PILNE!!! Rewolucja w delegowaniu do Niemiec od lipca 2020 r.!!!

Kilka dni temu ogłoszony został ostateczny projekt niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników. Wchodzi ona w życie w lipcu 2020 r.

Przewiduje ona m.in.:

  1. Ograniczenie delegowania do 12 miesięcy
  2. Mechanizm przedłużania do max 18 miesięcy
  3. Mechanizmy zliczania okresów delegowania
  4. 3 różne rodzaje przerw w delegowaniu i ich wpływ na legalność zatrudnienia i delegowania
  5. Autonomiczną niemiecką definicję prac „tego samego rodzaju” wykonywanych „w tym samym miejscu”
  6. Zakaz zastępstwa i rotacji pracowników
  7. Nowe zasady wynagradzania pracowników
  8. Katalogi dodatków obligatoryjnych, które trzeba zapewnić pracownikom
  9. Nowe wymogi dotyczące naliczania płac
  10. Nowe zasady zapewniania kwater pracowniczych.