Obsługa Online firm delegujących

 • Konsultacje na temat prawidłowego i zyskownego delegowania pracowników za granicę
 • Modelowa Dokumentacja Brighton&Wood dla pracowników, zlece­niobiorców i pracowników tymczasowych delego­wanych za granicę
 • Modelowa Dokumentacja Płacowa ELYSIUM
 • Informacje prawne na temat regulacji w państwach, do których delegowani są pracownicy
 • Dostęp do regulacji państw przyjmujących w zakre­sie stawek minimalnych, czasu pracy, dodatków i innych przepisów, do których stosowania zobligo­wani są polscy przedsiębiorcy
 • Audyt Brighton&Wood w zakresie prawidło­wości i opłacalności delegowania
 • Certyfikacja w zakresie zgodności z normą CBE-2020 [Cross-Border Employment] Construction, Infrastructure & Energy
 • Certyfikacja w zakresie zgodności z normą CBE-2020 [Cross-Border Employment] Pflege/Opieka
 • Stała obsługa prawna Brighton&Wood dla firm delegujących
 • Obsługa kadrowo-płacowa ELYSIUM w zakresie delegowania
 • System naliczania płac ELYSIUM
 • Konsultacje kadrowe Brighton&Wood
 • Konsultacje Płacowe ELYSIUM
 • Optymalizacja w zakresie kosztów delegowania
 • Obsługa w zakresie uzyskiwania formularzy A1
 • Obsługa w postępowaniach kontrolnych w kraju (ZUS, PIP, administracja podatkowa etc.)
 • Obsługa w postępowaniach kontrolnych za granicą
 • Opiniowanie dokumentów i korespondencji od zagranicznych instytucji
 • Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych – polskich i zagranicznych w postępowaniach kontrolnych
 • Obsługa Płacowa ELYSIUM w trakcie postępowań kontrolnych w kraju i za granicą  

Brighton&Wood

European Employment Lawyers & Advisors

www.brightonwood.com

Elysium

Kadry i płace dla firm delegujących

www.elysium-europe.eu