Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

zmasowana akcja ZUS wymierzona w firmy delegujące: anulowanie przez ZUS formularzy A1 z mocą wsteczną

Szanowni Państwo!

W ostatnich miesiącach nasiliła się akcja ZUS wymierzona w firmy delegujące. Na zlecenie belgijskich, niemieckich i francuskich instytucji ZUS weryfikuje wydane wcześniej przez siebie formularze A1. Procedurze sprawdzającej poddane są zarówno formularze wydane na podstawie art. 13 jak i na podstawie art. 12 Rozp. 883/2004.

ZUS, nie informując o czynnościach firmy delegującej, przesłuchuje pracowników i zleceniobiorców delegowanych na okoliczność pracy w Polsce i doprowadza za pomocą wyrafinowanych metod manipulacji do złożenia niekorzystnych zeznań i do pogrążenia polskiej firmy.

Skutkiem postępowań jest fala uchylania wydanych wcześniej formularzy A1 oraz obciążenie polskiej firmy i jej zagranicznego kontrahenta horrendalnymi składkami socjalnymi za granicą.

Konferencja: Rewolucyjne zmiany w zakresie delegowania w Europie

Szanowni Państwo!

Najpóźniej 18.06.2018 w całej Europie zacznie obowiązywać Dyrektywa Wdrożeniowa. Przewiduje ona nowe i liczne restrykcje dla polskich firm. Nie każda polska firma będzie mogła delegować personel za granicę. Nie każdy pracownik będzie miał status pracownika delegowanego.

Polski rząd implementuje Dyrektywę Wdrożeniową w Ustawie o delegowaniu pracowników. Polskie władze będą egzekwować zagraniczne kary od polskich firm. Środki zasilą polski budżet. Państwowa Inspekcja Pracy będzie dokonywała kontroli na zlecenie zagranicznych instytucji i będzie donosiła na polskie firmy o tym, że te nie prowadzą wystarczającej działalności krajowej.

W marcu 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt zmiany Dyrektywy 96/71 o delegowaniu. Zmiany oznaczają koniec delegowania w Europie.

Prezes Izby Pracodawców Polskich wybrany został na trzyletnią kadencję Prezydenta Europejskiej Federacji Pracodawców

Mamy zaszczyt Państwa poinformować, że Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich wybrany został na trzyletnią kadencję Prezydenta Europejskiej Federacji Pracodawców – wiodącej organizacji europejskiej zrzeszającej firmy delegujące z całej Europy oraz ich klientów – firmy niemieckie, francuskie, belgijskie, holenderskie oraz skandynawskie korzystające z pracowników delegowanych.

„Do naszych najważniejszych wyzwań w najbliższych latach będzie walka o swobodę świadczenia usług w Europie. W marcu 2016 roku Komisja Europejska zaproponowała radykalne zmiany w dyrektywie  o pracownikach delegowanych. W połączeniu z Dyrektywą Wdrożeniową nowe przepisy na zawsze zmienią delegowanie w Europie.Razem z naszymi europejskimi partnerami rozpoczynamy zakrojony na szeroką skalę lobbing na rzecz firm delegujących i ich kontrahentów. Musimy ochronić europejski rynek usług przed zmianami, które go usztywnią i zmarginalizują, a na Europę sprowadzą protekcjonistyczne praktyki poszczególnych państw członkowskich.” – skomentował dla portalu www.RynekDelegowania.pl Tomasz Major, Prezydent Europejskiej Federacji Pracodawców.

PILNE!!! Komisja Europejska przedstawiła reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników

Szanowni Państwo!

W dniu 8.03.2016 Komisja Europejska przedstawiła reformę dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Rewizja ta jest odzwierciedleniem zobowiązania wyrażonego w wytycznych politycznych dla obecnej Komisji dotyczącego promowania zasady, zgodnie z którą ta sama praca w tym samym miejscu powinna być wynagradzana w ten sam sposób.

Rewizja ta została ogłoszona w programie prac Komisji na 2016 r.

Celem reformy jest wg Komisji ułatwienie delegowania pracowników w warunkach uczciwej konkurencji i poszanowania praw pracowników, którzy są pracownikami najemnymi w jednym państwie członkowskim i których pracodawca tymczasowo wysłał do pracy w innym państwie członkowskim.

