WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH n/t delegowania pracowników

Zapraszamy Państwa do skorzystania ze szkoleń zamkniętych realizowanych przez szanowanych na rynku, skutecznych i doświadczonych doradców prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, księgowych, płacowych, specjalizujących się w zakresie delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz w UE.

Szkolenia zamknięte odbywają się w dowolnym miejscu i czasie, na każdy nurtujący temat związany z delegowaniem pracowników i zatrudnianiem cudzoziemców. Organizując szkolenie zamknięte pamiętajmy o jego zaletach i korzyściach:

  • dopasowanie programu szkolenia do potrzeb i preferencji klienta 
  • elastyczny dobór terminu i miejsca szkolenia
  • dopasowanie programu szkolenia do ram czasowych określonych przez Klienta
  • możliwość rzeczywistej analizy wybranych przypadków z bieżącej działalności firmy
  • nieograniczona konsultacja ze specjalistą podczas szkolenia

Proces przygotowania i wykonania usługi przebiega w następujący sposób:

Etap 1. Wybrani wspólnie fachowcy ustalą razem z Państwem zakres i rodzaj potrzebnego firmie szkolenia.
Etap 2. W kolejnym etapie Państwa pracownicy będą mieli możliwość zadania pytań związanych z przygotowywanym szkoleniem. Pozwoli to dokładnie dostosować zakres szkolenia do konkretnych potrzeb biznesowych firmy.
Etap 3. Wybrani wspólnie fachowcy przeprowadzą, zgodnie z Państwa wytycznymi, interaktywne szkolenie, na którym Państwa pracownicy otrzymają odpowiedzi na wcześniej zadane pytania.
Etap 4. W ostatnim etapie wykonania usługi Wybrani wspólnie fachowcy rozwiążą Państwa indywidualne problemy związane z tematem przeprowadzonego szkolenia. 

Po otrzymaniu zwięzłego opisu tematyki mającej być przedmiotem konsultacji, otrzymasz bezpłatnie rekomendację referenta oraz wycenę usługi.

Formularz online

Zgoda
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest EUROPA CROSS BORDER SERVICES LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą 00-685 Warszawa, ulica Poznańska 21 lok 48.