Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Są ostatnie wolne miejsca na Konferencję Praktyków Delegowania w najbliższy czwartek 21 września 2017 r. w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że nie ma już wolnych miejsc na pierwszą część (9.00 - 11.00 Delegowanie za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców) Konferencji dla Praktyków: Delegowanie za granicę | Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce | praca tymczasowa i outsourcing w Polsce | Delegowanie opiekunek do Niemiec.

Delegowanie Opiekunek do Niemiec: spotkanie z niemieckimi firmami pośredniczącymi w pozyskiwaniu zleceń

Podczas najbliższej Konferencji dla praktyków będzie możliwość spotkania niemieckich firm pośredniczących w pozyskiwaniu zleceń w branży opieki.

Niemcy w najbliższych latach będą potrzebowały ponad pół miliona nowych opiekunek rocznie.

„Branża opieki to w tej chwili najbardziej dynamicznie rozwijająca się branża związana z delegowaniem. Jest to też jedyna branża, w której utrzyma się wysokie zatrudnienie przynajmniej do połowy tego stulecia. Polskie firmy rządzą niepodzielnie na tym rynku.” – prognozuje Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich i Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood.

Wielka akcja kontroli ZUS w firmach zatrudniających Ukraińców

Z kilku niezależnych od siebie i nieoficjalnych źródeł otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym wiarygodną informację o zakrojonej na szeroką skalę akcji kontroli, którą za kilka dni mają rozpocząć wydziały kontroli wszystkich jednostek terenowych ZUS w firmach zatrudniających Ukraińców.

ZUS będzie wspierany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Są ostatnie wolne miejsca na Konferencję Praktyków Delegowania w najbliższy czwartek 8 czerwca 2017 r. w Krakowie

Zostało jeszcze tylko kilka wolnych miejsc na konferencję w Krakowie. Podczas konferencji omówione zostaną najważniejsze aspekty praktyczne delegowania.

Referenci zaprezentują nowe zasady delegowania pod rządami Dyrektywy Wdrożeniowej oraz propozycje zmian wysunięte przez Komisję Europejską – zmiany w poświadczaniu A1 i zmiany dyrektywy podstawowej.

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje ZUS, PIP: A1, diety i inne należności jako dopuszczalny element wynagrodzenia, kwatery, diety jako element wynagrodzenia, nielegalność delegowania do Belgii i Francji

W ostatnim czasie Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl liczne nowe orzeczenia i interpretacje ZUS, PIP i administracji podatkowej oraz interpretacje zagranicznych instytucji dla firm delegujących.

Dotyczą one m.in:

  1. kwater, dojazdów, wyżywienia i innych świadczeń w naturze lub ich ekwiwalentów przekazywanych pracownikom delegowanym;
  2. dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorców, powodujących faktyczne wypłaty poniżej minimów ustawowych;
  3. przedłużania delegowania z art. 12 powyżej 24 miesięcy przy wykorzystaniu możliwości, jakie daje art. 13;
  4. optymalizacji związanych z wypłatami skumulowanymi;
  5. wypłacania dodatków żywieniowych w Belgii, Szwecji i Finlandii i w innych krajach oraz ich oskładkowania i opodatkowania w Polsce
  6. wypłacania świadczeń związanych z wyżywieniem i noclegiem w konstrukcji umożliwiającej ich zaliczenie jako elementu wysokich zagranicznych stawek minimalnych;
  7. nielegalności delegowania do Belgii i Francji w oparciu o art. 13;
  8. nielegalności delegowania do Francji pracowników, którzy nie świadczą zazwyczaj pracy w Polsce.

Usługi dla Firm w krajach niemieckojęzycznych

Niemcy | Austria | Luksemburg | Szwajcaria | Lichtenstein

I FORUM OPIEKI (online): DELEGOWANIE OPIEKUNEK DO NIEMIEC - PROBLEMY PRAWNE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE (04.04.2017)

Forum Opieki skierowane jest do wszystkich firm zajmujących się delegowaniem opiekunek do Niemiec. Podczas FORUM OPIEKI omówione zostaną najważniejsze problemy prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe związane z delegowaniem opiekunek do Niemiec. 

Warunkiem uczestnictwa w FORUM OPIEKI jest posiadanie komputera lub tabletu oraz dostęp do Internetu.
Wszystkie spotkania online prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych, renomowanych ekspertów w zakresie pracy tymczasowej. Każda z osób może wziąć udział w takim szkoleniu przebywając we własnym biurze, domu lub w innym miejscu. – Uczestnicy prowadzonego w formie online FORUM OPIEKI oszczędzają czas i pieniądze, które - uczestnicząc w tradycyjnym szkoleniu, konferencji lub kongresie – tracą na dojazd, przelot, nocleg.

od stycznia 2017 r.: jeszcze więcej bezpłatnych informacji i spotkań dla firm delegujących

Szanowni Państwo!

W związku z 

  1. ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszą się seminaria i spotkania online organizowane przez Portal Delegowanie.pl oraz
  2. dużą ilością nowych przepisów, interpretacji i orzecznictwa, jakie pojawiają się na rynku delegowania w różnych krajach UE. 

Zarząd IPP podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości uczestniczenia przez wszystkich członków IPP we wszystkich Seminariach Online i Spotkaniach Online organizowanych przez Portal Delegowanie.pl. 

Delegowanie do Niemiec: wyższe płace minimalne w branży malarskiej i lakierniczej

Jest konsens partnerów społecznych w zakresie powszechnie obowiązujących płac minimalnych w branży malarskiej i lakierniczej. Od 2017 roku będą sukcesywnie rosły. 

Likwidacja procedury "oświadczeniowej" dla Ukraińców dopiero od 2018r.

Jak już wielokrotnie Państwa informowaliśmy, trwają prace nad zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ma to na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Delegowanie do Niemiec: nowe zasady ustalania wartości świadczeń w naturze

Polskie firmy opłacające podatki za pracowników w Niemczech powinny zwrócić uwagę na nowe kwoty (Sachbezugswerte) obowiązujące od 1.1.2017 r. w przypadku zapewniania noclegu, wyżywienia, noclegu i przejazdu. Proszę zwrócić uwagę na ich niekompatybilność z polskim prawem i praktyką w zakresie oskładkowania.

Dojazdy do/z pracy pracowników delegowanych wolne od składek ZUS

Kwestia ujmowania w podstawie wymiaru składek kosztów związanych z zapewnieniem pracownikom delegowanym dojazdów do/z pracy za granicą niejednokrotnie była przedmiotem sporu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ten bowiem, mimo korzystnego dla pracodawców orzecznictwa, od lat stoi na stanowisku, że świadczenia w postaci dojazdów powinny stanowić podstawę wymiaru składek.

nowelizacja rozporządzeń unijnych: zmiana zasad poświadczania A1

Komisja Europejska ogłosiła właśnie zmiany w przepisach rozporządzeń unijnych regulujących zasady poświadczania formularzy A1.

Na najbliższym nadzwyczajnym bezpłatnym seminarium online poinformujemy Państwa o tych przepisach i znaczeniu dla działalności eksportowej i dla delegowania. 

Konferencja Praktyków Delegowania: Delegowanie za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na pierwszą w 2017 r. Konferencję Praktyków Delegowania. Poświęcona będzie w całości delegowaniu za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.

W części pierwszej Konferencji Praktyków Delegowania omówione zostaną w sposób systematyczny aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe oraz wymogi administracyjne, jakie należy spełnić, by móc delegować pracowników za granicę.

bezpłatne publikacje n/t delegowania

Dla firm, które zgłoszą jeszcze w grudniu 2016 roku przynajmniej dwie osoby na wszystkie trzy moduły (9.00-11.00; 11.00-13.00 i 13.00-15.00) Konferencji Praktyków Delegowania (Kraków, 26.01.2017) przewidziane zostały atrakcyjne upominki (do wyboru): Komentarz do Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (http://delegowanie.pl/sklep/tom-8-komentarz-do-ustawy-z-dnia-20052016-o-delegowaniu-pracownikow-w-ramach-swiadczenia-uslug) – wartość 1.900,00 PLN + VAT lub opracowanie n/t zatrudniania cudzoziemców w Polsce: http://delegowanie.pl/sklep/tom-9-zatrudnienie-cudzoziemcow-w-polsce.html – wartość 1.900,00 PLN + VAT.

Delegowanie 2017

 

Książka będzie dostępna w sprzedaży od 1.12.2016 r.

Cena regularna dla firm niebędących członkami IPP: 4252 PLN + VAT 5% + koszty pakowania i wysyłki 150 PLN.

Bezpłatne egzemplarze dla wszystkich firm obsługiwanych na stałe przez Kancelarię Brighton&Wood od 23.11.2016 r.

rekrutowanie pracowników z Azji Południowo-Wschodniej do pracy w UE

W dniu 11.12.2016 odbędzie się w Kambodży w Siem Reap, nieopodal kompleksu zabytkowego Angkor Wat Spotkanie Wizjonerów Delegowania. Konferencja realizowana jest w ramach I. Misji Gospodarczej Europejskiej Federacji Pracodawców EEEV do Kambodży i poświęcona będzie przyszłości rekrutowania pracowników z Azji Południowo-Wschodniej do pracy w UE.

Delegowanie przez polskie firmy opiekunek z Rumunii, Bułgarii i innych państw członkowskich UE do Niemiec

Kwestia dalszego delegowania (forwardu) obywateli UE do innych państw członkowskich UE budzi wiele kontrowersji w praktyce.

Na najbliższym Seminarium Online dla firm omówione zostaną zasady delegowania przez polskie firmy opiekunek z Rumunii, Bułgarii i innych państw członkowskich UE do Niemiec.

Na przykładzie opiekunek omówione zostaną zasady uzyskiwania formularzy A1, kwestie podatkowe i inne ważne aspekty związane z delegowaniem w tych nowoczesnych modelach.

Seminarium online 22.09.2016

22.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Kierunki zmian w prawie europejskim: propozycja Komisji Europejskiej zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych

Seminarium online 15.09.2016

15.09.2016 10.00 Poranek Ekspercki IPP: Najnowsze wytyczne ZUS dot. poświadczania formularzy A1

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników