Zastępstwo i rotacja pracowników wg nowych przepisów

Podczas marcowych Konferencji dla Praktyków. Odbędą się one online 26.03.2020 r. 10.00-13.00 i w Opolu (Hotel Mercure**** 27.03.2020 r. 10.00-13.00) omówione zostaną zasady rotacji pracowników i mechanizmy zastępstwa.

Nowe przepisy poważnie ograniczają okres delegowania do 12/18 miesięcy. Podczas konferencji omówione zostaną nowe modele delegowania za granicę oraz zasady zliczania okresów delegowania wg nowych przepisów, przerwy w delegowaniu oraz sytuacje, w których okres delegowania liczy się od początku.

W związku z najnowszymi rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization- WHO) oraz ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) Zarząd Izby Pracodawców Polskich podjął w dniu dzisiejszym decyzję o

1)      Rozpoczęciu z dniem 26.03.2020 r. cotygodniowego cyklu bezpłatnych Konferencji Online - www.delegowanie.pl/online

2)      Ograniczeniu do jednego w miesiącu spotkań z firmami i do podjęcia środków nadzwyczajnych związanych z przeprowadzanymi szkoleniami i spotkaniami, w których uczestniczą przedstawiciele firm. Dbając o bezpieczeństwo i komfort uczestników i referentów, wdrażamy wszystkie procedury zalecane przez WHO oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Na najbliższej Konferencji w Opolu uczestnikom zapewniona zostanie odpowiednia przestrzeń (przynajmniej 1,5metra odległości od pozostałych uczestników) środki dezynfekujące oraz podejmowane są dodatkowe działania dotyczące utrzymania czystości zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych: toalety, poręcze i klamki będą dezynfekowane wielokrotnie w ciągu dnia przez serwis sprzątający, w toaletach na terenie hotelu, gdzie organizowane jest spotkanie, będą umieszczone podajniki z płynem dezynfekującym, zostaną udostępnione też instrukcje GIS dotyczące prawidłowego mycia rąk. Opole jak dotąd jest jednym z dużych miast, do których nie dotarł Koronawirus.

Konferencje Online Delegowanie 2020

W każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00 odbywała się będzie Konferencja Online. 

Udział w Konferencji Online odbywa się z dowolnego miejsca z dostępem do internetu; istnieje możliwość zadawania pytań referentowi przed i podczas konferencji, Podczas Konferencji przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi oraz dyskusja z uczestnikami. Konferencja odbywa się dzięki sprawdzonej platformie komunikacji bezpośredniej używanej przez Kancelarię Brighton&Wood od 3 lat.

Aby móc skorzystać z Konferencji Online wystarczy, że masz przy sobie smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Nie musisz tracić czasu i pieniędzy na dojazd na konferencję. – Logujesz się przy pomocy jednego kliknięcia i już uczestniczysz w wydarzeniu. 

Konferencja Online

Delegowanie do Niemiec: nowe przepisy od lipca 2020 r. /K-001/

Program: Rewolucja w delegowaniu do Niemiec od lipca 2020 r.

  • Ograniczenie delegowania do 12 miesięcy
  • Mechanizm przedłużania do max 18 miesięcy
  • Mechanizmy zliczania okresów delegowania
  • 3 różne rodzaje przerw w delegowaniu i ich wpływ na legalność zatrudnienia i delegowania
  • Autonomiczną niemiecką definicję prac „tego samego rodzaju” wykonywanych „w tym samym miejscu”
  • Zakaz zastępstwa i rotacji pracowników
  • Nowe zasady wynagradzania pracowników
  • Katalogi dodatków obligatoryjnych, które trzeba zapewnić pracownikom
  • Nowe wymogi dotyczące naliczania płac
  • Nowe zasady zapewniania kwater pracowniczych. 

Czas: Czwartek, 26.03.2020; 10.00-12.00.

Miejsce: Konferencja online; udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu; możliwość zadawania pytań referentowi przed i podczas konferencji, sesja pytań i odpowiedzi; dyskusja z uczestnikami.

Aby móc skorzystać z Konferencji Online wystarczy, że masz przy sobie smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Nie musisz tracić czasu i pieniędzy na dojazd na konferencję. – Logujesz się przy pomocy jednego kliknięcia i już uczestniczysz w wydarzeniu.

Zasady:

Członkowie IPP Pakiet Standard:          bezpłatnie jedna osoba z firmy

Członkowie IPP Pakiet Premium:          bezpłatnie trzy osoby z firmy

Pozostałe firmy:                                     700 PLN netto /osobę/jedno stanowisko z dostępem do konferencji

 

Firmy, które zgłoszą na konferencję 3 osoby otrzymają bezpłatny poradnik n/t delegowana do Niemiec wg nowych przepisów.

Przystąp do IPP i weź udział w bezpłatnej konferencji: http://optymalnezatrudnienie.pl/standard 

Dołącz do najlepiej poinformowanych I zgłoś się na Konferencję Online!

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników Konferencji Online została ściśle ograniczona do 50 uczestników. Miejsca gwarantowane dla członków IPP są dostępne dla firm, które zgłoszą się w ciągu 3 dni od ukazania się niniejszego zaproszenia. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów w formule bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy. 

Prowadzący: Tomasz Major i prawnicy Kancelarii Brighton&Wood, www.BrightonWood.com oraz ELYSIUM - www.Elysium-Europe.eu  

Bezpośredni kontakt do organizatora: seminaria@delegowanie.pl 

Formularz zgłoszeniowy: http://optymalnezatrudnienie.pl/rejestracja-online