Aktualności n/t delegowania

Nowe przepisy o delegowaniu: Niemcy, Belgia, Francja - Konferencje dla Praktyków Gdańsk-Warszawa-Kraków-Opole 16-19.06.2020

Od lipca 2020 r. zmieniają się radykalnie zasady delegowania pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę.  Majowe medialne wysiłki stowarzyszeń agencji pracy i innych inicjatyw naukowo-biznesowych zmierzające do odsunięcia wejścia w życie nowych przepisów były od samego początku skazane na niepowodzenie: Niemcy procedują nowe przepisy od grudnia 2019 r. i są aktualnie na finiszu prac nad nowymi przepisami. Belgijski parlament już trzeci miesiąc proceduje nowe przepisy, a Francja ogłosiła nowe przepisy w dzienniku ustaw już w 2019 roku. 

Nowe przepisy o delegowaniu: Niemcy, Belgia, Francja

Podczas Konferencji omówione zostaną m.in. nast. aspekty delegowania do Niemiec, Francji i Belgii:

Nowe przepisy o delegowaniu: Niemcy, Belgia, Francja

Podczas Konferencji omówione zostaną m.in. nast. aspekty delegowania do Niemiec, Francji i Belgii:

Nowe przepisy o delegowaniu: Niemcy, Belgia, Francja

Podczas Konferencji omówione zostaną m.in. nast. aspekty delegowania do Niemiec, Francji i Belgii:

Nowe przepisy o delegowaniu: Niemcy, Belgia, Francja

Podczas Konferencji omówione zostaną m.in. nast. aspekty delegowania do Niemiec, Francji i Belgii: