym delegowaniu w 2016 roku pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców swoją ofertę użyczenia polskich obrotów i pracowników zaprezentuje jedna z wiodących polskich firm outsourcingowych i jednocześnie agencja pracy tymczasowej. Zaprezentuje ona uczestnikom spotkania dzierżawę „działalności krajowej” dla celów uzyskiwania formularzy A1 z art. 12 Rozp. 883/2004. Jest to model rzeczywistej działalności krajowej realizowanej dla istniejących polskich podmiotów, połączony z zatrudnieniem pracowników na terenie Polski.

Inna firma działająca od kilkunastu lat w branży HR zaprezentuje uczestnikom spotkania model rzeczywistej pracy, w oparciu o umowę zlecenia, na terenie Polski. Jest to działalność konieczna dla firm, które delegują personel w oparciu o art. 13 Rozp. 883/2004. Firma ta zapewnia zleceniobiorcom delegowanym za granicę konkretny zakres zadań wykonywanych na terenie Polski. Jest to działalność rzeczywista i jednocześnie działalność nie mająca znamion działalności marginalnej. Zapewniana jest pełna dokumentacja i utrwalanie dowodów na okoliczność pracy na terenie Polski wykonywanej naprzemiennie z podstawową działalnością zleceniobiorcy za granicą.

Cykl Seminariów Online rozpoczęty: rewolucja w dostępie do wiedzy n/t delegowania

W ostatni piątek odbyło się pierwsze Seminarium Online n/t delegowania pracowników za granicę. Poświęcone było zmianom w zakresie oskładkowania umów zlecenia od 1.1.2016 r.

Seminarium poprowadził osobiście Tomasz Major. Licznie zebrani uczestnicy docenili zawartość merytoryczną spotkania. Po szczegółowej prezentacji i prelekcji uczestnicy zadawali pytania, a nasz ekspert w sposób wyczerpujący odpowiedział na wszystkie pytania, które nurtowały uczestników. Uczestnicy docenili nie  tylko zawartość merytoryczną przekazu, ale także prosty i nieskomplikowany sposób uczestniczenia w Seminarium Online.  Aby uczestniczyć w Seminarium Online, wystarczy posiadać komputer podłączony do internetu. Większość uczestników spotkania online siedziała przed komputerami w swoich firmach, kilkoro było na urlopie w dalekich krajach, dwóch uczestników uczestniczyło w seminarium online sącząc orzeźwiające napoje pod palmą na plaży na Bali. Kilku uczestników Seminarium Online brało udział w spotkaniu przy pomocy smartfonów. - Słuchali wykładu i zadawali pytania jadąc pociągiem lub samochodem.

Sąd Najwyższy: ZUS ma obowiązek oskładkować diety zleceniobiorców delegowanych za granicę!!!

Szanowni Państwo!

Na ostatnim szkoleniu informowaliśmy o najnowszym niekorzystnym dla firm orzecznictwie sądów polskich.

W swych wydanych niedawno orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie:

„Wydanie przez ZUS poświadczeń na formularzach A1 wyklucza uznanie, że zleceniobiorca we wskazanych w nich okresach przebywał w podróżach służbowych.”

W wielu orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdza drastycznie:

ZUS rozpoczął polowanie na firmy delegujące zleceniobiorców

Szanowni Państwo!

Z całego kraju dochodzą do nas informacje, że od września ZUS rozpoczął na niespotykaną skalę kontrolowanie firm, które delegują za granicę zleceniobiorców:

  1. ZUS bardzo dokładnie bada rzeczywistą działalność firm – w przypadku jej braku anuluje wydane wcześnie formularze A1, informuje natychmiast zagraniczne instytucje, a te wszczynają postepowania karne przeciwko władzom, właścicielom oraz księgowym i kadrowym firm oraz nakazują opłacać składki za granicą za okresy wsteczne.
  2. W przypadku Zleceniobiorców delegowanych z art. 13 ZUS przesłuchuje – nie informując o tym fakcie firmy – zleceniobiorców na okoliczność faktycznego świadczenia usług w Polsce, żąda od nich przedstawienia konkretnych dowodów i udowodnienia, że praca nie jest marginalna, jest rzeczywiście wykonywana i nie jest pracą tylko deklarowaną. – W przypadku niesatysfakcjonujących ZUS wyjaśnień wszczynane jest postępowanie zmierzające do uchylenia A1. ZUS anuluje wydane wcześnie formularze A1, informuje natychmiast zagraniczne instytucje, a te wszczynają postepowania karne przeciwko władzom, właścicielom oraz księgowym i kadrowym firm oraz nakazują opłacać składki za granicą za okresy wsteczne. Dodatkowo we Francji, w Belgii, w Holandii i w Niemczech tamtejsze instytucje kwestionują status pracowników delegowanych i wyciągają surowe konsekwencje wobec zagranicznych zleceniodawców polskich firm. 

cotygodniowe spotkania online dla firm delegujących: bezpłatny dostęp do sprawdzonej wiedzy n/t delegowania

 

Izba Pracodawców Polskich realizuje Europejski Program Wspierania Polskiego Delegowania. W ramach tego programu sfinansowano dla firm, które delegują za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, dostęp do wiedzy n/t legalnego delegowania.

W każdy piątek o godzinie 10.00 odbywają się, bezpłatne dla wszystkich członków IPP, spotkania z ekspertami n/t delegowania. 

Seminaria Online są uzupełnieniem programu szkoleniowego portalu Delegowanie.pl.

delegowanie za granicę: zbiegi tytułów do ubezpieczeń - bez tajemnic po 1.1.2016

1.1.2016 roku wchodzą w życie ważne zmiany w oskładkowaniu tzw. podwójnych zleceń. Ustawa, która wprowadza nowe zasady, zawiera kilka pułapek dla firm delegujących zleceniobiorców za granicę. Zawiera też sporo luk i niedomówień.

Na spotkaniu omówione zostaną nie tylko przepisy, ale zaprezentowane zostaną wszystkie, możliwe po 1.1.2016 r., warianty delegowania zleceniobiorców za granicę, z uwzględnieniem A1, aspektów podatkowych i ze szczególnym uwzględnieniem branż niskokosztowych (opieka, logistyka, rzeźnie etc.).

Doświadczeni prawnicy omówią dokumentację, jaką należy stosować po 1.1.2016 r.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników