zmasowane kontrole u niemieckich pośredników i w polskich firmach delegujących opiekunów: Konferencja w Berlinie 17.11.2022 r.

zmasowane kontrole u niemieckich pośredników i w polskich firmach delegujących opiekunów: Konferencja w Berlinie 17.11.2022 r.

Trwają zmasowane kontrole u niemieckich pośredników i w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec.

Niemieccy ubezpieczyciele zorientowali się, że polskie firmy odprowadzają składek w systemie MIDI-JOB i MINI-JOB oraz w innych formułach „uproszczonych” i naruszają w ten sposób zasady prawidłowego naliczania składek.

Ten tzw. system niemiecki delegowania jest w ostatnich miesiącach kwestionowany przez niemieckiego fiskusa i służby kontrolne sprawdzające prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia socjalne.

Tzw. niemiecki model zatrudnienia praktykowany przez wiele polskich firm polega na odprowadzaniu składek w Niemczech od zaniżonej kwoty (od 2022 r. ok. 670 euro) oraz podatku od wynagrodzeń w Polsce od podobnej kwoty.

System taki nie jest poprawny z kilku powodów:

 1. Umowa zlecenia jest w ocenie niemieckich organów skarbowych, ZOLL i Federalnej Agencji Zatrudnienia umową o pracę i w zakresie podatku od wynagrodzeń polska firma przynajmniej dla opiekunów przebywających w Niemczech dłużej niż 183 dni musi odprowadzać podatki od wynagrodzeń. Opiekunowie na koniec roku mają prawo do zwrotu tego podatku w zaznaniu podatkowym. Nieodprowadzanie podatku od wynagrodzeń przez polskie firmy opiekuńcze jest przestępstwem skarbowym. Opiekunowie coraz częściej zwracają się do niemieckich organów skarbowych o przeprowadzenie kontroli w polskich firmach delegujących w systemie niemieckim i nieodprowadzających podatku od wynagrodzeń zgodnie z niemieckimi przepisami.
 2. Działalność większości polskich firm delegujących opiekunów w tzw. „niemieckim modelu” sprowadza się do rekrutacji i wysłania opiekunki zgodnie z zamówieniem rodziny niemieckiej lub pośrednika niemieckiego i nosi znamiona użyczenia pracowników z tym skutkiem, że wszystkie opiekunki delegowane przez taką firmę podlegają opodatkowaniu wg niemieckich zasad i na koniec roku mają prawo do zwrotu tego podatku w zaznaniu podatkowym. Także i w tym przypadku nieodprowadzanie podatku od wynagrodzeń przez polskie firmy opiekuńcze jest przestępstwem skarbowym.
 3. Najpoważniejszym „grzechem” polskich firm opiekuńczych stosujących „niemiecki model zatrudnienia” jest oszustwo (stanowiące przestępstwo – par. 266a StGB – niemieckiego kodeksu karnego) na szkodę niemieckiego organu rentowego, kasy chorych i opiekunki w zakresie składek socjalnych. Opiekunki zarabiają najczęściej 1.400,00 euro netto i więcej, ale podstawa wymiaru deklarowana przez nieuczciwe firmy wynosi najczęściej 616 euro (tzw. Midi-Job). Opiekunki zgłaszające takie nieprawidłowości niemieckim urzędom otrzymują wyrównanie w zakresie składek oraz mogą dochodzić roszczenia o wypłatę zaległych wynagrodzeń (Mindestlohn) za pracę i dyżury. 

System ten jest poza tym coraz mniej rentowny – koszty pozapłacowe rosną z roku na rok, a polskie i niemieckie biura obsługujące płacowe (Lohnbüro) i doradcze „sprzedające” polskim firmom ten model nie zapewniają firmom skutecznego wsparcia w postępowaniach kontrolnych.

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Krakowie przedstawimy strategie działania w postepowaniach kontrolnych oraz strategie wyjścia z tego nielegalnego modelu i rozpoczęcia legalnego delegowania. 

Do Kancelarii Brighton&Wood oraz do ELYSIUM – Kadry i Płace dla firm delegujących zgłasza się coraz więcej firm stosujących system tzw. składki skumulowanej. Narzekają one na spadającą rentowność delegowania, niemożność sprostania eskalującym żądaniom płacowym opiekunów i na frustrację partnerów niemieckich.

W tym systemie polskie firmy opiekuńcze obiecują swoim opiekunom odprowadzanie składek w Polsce od kwoty przeciętnego wynagrodzenia (w 2022 roku 5.922,00 PLN), ale w praktyce oskładkowują umowy zlecenia … raz na wiele miesięcy, kumulując ekstremalnie niskie wynagrodzenia, a resztę należności wypłacając jako różne zaliczki, należności i inne, zdaniem firm, nieobjęte obowiązkiem w zakresie składek, należności.  

O procederze stosowanym przez wiele firm skupionych wokół różnych stowarzyszeń agencji, sekcji i inicjatyw naukowo-biznesowych, finansowanych także z pieniędzy unijnych, opiekun dowiaduje się po wielu miesiącach, a najczęściej przy rocznym rozliczeniu podatkowym, albo w momencie, gdy chce wystąpić o kredyt lub uzyskać emeryturę, rentę albo inne świadczenie. Wtedy okazuje się, że opiekun padł ofiarą nielegalnej praktyki.

Firmy stosujące taki proceder tracą w ostatnich miesiącach opiekunów, a rosnące koszty stosowania tego systemu powodują, że marżowość spada i firmy też nie są podnosić opiekunom wynagrodzeń. 

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Berlinie przedstawimy strategie wyjścia z tego nielegalnego i nierentownego modelu i rozpoczęcia legalnego delegowania.

„Nielegalne zatrudnienie w branży opieki – w jaki sposób pomóc 300 tysiącom opiekunek wyjść z szarej strefy”

Po konferencji odbywają się spotkania indywidualne B2B między polskimi agencjami opieki i niemieckimi pośrednikami.

Cel:

Wyjście z szarej strefy 300 tysięcy opiekunek i rozpoczęcie legalnego zatrudnienia/delegowania.

Prezentacja legalnych modeli zatrudnienia i delegowania.

Kalkulacje dla podopiecznych, dla opiekunów i dla firm operujących w branży opieki.

Miejsce: Berlin, Best Western Premier Airporthotel Fontane BERlin

Konferencja: 11.00-14.00

Po konferencji odbywają się spotkania indywidualne B2B między polskimi agencjami opieki i niemieckimi pośrednikami: 14.00-16.00

Program konferencji:

„Nielegalne zatrudnienie w branży opieki – w jaki sposób pomóc 300 tysiącom opiekunek wyjść z szarej strefy”

Konferencja dla Praktyków

Prawo | podatki | A1 | optymalizacja kosztów | kontrole | dokumentacja

Reforma niemieckiego systemu opieki | norma DIN SPEC 33454

Polskie i niemieckie modele zatrudnienia i delegowania  | kalkulacje | modele porównawcze

Kształcenie zgodne z normą DIN SPEC 33454 i z SGB XI

Cudzoziemcy z innych krajów UE i spoza UE

Fenomen nielegalnego zatrudnienia opiekunów w Niemczech

 • Nielegalne zatrudnienie u rodzin – nielegalne delegowanie przez polskie spółki w modelu składki skumulowanej – patologia samozatrudnienia – opiekunowie jako franczyzobiorcy – zatrudnienie bez ubezpieczenia socjalnego i bez ochrony na wypadek choroby oraz wypadku – patologiczne i zakazane modele (mini-job, midi-job)
 • Nielegalne zatrudnienie i delegowanie obywateli krajów trzecich (human traffic w opiece domowej, zatrudnienie i delegowanie na czarno, zaniżanie wynagrodzeń, nieodprowadzanie składek i podatku od wynagrodzeń)
 • Nielegalne zatrudnienie w Niemczech w branży opieki: liczby
 • Nielegalne zatrudnienie w branży opieki: wiodący wkład niemieckich pośredników, ich stowarzyszeń oraz niektórych organizacji dobroczynnych w rozwój szarej strefy
 • Silne lobby w Berlinie: więcej pracy na czarno, więcej pracy nierejestrowanej, bezlitosny wyzysk opiekunek

Legalne zatrudnienie i legalne delegowanie

 • Polskie i niemieckie modele zatrudnienia i delegowania opiekunów do Niemiec
 • Kalkulacje wynagrodzeń netto, kosztów pracodawcy/zleceniodawcy, kosztów dla klienta (podopiecznego i jego rodziny)
 • Ryzyka
 • Analizy porównawcze
 • Który model jest prostszy? Który bardziej opłacalny? Który model da się skalować?
 • Uwagi z dwudziestoletniej praktyki obsługi polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec przez Kancelarię Brighton&Wood

Formularze A1 dla opiekunów delegowanych do Niemiec a obowiązek w zakresie ubezpieczeń społecznych w Niemczech

Legalne delegowanie do Niemiec

 • Umowy i dokumentacja
 • Zdolność do delegowania
 • A1, delegowanie z formularzem A1, delegowanie bez formularza A1
 • Wyłudzanie w ZUS formularzy A1, anulowanie A1 przez właściwe urzędy i konsekwencje dla firm delegujących
 • Podatek od wynagrodzeń
 • Opodatkowanie agencji opieki
 • Kalkulacja składek na ubezpieczenia społeczne
 • Poprawna lista płac, poprawne wyliczenie składek i podatku od wynagrodzeń
 • Kalkulacje wynagrodzeń netto, kosztów pracodawcy/zleceniodawcy, kosztów dla klienta (podopiecznego i jego rodziny)
 • Optymalne modele delegowania opiekunów do Niemiec

Minimalne wynagrodzenie – czas pracy – dyżury – czas wolny

 • Ogólna płaca minimalna – wynagrodzenie minimalne w opiece
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Najnowsze orzecznictwo Federalnego Sądu Pracy oraz Krajowego Sądu Pracy w sprawie czasu pracy, dyżurów oraz okresów wypoczynku opiekunki delegowanej do Niemiec
 • Fala pozwów przeciwko niemieckim pośrednikom i polskim firmom

Delegowanie opiekunów do niemieckich domów opieki – zakładanie i prowadzenie domów opieki w Polsce

Delegowanie do Niemiec opiekunów z innych krajów UE (Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa etc.) przez polskie firmy

Delegowanie do Niemiec opiekunów spoza UE (Ukraina, Białoruś, Bośnia etc.) przez polskie firmy

Kształcenie opiekunów zgodne z normami DIN i zgodnie z SGB XI

Systemy franczyzowe i inne „twarde” systemy „partnerskie” – jak z nich wyjść, jak wypowiedzieć umowę wielkiej korporacji?

 • Zalety prowadzenia własnej agencji opieki
 • Minusy systemów franczyzowych; jak franczyzobiorca/partner i jego cały dorobek biznesowy sprzedawany jest nieznanemu inwestorowi z branży finansowej
 • Dlaczego duże systemy franczyzowe i „partnerskie” ulegają erozji i nie mają przyszłości?
 • Wypowiadanie umów franczyzowych
 • Przejmowanie klientów a ochrona przewidziana w umowach franczyzowych oraz w przepisach prawa
 • Zakładanie niezależnych firm pośredniczących, zagranicznych agencji opieki i nabywanie udziałów w firmach z branży opieki

Zakładanie polskiej agencji opieki

Nabywanie agencji opieki w Polsce

DIN SPEC 33454: powrót do średniowiecza, czyli: jak niemieccy pośrednicy strzelili sobie w kolano

 • Staroświecki model: dlaczego niemieccy pośrednicy mają coraz większy problem ze znalezieniem polskich partnerów
 • DIN dla niemieckich pośredników: marnotrawstwo kosztów i czasu na nic nie warte kwity i … brak korzyści dla opiekunów i podopiecznych
 • DIN dla polskich agencji opieki: krytyczna opinia Niemieckiego Instytutu ds. Norm (Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN))

Delegowanie w 2023 r.

 • Zmiany w prawie o delegowaniu
 • Wzrost kosztów delegowania
 • Dyskusje n/t reformy systemu opieki domowej w Niemczech

Formularz zapisu na seminarium: https://delegowanie.pl/rejestracja

W spotkaniu wezmą udział polskie agencje opieki i niemieckie firmy pośredniczące w pozyskiwaniu zleceń.

Po spotkaniu Tomasz Major zaprasza wszystkich uczestników na lunch, który będzie okazją do dyskusji i do nawiązania kontaktów biznesowych.

Kancelaria Brighton&Wood obsługuje od ponad 20 lat polskie firmy działające w branży opieki domowej. Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.  

Ze względu na praktyczny charakter spotkań liczba uczestników spotkania została ściśle ograniczona max. do 50 uczestników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na praktyczny i techniczny charakter spotkania oraz na ograniczoną liczbę miejsc prosimy przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych, uczelni, organizacji pracodawców, a także kancelarii prawnych i podatkowych o niezgłaszanie się na Konferencję. Adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapraszamy na specjalistyczne szkolenia dedykowane dla wolnych zawodów.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich i portal Delegowanie.pl nie zmieniła się od ponad 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Na spotkania nie mają wstęp przedstawiciele związków zawodowych i innych organizacji oraz firm reprezentujących pracowników i zleceniobiorców delegowanych. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów w formule bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

W związku z ogromnym rozwojem firm z branży opieki uprzejmie informujemy, że od 1.2.2022 r. działa jedno okienko dla wszystkich firm delegujących opiekunów do Niemiec.

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia.

Kompleksowa obsługa firm delegujących opiekunów do Niemiec

prawo i podatki | księgowość | kadry | płace

optymalizacja | A1 | cudzoziemcy z UE i z krajów trzecich | DIN SPEC 33454 | kontrole ZUS, PIP, ZOLL

Berlin | Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

 • Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors - Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje
 • ELYSIUM | kadry | płace | księgowość - Warszawa | Kraków | Opole
 • GlobalEmployment | 24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler | Berlin 

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia. Obejmuje ono m.in.:

Konsultacje na temat prawidłowego i zyskownego delegowania opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Modelowa Dokumentacja dla opiekunów delego­wanych do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Modelowa Dokumentacja kontraktowa dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Modelowa Dokumentacja Płacowa

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Norma DIN SPEC 33454

 • Konsultacje w zakresie wymogów normy DIN SPEC 33454,
 • Dokumenty Modelowe przewidziane w normie DIN SPEC 33454,
 • Konsultacje w zakresie prawidłowości prowadzenia biznesu zgodnie z normą DIN SPEC 33454 – dla pośredników niemieckich i dla polskich agencji opieki,
 • Konsultacje w zakresie relacji z podopiecznymi, opiekunkami i pośrednikami niemieckimi zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Umowy, kontrakty i inne dokumenty prawne zgodne z normą DIN SPEC 33454
 • Dokumenty branżowe zgodne z normą DIN SPEC 33454 (32 procedury i dokumenty branżowe)
 • Weryfikacja zgodności dokumentów z normą DIN SPEC 33454
 • Dostosowanie dokumentacji używanej przez firmę świadczącą usługi opieki w Niemczech i delegującą opiekunki i opiekunów do Niemiec do wymogów normy DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja statusu firmy i opiekunów delegowanych w zakresie ubezpieczeń społecznych i A1 – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja statusu firmy i opiekunów delegowanych w zakresie czasu pracy, przerw, minimalnego wynagrodzenia i innych zagadnień z zakresu ochrony prawnej opiekunki – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Weryfikacja charakteru działalności (delegowanie-delegacja, umowa o pracę-umowa zlecenia-samozatrudnieni, usługa-użyczenie pracowników, etc.) – zgodnie z normą DIN SPEC 33454
 • Procedury i dokumentacja branżowa dla polskich firm świadczących usługi opieki w Niemczech delegujących opiekunki i opiekunów do Niemiec: 32 procedury i komplet dokumentacji zgodnej z z normą DIN SPEC 33454

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

GlobalEmployment

24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler

Berlin

Sprawy procesowe z ZUS oraz z opiekunami i kontrahentami

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Audyt w zakresie prawidło­wości i optymalizacji delegowania opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Stała obsługa prawna dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Stała obsługa kadrowo-płacowa w zakresie delegowania opiekunów do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

System naliczania płac dedykowany dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Konsultacje kadrowe dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Konsultacje Płacowe ELYSIUM dla firm delegujących opiekunów do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Optymalizacja w zakresie kosztów delegowania opiekunów do Niemiec

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Obsługa w zakresie uzyskiwania formularzy A1 dla opiekunów kierowanych do Niemiec

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Obsługa w postępowaniach kontrolnych w kraju (ZUS, PIP, administracja podatkowa etc.)

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Obsługa w postępowaniach kontrolnych w Niemczech

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Opiniowanie dokumentów i korespondencji od niemieckich instytucji

Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors

Warszawa | Kraków | Opole | Lotnisko Radzieje

Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych – polskich i niemieckich w postępowaniach kontrolnych w Polsce i w Niemczech

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Obsługa kadrowo-płacowa w trakcie postępowań kontrolnych w kraju i w Niemczech

ELYSIUM | kadry | płace | księgowość

Warszawa | Kraków | Opole

Konsultacje dla niemieckich pośredników w zakresie

 • Modeli biznesowych w zakresie opieki domowej w Niemczech
 • legalnego delegowania z Polski
 • zakładania agencji opieki w Polsce
 • kalkulacji różnych modeli biznesowych w zakresie opieki domowej w Niemczech
 • normy DIN SPEC 33454
 • zakładania domów opieki w Polsce
 • współpracy z polskimi agencjami opieki
 • J.V. z polskimi partnerami
 • M&A w branży opieki / zakup polskich spółek delegujących opiekunów

GlobalEmployment

24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler

Berlin

Audyty polskich spółek delegujących - na zlecenie niemieckich pośredników

Stały nadzór nad działalnością polskich spółek delegujących - na zlecenie niemieckich pośredników

GlobalEmployment

24-Stunden-Pflege aus Osteuropa | Beratung für Pflegevermittler

Berlin

Obsługa w języku polskim i niemieckim.

Jeden wspólny punkt kontaktowy (wypełnij formularz, z zadzwonimy do Ciebie): www.InstytutOpieki.eu/kontakt

Kancelaria Brighton&Wood obsługuje od ponad 20 lat polskie firmy działające w branży opieki domowej. Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wypowiedział głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”.  

Na profilu Facebook Delegowanie.pl | Facebook umieszczane są aktualne informacje n/t legalnego i zyskownego delegowania w Europie. 

Formularz zapisu na seminarium: https://delegowanie.pl/rejestracja

 

Seminarium dla Praktyków
Kraków | Warszawa | Gdańsk | Opole

O terminach seminarium dla Praktyków informujemy 4 tygodnie przed wydarzeniem

Seminaria Online
Delegowanie dla Praktyków w każdy wtorek od 10.00 - 12.00