nowe przepisy o delegowaniu w Europie weszły w życie 30 lipca 2020 roku: kompendium wiedzy dla firm

Kompedium

W dniu 30 lipca 2020 r. weszły w życie nowe przepisy o delegowaniu w Europie. 

Zespół Kancelarii Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących prezentuje nowe zasady delegowania obowiązujące w Europie od 30 lipca 2020 r. 

Książki zawierają listy kontrolne, modelowe listy płac, multum przykładów, praktycznych komentarzy oraz inne narzędzia pomocne w planowaniu oraz realizacji kontraktów za granicą.

 • 12 tomów
 • 4256 stron eksperckiej wiedzy
 • 21 lat doświadczenia w obsłudze polskich firm na rynkach Unii Europejskiej 

Tomasz Major błyskotliwie i jednocześnie w sposób niezwykle czytelny oraz precyzyjny tłumaczy przedsiębiorcom nowe pojęcia uregulowane w europejskich przepisach o delegowaniu. Dla prawników i sędziów zamieszczone zostało obszerne orzecznictwo i wyczerpujące wyjaśnienia trudnych zagadnień będących przedmiotem regulacji dyrektyw europejskich o delegowaniu. Tomasz Major razem ze swoim zespołem w mistrzowski sposób prezentuje zawiłości związane z delegowaniem i transgranicznym zatrudnieniem oraz przybliża czytelnikom tę arcytrudną i złożoną materię. Książki są obowiązkową lekturą dla każdego, kto w praktyce zajmuje się delegowaniem pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych za granicę. Dla księgowych, kadrowych, pracowników działów płac, a także dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych poradnik jest narzędziem, z którego należy korzystać w codziennej pracy.   

Publikacje zostały przygotowane w ramach Programu Wspierania Polskiego Delegowania realizowanego przez Izbę Pracodawców Polskich, Portal Delegowanie.pl, Kancelarię Brighton&Wood | European Employment Lawyers & Advisors oraz ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących. 

Wykaz publikacji: www.delegowanie.pl/kompendium 

Więcej informacji o bezpłatnych egzemplarzach dla firm delegujących: www.delegowanie.pl/publikacje

Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) obsługuje od ponad 20 lat polskie firmy delegujące personel za granicę. Kancelaria przygotowała dla wszystkich firm delegujących

 1. komplet publikacji książkowych n/t delegowania wg nowych przepisówhttp://delegowanie.pl/publikacje
 2. nową dokumentację dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych delegowanych za granicę do wszystkich państw europejskich. Dokumentacja pracownicza przygotowywana przez kancelarię Brighton&Wood uwzględnia regulacje państw przyjmujących w zakresie formy i treści dokumentów i ich wersji językowych. Wszystkie dokumenty przygotowywane są w dwu/ lub wielojęzycznych wersjach językowych: języku polskim, angielskim i w języku państwa przyjmującego.
 3. Kancelaria Brighton&Wood konsultuje firmy w zakresie dostosowania do nowych przepisów w poszczególnych państwach oraz zapewnia dostęp do wiedzy n/t warunków świadczenia usług w poszczególnych branżach (stawki minimalne, dodatki, obowiązki dokumentacyjne etc.): http://delegowanie.pl/obsluga-firm-delegujacych
 4. Kancelaria Brighton&Wood przeprowadza na zlecenie firm delegujących oraz ich kontrahentów audyty w zakresie legalności delegowania, spełniania przesłanek delegowania, a także dokonuje oceny poprawności modelu oraz sposobu wdrażania procedur związanych z delegowaniem.
 5. Kancelaria Brighton&Wood jako jedyna firma prawnicza w Europie prowadzi audyty w zakresie normy Advanced Quality Management System CBE-2020 [Cross-Border-Employment] |Construction, Infrastructure & Energy| oraz Advanced Quality Management System CBE-2020 [Cross-Border-Employment] |Opieka/Pflege|  
 6. Kancelaria Brighton&Wood zapewnia polskim firmom pełną obsługę w postępowaniach kontrolnych prowadzonych w kraju i za granicą. Wraz z ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących www.Elysium-Europe.eu przygotowywana jest pełna i poprawna dokumentacja na potrzeby postępowań kontrolnych. ELYSIUM prowadzi pełną obsługę płacowo-dokumentacyjną w trakcie toczących się postępowań kontrolnych w kraju i za granicą (Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, kraje skandynawskie). 

Nowe regulacje zostaną omówione na wrześniowych konferencjach, które odbędą się w Krakowie, Warszawie, Opolu i Gdańsku: http://delegowanie.pl/konferencje-dla-praktykow

Portal Delegowanie.pl we współpracy z Kancelarią Brighton&Wood oraz z ELYSIUM | Kadry i płace dla firm delegujących www.Elysium-Europe.eu przygotował dla firm największą w Europie bazę wiedzy n/t delegowania: www.bazawiedzy.delegowanie.pl

Przepisy europejskie oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, kraje skandynawskie) powodują, że delegowanie w wielu przypadkach jest od 30.07.2020 r. droższe o nawet 25%, a w niektórych krajach i branżach o 45%. Nowe dodatki i obowiązki dokumentacyjne z nimi związane są szczególnym wyzwaniem dla działów kadr i płac.

System naliczania płac ELYSIUM to jedyny system uwzględniający zmiany w przepisach o delegowaniu.

 • ELYSIUM umożliwia firmie samodzielne i elastyczne dopasowanie zasad wyliczeń oraz dokumentów generowanych przez system płacowy
 • ELYSIUM liczy płace zgodnie z przepisami polskimi oraz zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM pozwala na elastyczność w konfigurowaniu zasad rozliczania płac na nowych rynkach z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń
 • ELYSIUM generuje dokumenty miesięczne we wszystkich językach UE i zgodnie z przepisami wszystkich państw członkowskich UE
 • ELYSIUM zawiera różne moduły optymalizacyjne zgodne z regulacjami państw przyjmujących
 • ELYSIUM dostosowany jest do nowych przepisów o delegowaniu wchodzących w życie w 2020 r.
 • ELYSIUM nalicza płace uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzeń i dodatki obowiązujące w danym Państwie przyjmującym
 • ELYSIUM jako jedyny system płacowy w Europie korzysta z permanentnego wsparcia Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com
 • Dokumentację oraz pełną obsługę użytkowników ELYSIUM w postępowaniach kontrolnych w Europie zapewnia Kancelaria Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Więcej informacji: www.Elysium-Europe.eu

 

 

Seminarium dla Praktyków
Kraków | Warszawa | Gdańsk | Opole

O terminach seminarium dla Praktyków informujemy 4 tygodnie przed wydarzeniem

Seminaria Online
Delegowanie dla Praktyków w każdy wtorek od 10.00 - 12.00