Zmiana ma na celu zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia i równych warunków konkurencji między firmami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym. 

Ukierunkowany przegląd przepisów poskutkuje wprowadzeniem zmian w trzech głównych obszarach:

  1. wynagrodzenia pracowników delegowanych, w tym w sytuacjach podwykonawstwa;
  2. przepisów dotyczących pracowników tymczasowych oraz
  3. delegowania długoterminowego.

Pracownicy delegowani ogólnie skorzystają z tych samych zasad regulujących warunki wynagrodzenia i pracy, które mają zastosowanie do pracowników lokalnych. Będzie się to odbywać w pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości oraz sposobu, w jakim zasady te są określane przez organy publiczne lub partnerów społecznych w danym państwie członkowskim.

Przegląd dyrektywy o delegowaniu pracowników - na czym polegają zmiany?

W dniu 8.3.2016 roku Komisja Europejska zaproponowała rewolucyjną zmianę dyrektywy o delegowaniu pracowników.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty nowej regulacji. 

Na czym polega delegowanie pracowników?

Pracownik delegowany to osoba, którą pracodawca wysyła na pewien okres do pracy w innym państwie członkowskim.

Pracownik oddelegowany to nie to samo, co unijny pracownik migrujący. Pracownicy migrujący wyjeżdżają do innego kraju UE, aby wejść tam na rynek pracy na dłuższy okres lub na stałe. W przypadku pracowników oddelegowanych pobyt za granicą jest ściśle powiązany z wykonywaniem konkretnego zadania. Pracownik oddelegowany jest nadal pracownikiem firmy, która wysłała go za granicę, a jego pobyt za granicą jest tymczasowy.

Zmiany w projekcie Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: koniec delegowania pracowników

Szanowni Państwo, 

Informowaliśmy już Państwa o pracach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad przygotowaniem Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która ma  implementować do prawa polskiego przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

W dniu dzisiejszym chcemy Państwa poinformować o zmianach w projekcie zaproponowanych przez Ministerstwo. 

PILNE!!! Niemcy drastycznie zmieniają zasady delegowania: koniec delegowania w ramach umów o świadczenie usług i w ramach umów o dzieło w dotychczasowej formie

 Szanowni Państwo!

Tydzień temu niemiecki rząd zmodyfikował ogłoszone jesienią 2015 roku nowe zasady w zakresie delegowania. Jako pierwsi w Polsce informujemy o zmianach, które tydzień temu ogłosiła niemiecka minister pracy.
O wszystkich planowanych zmianach informowaliśmy na seminariach organizowanych przez portal www.delegowanie.pl wiosną 2014 roku oraz jesienią 2015 i w styczniu 2016 roku.
 
Najczarniejsze scenariusze kreślone wtedy przed uczestnikami stają się rzeczywistością. Delegowanie do Niemiec w dotychczasowej liberalnej i korzystnej dla polskich firm formie zniknie na zawsze.

Miesięcznik Delegowanie (Luty 2016)

Zapraszamy do lektury lutowego wydania miesięcznika Delegowanie. Po ponad roku wracamy do tematyki uzyskiwania zaświadczeń A1 w trybie art. 13 rozporządzenia 883/2004.

Wydaje się, że wnioskowanie o A1 na podstawie art. 13 jest obwarowane mniejszą ilością warunków do spełnienia - firma nie musi wykazywać się wysokimi obrotami ze sprze­daży krajowej, a ubezpieczony nie musi przy­namniej miesiąc przed oddelegowaniem być ubezpieczony w Polsce.
Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

zmasowana akcja ZUS wymierzona w firmy delegujące: anulowanie przez ZUS formularzy A1 z mocą wsteczną

Szanowni Państwo!

W ostatnich tygodniach nasiliła się akcja ZUS wymierzona w firmy delegujące. Na zlecenie belgijskich, niemieckich i francuskich instytucji ZUS weryfikuje wydane wcześniej przez siebie formularze A1. Procedurze sprawdzającej poddane są zarówno formularze wydane na podstawie art. 13 jak i na podstawie art. 12 Rozp. 883/2004.

ZUS, nie informując o czynnościach firmy delegującej, przesłuchuje pracowników i zleceniobiorców delegowanych na okoliczność pracy w Polsce i doprowadza za pomocą wyrafinowanych metod manipulacji do złożenia niekorzystnych zeznań i do pogrążenia polskiej firmy.

Skutkiem postępowań jest fala uchylania wydanych wcześniej formularzy A1 oraz obciążenie polskiej firmy i jej zagranicznego kontrahenta horrendalnymi składkami socjalnymi za granicą. Przeciwko władzom firmy oraz pracownikom działów księgowości, kadr, płac i eksportu wszczynane są za granicą postępowania karne.

Na spotkaniu online, które odbędzie się już w najbliższy czwartek o 11.00 omówiona zostanie wszechstronnie problematyka anulowania przez ZUS wydanych wcześniej formularzy A1.

seminarium online n/t rewolucyjnych zmian w niemieckim prawie dot. delegowania: już w najbliższy czwartek!!!

Szanowni Państwo! 

Z uwagi na ogromne zainteresowanie ostatnim webinarium n/t rynku niemieckiego, w najbliższy czwartek, 4.02.2016 o godzinie 11.00 odbędzie się nadzwyczajne spotkanie online dla właścicieli, zarządów i personelu kluczowego firm, które delegują do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

W dniu 17.11.2015 r. o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Tuż przed godziną dziesiątą Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood otrzymał jako jeden z pierwszych prawników w Europie informacje o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

Miesięcznik Delegowanie (Styczeń 2016)

Rok 2016 przynosi wiele zmian dla firm delegujących personel za granicę. Jak co roku, podwyższeniu ulega kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, która wyznacza minimalną podstawę wymiaru składek pracowników delegowanych. Obecnie wynosi ona 4055 zł. Wyższe jest również minimalne wynagrodzenie, które wynosi teraz 1850 zł.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

od lipca br. obowiązkowe prowadzenie ewidencji godzin pracy zleceniobiorców - zmasowane kontrole PIP w firmach delegujących zleceniobiorców

Wielokrotnie informowaliśmy o fatalnym dla eksporterów projekcie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa ma wejść w życie od 1 lipca br. i zakłada, że zleceniobiorca nie będzie mógł otrzymywać za swoje usługi wynagrodzenia niższego niż 12 zł za godzinę.

Przypomnijmy też, że w projekcie zapisano, że zleceniodawca będzie zobowiązany prowadzić pisemną ewidencję liczby godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę i zleceniobiorca pisemnie potwierdzi liczbę przepracowanych godzin.

seminarium online n/t rewolucyjnych zmian w niemieckim prawie dot. delegowania

Szanowni Państwo! 

W najbliższy czwartek, 21.01.2016 o godzinie 11.00 odbędzie się nadzwyczajne spotkanie online dla właścicieli, zarządów i personelu kluczowego firm, które delegują do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

W dniu 17.11.2015 r. o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Tuż przed godziną dziesiątą Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood otrzymał jako jeden z pierwszych prawników w Europie informacje o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

rewolucyjna zmiana przepisów o podstawie wymiaru składek pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Szanowni Państwo,

Jak już Państwa wielokrotnie informowaliśmy, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 28 października 2015 r. uznał, że nie jest zgodny z polską Konstytucją § 2 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w zakresie, w jakim dotyczy pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Resort pracy ma czas do listopada 2016r. na zmianę tego niekonstytucyjnego przepisu.

MRPiPS przedstawiło projekt ustawy implementującej Dyrektywę o delegowaniu pracowników

Przepisy te skierowane są przede wszystkim do pracowników delegowanych do Polski oraz podmiotów polskich, u których takie osoby pracują.

PILNE!!! Niemcy drastycznie zmieniają zasady delegowania: koniec delegowania w ramach umów o świadczenie usług i w ramach umów o dzieło w dotychczasowej formie!!!

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym (17.11.2015) o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Jako pierwsi w Europie informujemy o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

Jednocześnie nasze biuro w Berlinie przesłało nam obszerne uzasadnienie i komentarz rządowy do nowych przepisów.

O wszystkich planowanych zmianach informowaliśmy na seminariach organizowanych przez portal www.delegowanie.pl wiosną 2014 roku.

Obszerny informator n/t projektu rewolucyjnych zmian w niemieckim prawie

Szanowni Państwo!

W dniu 17.11.2015 r. o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Tuż przed godziną dziesiątą Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood otrzymał jako jeden z pierwszych prawników w Europie informacje o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.

Jednocześnie kilka minut po godzinie dziesiątej nasze biuro w Berlinie przesłało nam obszerne uzasadnienie i komentarz rządowy do nowych przepisów.

Portal www.delegowanie.pl jako pierwszy w Europie poinformował o rewolucyjnych zmianach nadchodzących w Niemczech. 

Izba Pracodawców Polskich wraz z kancelarią Brighton&Wood oraz z Portalem www.delegowanie.pl przygotowała bardzo obszerny informator zawierający wszystkie planowane zmiany. Prezentuje on nie tylko nowe przepisy niemieckie, ale także uzasadnienie projektu ustawy i co najważniejsze: oficjalny rządowy komentarz do poszczególnych przepisów. Pozwoli on polskim firmom na przygotowanie się do zmian. 

Niemcy ogłaszają zakaz delegowania zleceniobiorców do Niemiec

Szanowni Państwo!

Ogłoszony  17.11.2015 przez Federalną Minister Pracy Andreę Nahles pakiet nowych przepisów zawiera wyraźny zakaz delegowania zleceniobiorców do Niemiec.
Firmy, które delegują zleceniobiorców powinny w trybie pilnym dokonać korekty planów biznesowych na rynku niemieckim. Po wejściu przepisów grożą im i ich niemieckim klientom oraz kooperantom drakońskie sankcje.
 
W dniu 17.11.2015 o godzinie 9.41 niemiecki rząd ogłosił zmiany w zasadach delegowania. Jako pierwsi w Europie informujemy o zmianach, które przesłał nam bezpośrednio Rząd Federalny.
Jednocześnie nasze biuro w Berlinie przesłało nam obszerne uzasadnienie i komentarz rządowy do nowych przepisów.

zasady współpracy z prasą i z instytucjami

 Szanowni Państwo!

Z uwagi na liczne zapytania, które płyną do Izby Pracodawców Polskich i do portalu www.delegowanie.pl uprzejmie informujemy, że od listopada 2015 roku odpowiadamy wyłącznie na zapytania kierowane drogą mailową. Prosimy urzędników, dziennikarzy oraz naukowców szukających wiedzy na temat delegowania o powstrzymanie się od uciążliwych i licznych telefonów do naszego biura i o korzystanie z naszych oficjalnych serwisów informacyjnych, na których umieszczane są wszelkie informacje przeznaczone do publikacji:
Izba Pracodawców Polskich oraz portal www.Delegowanie.pl powołane są do służenia wyłącznie polskim eksporterom usług. Nie służą ani urzędom, ani mediom, ani dziennikarzom. Z wybranymi instytucjami publicznymi polskimi, europejskimi i zagranicznymi współpracujemy na zasadzie równości stron i tylko wtedy, gdy służy to dobru polskich firm eksportowych.
 
Polityka medialna IPP realizowana jest wyłącznie przez portale:
 
z wyrazami szacunku
Zarząd IPP
Administrator portalu delegowanie.pl  

ofensywa dyplomatyczna Izby Pracodawców Polskich na rzecz polskich eksporterów usług

Szanowni Państwo!

Ruszyła właśnie ofensywa dyplomatyczna Izby Pracodawców Polskich w obronie polskiego eksportu usług.

Przy pomocy personelu dwóch biur we Francji, biura w Berlinie, Kopenhadze oraz w Brukseli, Izba Pracodawców Polskich reprezentuje polskich eksporterów wobec władz Unii Europejskiej oraz władz poszczególnych państw członkowskich, w których działają polskie firmy. Izbę wspiera Europejska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tomasz Major od 2015 pełni w Europejskiej Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw funkcję Dyrektora Generalnego ds. transgranicznego świadczenia usług i delegowania personelu. Europejska Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest aktualnie jedną z dwóch najbardziej wpływowych europejskich organizacji przedsiębiorców działających w Brukseli.

Izba Pracodawców Polskich służy kwalifikowaną pomocą informacyjną oraz wsparciem merytorycznym w postepowaniach kontrolnych. Na terenie Polski Izba Pracodawców Polskich podejmuje walkę o lepsze prawo i praktykę jego stosowania przez urzędy oraz sądy.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników