PILNE!!! Rewolucja w delegowaniu opiekunek do Niemiec od lipca 2020 r.!!!

Kilka dni temu ogłoszony został ostateczny projekt niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników. Wchodzi ona w życie w lipcu 2020 r.

Przewiduje ona m.in.:

  1. Ograniczenie delegowania opiekunki do 12 miesięcy
  2. Mechanizm przedłużania do max 18 miesięcy
  3. Mechanizmy zliczania okresów delegowania opiekunek
  4. 3 różne rodzaje przerw w delegowaniu i ich wpływ na legalność zatrudnienia i delegowania
  5. Autonomiczną niemiecką definicję prac „tego samego rodzaju” wykonywanych „w tym samym miejscu”: opieka będzie dyskryminowana od lipca 2020 r.
  6. Zakaz zastępstwa i rotacji opiekunek
  7. Nowe wymogi dotyczące naliczania płac i dokumentacji płacowej