Aktualności n/t delegowania

nowe przepisy o delegowaniu w Europie wchodzą w życie 30 lipca 2020 roku

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie nowe przepisy o delegowaniu w Europie. Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) obsługuje od ponad 20 lat polskie firmy delegujące personel za granicę. Kancelaria przygotowała dla wszystkich firm delegujących

Przerwy między delegowaniami opiekunów do Niemiec – Nowe przepisy o delegowaniu opiekunów do Niemiec od lipca 2020 r.!

W przepisach niemieckich procedowanych aktualnie w Bundestagu i Bundesracie zawarta jest wyraźna klauzula, że rotacja opiekunów traktowana jest jako jedno zatrudnienie (zliczanie okresu 12/18 mies. delegowania). Okres delegowania 12/18 miesięcy liczony jest wstecz. Przepisy niemieckie regulują także mechanizmy zliczania okresów delegowań opiekunów u jednej rodziny oraz specjalny trzystopniowy system przerw w delegowaniu.Oznacza to ogromne perturbacje dla firm delegujących personel do Niemiec po 30.07.2020 r.

Delegacje a podróż służbowa w nowych przepisach o delegowaniu w UE od lipca 2020 r.

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Gdańsku (16.06.2020), Warszawie (17.06.2020), Krakowie (18.06.2020) i Opolu (19.06.2020) omówione zostaną m.in. nast. aspekty delegowania:

Nowe obowiązki od lipca 2020 r. w zakresie zapewniania kwater, przejazdów i wyżywienia dla pracowników delegowanych do Belgii, Francji i Niemiec

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Gdańsku (16.06.2020), Warszawie (17.06.2020), Krakowie (18.06.2020) i Opolu (19.06.2020) omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie zapewniania kwater, przejazdów i wyżywienia dla pracowników delegowanych do wszystkich krajów UE. Zasady obowiązują od 2020 r.

Jakie dodatkowe składniki wynagrodzenia należy zapewnić pracownikom delegowanym do Niemiec, Belgii i Francji od lipca 2020 r.?

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Gdańsku (16.06.2020), Warszawie (17.06.2020), Krakowie (18.06.2020) i Opolu (19.06.2020) omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie wynagradzania pracowników delegowanych. Przepisy europejskie oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Francja) powodują, że delegowanie w wielu przypadkach jest od 2020 r., z uwagi na w/w restrykcje, droższe o nawet 25%.