Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

rzeczywista działalność w Polsce: jak spełnić warunki uzyskania A1 ?

Po najbliższym spotkaniu poświęconym delegowaniu w 2016 roku pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców swoją ofertę użyczenia polskich obrotów i pracowników zaprezentuje jedna z wiodących polskich firm outsourcingowych i jednocześnie agencja pracy tymczasowej. Zaprezentuje ona uczestnikom spotkania dzierżawę „działalności krajowej” dla celów uzyskiwania formularzy A1 z art. 12 Rozp. 883/2004. Jest to model rzeczywistej działalności krajowej realizowanej dla istniejących polskich podmiotów, połączony z zatrudnieniem pracowników na terenie Polski.

Inna firma działająca od kilkunastu lat w branży HR zaprezentuje uczestnikom spotkania model rzeczywistej pracy, w oparciu o umowę zlecenia, na terenie Polski. Jest to działalność konieczna dla firm, które delegują personel w oparciu o art. 13 Rozp. 883/2004. Firma ta zapewnia zleceniobiorcom delegowanym za granicę konkretny zakres zadań wykonywanych na terenie Polski. Jest to działalność rzeczywista i jednocześnie działalność nie mająca znamion działalności marginalnej. Zapewniana jest pełna dokumentacja i utrwalanie dowodów na okoliczność pracy na terenie Polski wykonywanej naprzemiennie z podstawową działalnością zleceniobiorcy za granicą.

Cykl Seminariów Online rozpoczęty: rewolucja w dostępie do wiedzy n/t delegowania

W ostatni piątek odbyło się pierwsze Seminarium Online n/t delegowania pracowników za granicę. Poświęcone było zmianom w zakresie oskładkowania umów zlecenia od 1.1.2016 r.

Seminarium poprowadził osobiście Tomasz Major. Licznie zebrani uczestnicy docenili zawartość merytoryczną spotkania. Po szczegółowej prezentacji i prelekcji uczestnicy zadawali pytania, a nasz ekspert w sposób wyczerpujący odpowiedział na wszystkie pytania, które nurtowały uczestników. Uczestnicy docenili nie  tylko zawartość merytoryczną przekazu, ale także prosty i nieskomplikowany sposób uczestniczenia w Seminarium Online.  Aby uczestniczyć w Seminarium Online, wystarczy posiadać komputer podłączony do internetu. Większość uczestników spotkania online siedziała przed komputerami w swoich firmach, kilkoro było na urlopie w dalekich krajach, dwóch uczestników uczestniczyło w seminarium online sącząc orzeźwiające napoje pod palmą na plaży na Bali. Kilku uczestników Seminarium Online brało udział w spotkaniu przy pomocy smartfonów. - Słuchali wykładu i zadawali pytania jadąc pociągiem lub samochodem.

Sąd Najwyższy: ZUS ma obowiązek oskładkować diety zleceniobiorców delegowanych za granicę!!!

Szanowni Państwo!

Na ostatnim szkoleniu informowaliśmy o najnowszym niekorzystnym dla firm orzecznictwie sądów polskich.

W swych wydanych niedawno orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie:

„Wydanie przez ZUS poświadczeń na formularzach A1 wyklucza uznanie, że zleceniobiorca we wskazanych w nich okresach przebywał w podróżach służbowych.”

W wielu orzeczeniach Sąd Najwyższy stwierdza drastycznie:

ZUS rozpoczął polowanie na firmy delegujące zleceniobiorców

Szanowni Państwo!

Z całego kraju dochodzą do nas informacje, że od września ZUS rozpoczął na niespotykaną skalę kontrolowanie firm, które delegują za granicę zleceniobiorców:

  1. ZUS bardzo dokładnie bada rzeczywistą działalność firm – w przypadku jej braku anuluje wydane wcześnie formularze A1, informuje natychmiast zagraniczne instytucje, a te wszczynają postepowania karne przeciwko władzom, właścicielom oraz księgowym i kadrowym firm oraz nakazują opłacać składki za granicą za okresy wsteczne.
  2. W przypadku Zleceniobiorców delegowanych z art. 13 ZUS przesłuchuje – nie informując o tym fakcie firmy – zleceniobiorców na okoliczność faktycznego świadczenia usług w Polsce, żąda od nich przedstawienia konkretnych dowodów i udowodnienia, że praca nie jest marginalna, jest rzeczywiście wykonywana i nie jest pracą tylko deklarowaną. – W przypadku niesatysfakcjonujących ZUS wyjaśnień wszczynane jest postępowanie zmierzające do uchylenia A1. ZUS anuluje wydane wcześnie formularze A1, informuje natychmiast zagraniczne instytucje, a te wszczynają postepowania karne przeciwko władzom, właścicielom oraz księgowym i kadrowym firm oraz nakazują opłacać składki za granicą za okresy wsteczne. Dodatkowo we Francji, w Belgii, w Holandii i w Niemczech tamtejsze instytucje kwestionują status pracowników delegowanych i wyciągają surowe konsekwencje wobec zagranicznych zleceniodawców polskich firm. 

cotygodniowe spotkania online dla firm delegujących: bezpłatny dostęp do sprawdzonej wiedzy n/t delegowania

 

Izba Pracodawców Polskich realizuje Europejski Program Wspierania Polskiego Delegowania. W ramach tego programu sfinansowano dla firm, które delegują za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, dostęp do wiedzy n/t legalnego delegowania.

W każdy piątek o godzinie 10.00 odbywają się, bezpłatne dla wszystkich członków IPP, spotkania z ekspertami n/t delegowania. 

Seminaria Online są uzupełnieniem programu szkoleniowego portalu Delegowanie.pl.

delegowanie za granicę: zbiegi tytułów do ubezpieczeń - bez tajemnic po 1.1.2016

1.1.2016 roku wchodzą w życie ważne zmiany w oskładkowaniu tzw. podwójnych zleceń. Ustawa, która wprowadza nowe zasady, zawiera kilka pułapek dla firm delegujących zleceniobiorców za granicę. Zawiera też sporo luk i niedomówień.

Na spotkaniu omówione zostaną nie tylko przepisy, ale zaprezentowane zostaną wszystkie, możliwe po 1.1.2016 r., warianty delegowania zleceniobiorców za granicę, z uwzględnieniem A1, aspektów podatkowych i ze szczególnym uwzględnieniem branż niskokosztowych (opieka, logistyka, rzeźnie etc.).

Doświadczeni prawnicy omówią dokumentację, jaką należy stosować po 1.1.2016 r.

Polskie organizacje lobbują za zaostrzeniem europejskich przepisów o delegowaniu

W dniu 6.10.2016 w Strasburgu Komisja Europejska przeprowadziła wstępną debatę na temat pakietu dotyczącego mobilności pracowników w UE, a także strategii rynku wewnętrznego.

nowe obowiązki dla polskich firm we Francji

Uprzejmie przypominamy, że od 31.03.2015 r. wszystkie firmy delegujące pracowników do Francji są zobowiązane do przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem na terenie Francji. Są to w szczególności takie dokumenty, jak listy płac, ewidencja czasu pracy, umowy o pracę oraz dowody na prowadzenie rzeczywistej działalności na terenie Polski.

Każda firma, która deleguje pracowników do Francji jest do zobligowana do wskazania reprezentanta do kontaktów z francuskimi inspekcjami. Reprezentant ten musi mieszkać we Francji.

PILNE!!! współpraca ZUS i PIP z zagranicznymi instytucjami kontrolnymi

ZUS i PIP udzielają zagranicznym instytucjom wszechstronnych informacji n/t działalności krajowej polskich firm. Skutkiem tego jest kwestionowanie na znaczącą skalę legalności delegowania we Francji, Belgii i w Niemczech. Polskim przedsiębiorcom delegującym wskutek działań polskiego ZUS zarzuca się za granicą oszustwa na szkodę pracowników i systemu zabezpieczenia społecznego.

Perspektywy delegowania do Niemiec

Na prośbę licznych firm delegujących, które już zgłosiły swój udział w najbliższych spotkaniach n/t delegowania do Niemiec referenci poruszą następujące kwestie:

ZUS odmawia poświadczania formularzy A1 dla firm korzystających z "podwójnych zleceń"

W ostatnich miesiącach odnotowujemy coraz częstszą praktykę odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla firm, które korzystają z modelu podwójnych zleceń w wersji kwalifikowanej. W sytuacji, gdy zleceniobiorca ma dwóch zleceniodawców niektóre jednostki terenowe ZUS właściwe dla zleceniodawcy delegującego uznają się za niewłaściwe i nakazują firmie ubieganie się o A1 w jednostce terenowej właściwej dla miejsca zamieszkania zleceniobiorcy.Taka praktyka ZUS jest pozbawiona podstaw prawnych.

„Faktycznie w ostatnim czasie zgłaszają się do nas przedsiębiorcy poszkodowani przez takie praktyki. W każdym przypadku udaje nam się jednak przekonać ZUS do tego, by prawidłowo stosował przepisy o koordynacji.” – skomentował dla portalu www.RynekDelegowania.pl Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.

zlecenia dla firm delegujących od niemieckich firm

1.1.2015 Niemcy wprowadziły jednolitą stawkę minimalną wynagrodzeń. Jednocześnie już w styczniu 2015 roku na spotkaniu z przedsiębiorcami w Berlinie, w którym z ramienia polskich firm uczestniczył Prezes Izby Pracodawców Polskich Tomasz Major, niemiecki wicekanclerz Sigmar Gabriel obiecał solennie, że administracja państwowa postara się złagodzić skutki nowych przepisów. Faktycznie – rok 2015 należy w historii delegowania do Niemiec do najspokojniejszych i najlepszych lat. Jest to okres, w którym kontrole są rzadkie, a polscy przedsiębiorcy, poza ewidentnymi przypadkami oszustw na szkodę polskich pracowników, wychodzą obronną ręką.

Delegowanie zleceniobiorców za granicę: zmiany od 1.1.2016

1.1.2016 r.. wchodzą w życie przepisy likwidujące tzw. zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to dla większości firm ogromne zmiany oraz konieczność albo renegocjacji kontraktów zagranicznych albo obniżenia wynagrodzenia netto gwarantowanego personelowi delegowanemu albo zmianę dokumentacji. Tylko niektóre firmy nie  będą musiały dokonywać żadnych zmian. Kancelaria Brighton&Wood od wielu miesięcy przygotowuje wybrana grupę firm do zmiany przepisów.

Francja likwiduje delegowanie pracowników: kolejne zaostrzenie przepisów dla firm delegujących pracowników do Francji

Podczas wakacji francuski rząd zapowiedział przyjęcie kolejnego pakietu przepisów mających na celu zlikwidowanie delegowania do Francji. Przepisy mają uderzyć głównie w polskie firmy oraz w ich francuskich zleceniodawców. Przewidują one kolejne obowiązki administracyjne i inne uciążliwe rygory, którym muszą się poddać zarówno polskie firmy, jak i ich francuscy kontrahenci. Za naruszenie przepisów przewidziano drakońskie kary, m.in. wykluczenie z rynku, także dla francuskich firm.

Jednocześnie urzędy francuskie podejmują działania sprzeczne z prawem unijnym. Brukselskie biuro Izby Pracodawców Polskich podejmuje konkretne działania zmierzające do zatrzymania przez rząd francuski fali naruszeń prawa europejskiego oraz działania wymierzone w konkretne francuskie przedsiębiorstwa państwowe, które dyskryminują podwykonawców z Europy Środkowo-Wschodniej.

Pilne!!! Unia Europejska chce zlikwidować delegowanie pracowników

Szanowni Państwo! 

Pomimo tego, że przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej nie zostały jeszcze implementowane we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska już zapowiedziała w swoim programie prac na ten rok nowy Pakiet przepisów dotyczący mobilności pracowników. W tajnym piśmie, do którego dotarł Portal www.RynekDelegowania.pl skierowanym do Komisji Europejskiej przez ministrów pracy Niemiec, Holandii, Belgii i Francji, przedstawione zostały konkretne propozycje przyjęcia nowych regulacji, m.in.: ujednolicenia podstawy wymiaru składek w skali całej UE (m.in. likwidacja ulg przewidzianych w prawie polskim), zaostrzenia zasad poświadczania A1 – wprowadzenie każdorazowej zgody zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, wyłączenia z definicji delegowania pracowników, którzy otrzymują formularze A1 z art. 13, zmiany podstawowej dyrektywy o  delegowaniu 96/71 na nową, zaostrzoną dyrektywę, która de facto zlikwiduje delegowanie w dotychczasowej formie. O tej inicjatywie ani polski rząd, ani polscy przedstawiciele w Unii Europejskiej nic nie wiedzą. Urzędnicy Komisji Europejskiej przygotowujący nowe, dyskryminujące polskie firmy przepisy przyznają, że w swoich pracach bazują na wiedzy o rzekomo nielegalnych praktykach polskich firm, którą zdobywają m.in. od polskich stowarzyszeń i inicjatyw naukowo-biznesowych na konferencjach oraz w rozmowach prowadzonych za pośrednictwem europosłów rządzącej w Polsce koalicji. Nie tylko polskie organizacje i stowarzyszenia biznesowe, ale także niektóre polskie izby gospodarcze za granicą są przedmiotem infiltracji przez obce służby i inspekcje działające za pośrednictwem różnych konsultantów, prawników oraz innych „ekspertów”. Zbierają one informacje n./t działania konkretnych polskich firm i dążą one do zlikwidowania delegowania w Europie. Efektem tego  będzie zdominowanie rynku outsourcingu przez kilka globalnych agencji pracy. Za przyjęciem dyrektywy wdrożeniowej, która okazuje się ogromnym problemem dla polskich firm i która już spowodowała ograniczenie delegowania do Francji o ponad 30%, byli polscy europosłowie oraz niektóre polskie środowiska naukowo-biznesowe. Zapraszając na spotkania europejskich i polskich urzędników przekazują oni szczegółową i nie zawsze wygodną dla polskich firm wiedzę o praktyce rynkowej. Efektem tego jest nowy pakiet przepisów, nad którymi pracuje Komisja Europejska.

Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

Portal delegowanie.pl:
Jaka jest najczęstsza przyczyna odmawiania przez ZUS poświadczania formularzy A1?

Delegowanie do Francji: informator dla polskich firm n/t najnowszych przepisów

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprezentować Państwu jedyną na rynku publikację n/t delegowania pracowników do Francji. Zawiera ona nie tylko omówienie najważniejszych obowiązków, które wypełnić musi polska firma (oraz agencja pracy), która deleguje pracowników do Francji. Jest to także jedyna publikacja zawierająca zbiór francuskich przepisów prawa pracy, do których zobligowany jest polski przedsiębiorca.
 
Przygotowane w języku francuskim kompendium wiedzy zawiera nie tylko opis najnowszych regulacji dot. przedstawiciela, notyfikacji i przechowywania dokumentów, ale także zwięzłe i praktyczne przedstawienie przepisów francuskiego prawa pracy i francuskich regulacji w zakresie pracy tymczasowej, do których przestrzegania zobowiązane są polskie firmy i ich francuscy kontrahenci.
 
Publikacja przygotowana została dzięki wsparciu merytorycznemu Kancelarii Brighton& Wood (www.BrightonWood.com).
Francja to z rynek, na którym polskie firmy i ich francuscy kontrahenci poddani są wyjątkowo dyskryminacyjnym kontrolom i drakońskim sankcjom. Kancelaria Brighton&Wood obsługuje kilkadziesiąt firm operujących na rynku francuskim. Są wśród nich zarówno firmy delegujące pracowników w ramach realizacji umów o dzieło, jak i agencje pracy tymczasowe. Z wiedzy i doświadczenia prawników Brighton&Wood korzystają nie tylko polskie firmy rodzinne, ale także międzynarodowe korporacje działające globalnie oraz francuskie spółki giełdowe i państwowe. Kancelaria Brighton&Wood obsługuje polskie firmy w postępowaniach kontrolnych na terenie Francji oraz doradza polskim firmom w tak newralgicznych kwestiach, jak:  la garantie financière prévu à l'article L. 1251-50 du code du travail, l'assurance  décennale pour les entreprises du BTP, caisse de congés payés des salariés des entreprises de bâtiment ou de travaux publics. Kancelaria Brighton&Wood zapewnia polskim firmom pełną obsługę, w języku polskim i francuskim, w zakresie notyfikacji, przechowywania dokumentów i w zakresie posiadania obligatoryjnego reprezentanta na terenie Francji.
 

Sąd Arbitrażowy przy IPP jest alternatywą dla polskich i zagranicznych sądów państwowych

Szanowni Państwo!

Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zalety arbitrażu IPP w porównaniu z sądami państwowymi. Sąd Arbitrażowy działający od 5 lat przy Izbie Pracodawców Polskich jest skuteczną alternatywą dla polskich i zagranicznych sądów państwowych. Pozwala on na szybkie i łatwe dochodzenie należności od zagranicznych i polskich dłużników.

DÉTACHEMENT VERS LE LUXEMBOURG

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprezentować Państwu jedyną na rynku publikację n/t delegowania pracowników do Luksemburga. Zawiera ona nie tylko omówienie najważniejszych obowiązków, które wypełnić musi polska firma (oraz agencja pracy), która deleguje pracowników do Luksemburga. Jest to także jedyna na rynku publikacja w j. francuskim zawierająca omówienie luksemburskich przepisów prawa pracy, do których zobligowany jest polski przedsiębiorca.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

DÉTACHEMENT EN BELGIQUE

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprezentować Państwu jedyną na rynku publikację n/t delegowania pracowników do Belgii. Zawiera ona nie tylko omówienie najważniejszych obowiązków, które wypełnić musi polska firma (oraz agencja pracy), która deleguje pracowników do Belgii. Jest to także jedyna na rynku publikacja zawierająca omówienie belgijskich przepisów prawa pracy, do których zobligowany jest polski przedsiębiorca.

 

Przygotowane w języku francuskim kompendium wiedzy zawiera nie tylko prezentację obowiązków administracyjnych na terenie Belgii (LIMOSA, notyfikacja w branży budowlanej, PDOK/OPOC), ale także informacje n/t belgijskich przepisów prawa pracy oraz regulacji dla agencji pracy tymczasowej.

Cena netto wersja papierowa : 
600 PLN + Vat 23%
Cena netto wersja PDF: 
430 PLN + Vat 23%

Biuletyny otrzymują nieodpłatnie:

 

Koszt wysyłki 15zł brutto/szt miesięcznika w formie papierowej.

Miesięcznik w wersji pdf jest wysyłany na emial podany w zamówieniu.

Przy zamówieniu całorocznej edycji otrzymują państwo GRATIS segregator.

Cena za cały rok 12szt. wersja papierowa: 4 000 PLN +Vat 23%

Cena za cały rok 12szt. wersja pdf: 2 900 PLN +Vat 23%


Formularz zamówienia online

Formularz  zamówienia do pobrania

 

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników