COVID 19

„Restrukturyzacja zatrudnienia z perspektywy firm delegujących pracowników za granicę.”

 • Wypowiadanie i rozwiązywanie umów z pracownikami – czy uzasadnienie jest konieczne?. 5
 • Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę. 7
 • Doręczenia wypowiedzeń w sytuacji gdy pracowników nie ma w firmie. 10
 • Doręczenie emailem wypowiedzenia/oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. 11
 • Zwolnienia z przyczyn nieleżących po stronie pracowników/pracownika. 13
 • Obligatoryjne odprawy. 15
 • Indywidualne wypowiedzenia w firmach zatrudniających co najmniej 20 pracowników.. 16
 • Skutki naruszenia przepisów o zwolnieniach grupowych i o zwolnieniach indywidualnych. 17
 • Skutki naruszenie przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne ze skutkiem natychmiastowym) 19
 • Wypowiadanie umów w związku z powrotami z zagranicy. 20
  • Pracownicy, którzy przyjechali do Polski na urlop i po zakończeniu urlopu przesłali zwolnienie lekarskie od dnia, w którym mieli się stawić do pracy. 20
  • Pracownik, który pojechał do Polski na urlop i przebywa na tym urlopie, natomiast zapowiedział, że po zakończeniu urlopu do pracy nie wróci 20
  • Pracownik nie usprawiedliwił braku powrotu do pracy – oświadczył, że nie stawi się w pracy z powodu pandemii 20
  • Pracownicy wrócili do Polski, chociaż nie mieli zaplanowanego urlopu, jeden z nich poinformował pracodawcę, że „jest koronawirus i dlatego jedzie do Polski” 21
  • Pracownik wyjechał do Polski i przysłał zwolnienie lekarskie. 21
 • Przestojowe - jak wypłacić niższe wynagrodzenie pracownikom.. 22
 • Wysłanie pracowników na przymusowe, zaległe urlopy. 23
 • „Prośba” pracodawcy o „wzięcie urlopu bezpłatnego” 25

Ze wstępu do publikacji:

„W dniu 1.4.2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rządzący Polską przewidzieli pakiet mający wesprzeć polskich przedsiębiorców w walce z pandemią.

Ostatnie dwa tygodnie spędziliśmy z Państwem na analizowaniu tych środków, wypełnianiu wniosków i przygotowywaniu dokumentów mających pomóc Państwu ubiegać się o wsparcie.

Okazuje się, że na tle innych krajów europejskich polska tarcza antykryzysowa jest skromna, a dla wielu firm delegujących wręcz nieprzydatna.

Dlatego też wielu przedsiębiorców zwracało się do nas w ostatnich dniach z prośbą o pilne konsultacje w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia.

Nie jest tu ani czas ani niniejszy skrypt nie jest też właściwym miejscem oceny działań władz w kontekście pandemii.

Państwa misją jest przeprowadzić Wasze firmy przez ten niełatwy czas, a naszym zadaniem jest zapewnienie Państwu niebiurokratycznego wsparcia w najszerszym zakresie, także w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia w Waszych firmach.

W niniejszym skrypcie – przygotowanym przez zespół Kancelarii Brighton&Wood oraz zespół ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących prezentujemy wybrane aspekty wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę. W celu lepszej orientacji uporządkowaliśmy je w kilka bloków tematycznych. Nie jest to obszerne opracowanie, ale zwięzły (44 strony) skrypt, w którym poruszamy najważniejsze kwestie, z którymi mamy na co dzień do czynienia w praktyce obsługi firm, w praktyce kontroli PIP i w praktyce sądowej. 

Uzupełnieniem niniejszego skryptu są informacje wysyłane na bieżąco przez naszą kancelarię.

Z informacji, jakie Państwo przeczytacie w niniejszym skrypcie, wynika, że polskie prawo pracy jest – na tle prawa wielu państw europejskich - niezwykle liberalne w zakresie wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę.

Dokonywanie restrukturyzacji zatrudnienia bywa z jednej strony koniecznym środkiem z punktu widzenia egzystencji firmy, z drugiej strony może spowodować po stronie zatrudnionego powstanie trudnej sytuacji życiowej i wręcz może zagrozić egzystencji jego i jego najbliższych. Łatwość zwalniania pracowników i skutek prawny bezprawnego zwolnienia w postaci … skuteczności zwolnienia – bezprecedensowa regulacja na tle prawodawstw wielu krajów europejskich, powodują, że po ustaniu rzeczywistych przyczyn ekonomicznych restrukturyzacji, pracodawcy łatwo będzie ponownie zatrudnić pracowników. Nie mają tego komfortu pracodawcy francuscy, belgijscy czy niderlandzcy. 

Bacznie obserwujemy dyskusje prowadzone w Polsce n/t restrukturyzacji zatrudnienia. Związki zawodowe i niektórzy prawnicy apelują w ostatnich dniach do władz o drastyczne ograniczenie możliwości zwalniania pracowników. Proponowany jest cały pakiet rozwiązań – od rozwiązań hardcore - np. wdrożenie zasady, że w okresie stanu epidemii nie wolno zwalniać pracowników z przyczyn ekonomicznych dotyczących walki z koronawirusem (na taki krok zdecydowała się Hiszpania). Rozważane jest też wprowadzenie zasady, że jeśli zwolnienie przeprowadzone w okresie stanu epidemii okaże się bezprawne, to firma ma zapłacić odszkodowanie do wysokości np. dziewięciu pensji, a nie trzech. Proponowane są też jeszcze łagodniejsze rozwiązania: ustawodawca mógłby przewidzieć, że osoba zwolniona dyscyplinarnie w okresie stanu epidemii ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli odwoła się od dyscyplinarki do sądu pracy. Zdaniem zarówno związkowców, jak i niektórych „ekspertów” rząd powinien w tej sprawie pilnie zainterweniować. Swoje postulaty uzasadniają tym, że jeżeli pracodawca zwolni pracowników z naruszeniem przepisów - czyli np. bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez odprawy - to naruszy prawo, ale umowa i tak się rozwiąże w terminie przez niego wskazanym. Jeżeli wręczy „dyscyplinarkę” - choćby nie miał żadnego powodu do zwolnienia w tym trybie - to podwładny przestaje być zatrudniony od tego dnia. Pracownikowi pozostaje wówczas jedynie odwołanie do sądu pracy. Sądy obecnie działają w bardzo ograniczonym zakresie. Obowiązują bardzo krótkie terminy składania odwołania od wypowiedzenia do sądu. Po wznowieniu pracy sądy zostaną zapewne zalane pozwami zwalnianych pracowników. Do niedawna w większych miastach na wyrok sądu pracy pracownicy czekali nawet kilka lat, a po epidemii czas ten być może jeszcze się wydłuży. Na dodatek po tak długim okresie i przeobrażeniach, jakie przejdą firmy w związku z kryzysem (restrukturyzacje, zwolnienia grupowe itp.), sądy prawdopodobnie bardzo rzadko będą przywracać do pracy. Już obecnie najczęściej orzekają przywrócenie jedynie tych pracowników, którzy są szczególnie chronieni przed zwolnieniem, czyli np. kobiet w ciąży lub rodziców na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. Po latach procesowania się, gdy stan epidemii będzie już tylko złym wspomnieniem, były pracownik może więc uzyskać co najwyżej odszkodowanie w wysokości maksymalnie trzech pensji. Dla firmy to niewielkie ryzyko. Poza tym – słusznie zauważają związkowcy – w praktyce tylko mała część zwolnionych odwołuje się do sądu.”

res

Przystąp do IPP i weź udział w bezpłatnej konferencji: www.delegowanie.pl/zostan-czlonkiem-ipp

Dołącz do najlepiej poinformowanych I zgłoś się na Konferencję Online! Formularz zgłoszeniowy: www.delegowanie.pl/online

 

"Tarcza Antykryzysowa perspektywy firm delegujących"

W dniu 1.4.2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W obszernym (78 stron) poradniku – przygotowanym przez zespół Kancelarii Brighton&Wood oraz zespół ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących prezentujemy najważniejsze założenia ustawy. W celu lepszej orientacji uporządkowaliśmy je w kilka bloków tematycznych:

 • Część I Wsparcie finansowe dla pracodawców i firm..
 • Część II Cudzoziemcy.
 • Część III Zmiany w zakresie prawa pracy.
 • Część IV Prawo spółek.
 • Część V Przepisy o postępowaniu administracyjnym, podatkowym cywilnym i inne przepisy proceduralne dot. sądów i organów administracji
 • Część VI Podatki
 • Część VII Inne, istotne dla przedsiębiorców informacje.

tarcza

Poradnik uwzględnia przepisy opublikowane w dniu 1.4.2020 w Dzienniku Ustaw RP oraz wyjaśnienia urzędów.

Poradnik jest bezpłatny i otrzymują go wszystkie firmy uczestniczące w (bezpłatnej) Konferencji Online dla Firm poświęconej Tarczy Antykryzysowej z perspektywy firm delegujących.

Ze wstępu:

„W dniu 1.4.2020 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Rządzący Polską przewidzieli pakiet mający wesprzeć polskich przedsiębiorców w walce z pandemią.

W niniejszym skrypcie – przygotowanym przez zespół Kancelarii BRIGHTON&WOOD oraz zespół ELYSIUM | KADRY I PŁACE DLA FIRM DELEGUJĄCYCH prezentujemy najważniejsze założenia ustawy. W celu lepszej orientacji uporządkowaliśmy je w kilka bloków tematycznych.

Nie jest dziś czas i niniejszy skrypt nie jest miejscem na ocenę przydatności tych środków dla poszczególnych przedsiębiorców, grup przedsiębiorców oraz dla gospodarki polskiej.

Proszę Państwa o uważną lekturę oraz o rozważenie, z których przepisów możecie Państwo skorzystać.

Poradnik uwzględnia przepisy opublikowane w dniu 1.4.2020 w Dzienniku Ustaw RP oraz wyjaśnienia urzędów na dzień 1.4.2020 14.00.

Uzupełnieniem niniejszego skryptu są informacje wysyłane na bieżąco przez naszą kancelarię.

Bardzo proszę o kierowanie do nas wszelkich pytań związanych z „tarczą antykryzysową”.

Także w kwestiach administracyjnych, formalnych – związanych z wypełnianiem formularzy etc. proszę o kontakt z moimi współpracownikami.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Przede wszystkim jednak życzę Państwu, Państwa współpracownikom oraz Waszym bliskim dużo zdrowia

Z wyrazami szacunku dla Państwa pracy w tym trudnym czasie

Tomasz Major

Partner Zarządzający

Brighton&Wood”