Książki n/t delegowania

Delegowanie w Europie 2020-2021

Od 2020 r. obowiązują w całej Europie nowe przepisy o delegowaniu. Są one szczególnym wyzwaniem dla firm świadczących transgraniczne usługi. Z jednej strony ograniczone zostało delegowanie trwające powyżej 12 miesięcy. Jednocześnie wprowadzone zostały ograniczenia w zakresie rotacji pracowników. Z drugiej strony pracownikom przysługują już nie tylko minimalne stawki wynagrodzeń, ale także inne dodatki przewidziane w przepisach państw przyjmujących.

Delegowanie w Europie 2020-2021

Posting of Workers in Europe 2020/2021

Over 500 pages containing 21 years of experience in advising on cross border employment in Europe Practical examples, check-lists, commentaries, jurisprudence and law on posting of workers in Europe A must-read for anyone who intends to post workers abroad  Mandatory reading for legal and tax advisors as well for consultants on cross border employment in Europe An experienced lawyer explains in simple language the intricacies of posting  Administrative requirements and labour law – aspects on cross border employment in one handbook

Arbeitnehmerentsendung nach Deutschland 2020/2021

Die Richtlinie (EU) 2018/957 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen ist am 29. Juli 2018 in Kraft getreten.

Arbeitnehmerentsendung nach Deutschland 2020/2021

Delegowanie do Niemiec 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Niemczech w życie przepisy zmieniające Ustawę o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG). Nowelizacja stanowi implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadza całkiem nowe zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec. W niniejszej publikacji omówiliśmy najważniejsze z nich: 

Delegowanie do Niemiec 2020/2021

Delegowanie do Francji 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły we Francji w życie przepisy znowelizowanego kodeksu pracy (Code du Travail). Stanowią one implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadzają nowe zasady delegowania pracowników i pracowników tymczasowych do Francji. Nowe przepisy powodują konieczność podnosze­nia stawek za usługi świadczone przez polskie fir­my.

Delegowanie do Francji  2020/2021

Delegowanie do Belgii 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Belgii w życie przepisy implementujące Dyrektywę 2018/957/UE i wprowadzające całkiem nowe zasady delegowania pracowników do Belgii. Nowe przepisy powodują konieczność podnosze­nia stawek za usługi świadczone przez polskie fir­my.

Podatkowe aspekty delegowania w Europie 2020/2021

W biznesie transgranicznym podatki dochodowe są jedną z kluczowych kwestii. Z jednej strony są to podatki od dochodów firmy (CIT). drugą ważną kwestią jest opodatkowanie wynagrodzeń pracowników delegowanych. W naszej ponad 20-letniej praktyce widzimy, że niezrozumienie mechanizmów podatkowych prowadzi do poważnych kłopotów firm. Zdarza się często, że firma w dobrej wierze płaci podatki w jednym kraju, a po wielu latach okazuje się, że musi zapłacić podatki za granicą za kilka lat działalności transgranicznej.

Podatkowe aspekty delegowania w Europie 2020/2021

Taxation of Cross-Border Services in 2020-2021

Over 300 pages containing 21 years of experience in advising on cross border employment in Europe Practical examples, check-lists, commentaries, jurisprudence and law on posting of workers in Europe Permanent Establishment, 183-days-rule, cross-border taxation of companies, rules for the avoidance of double taxation A must-read for anyone who intends to post workers abroad  Mandatory reading for legal and tax advisors as well for consultants on cross border employment in Europe An experienced lawyer explains in simple language the int

E3 -Taxation of Cross-Border Services in 2020-2021

Optymalizacja kosztów delegowania w Europie

Przepisy europejskie, które weszły w życie w 2020 r. oraz przepisy państw przyjmujących (Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, kraje skandynawskie) spowodowały, że delegowanie stało się ogromnym wyzwaniem dla działów kadr i płac w firmach zajmujących się transgranicznym zatrudnieniem. Polscy przedsiębiorcy muszą zapewnić swoim pracownikom i zleceniobiorcom kierowanym za granicę już nie tylko minimalne stawki wynagrodzeń, ale także dodatki i inne świadczenia przewidziane w przepisach lokalnych.

Optymalizacja kosztów delegowania w Europie

Entsendung von Arbeitnehmern auf Baustellen in Deutschland

Jedes Jahr werden über 100.000 Bau-Arbeitnehmer nach Deutschland entsandt - die meisten aus dem EU-Ausland. In dem vorliegenden Buch wurden die neuen, seit 2020 geltenden Vorschriften des AEntG zusammengestellt und umfangreich kommentiert. Die Pflichten der entsendenden Baubetriebe und deren Auftraggeber wurden erörtert und anhand von vielen Praxisbeispielen erklärt.

Arbeitnehmerüberlassung nach Deutschland 2020-2021

Jedes Jahr werden über 320 Tausend ausländische Zeitarbeitnehmer in Deutschland beschäftigt, darunter 27% als entsandte Arbeitnehmer. In dem vorliegenden Buch wurden die neuen, seit 2020 geltenden Vorschriften des AEntG zusammengestellt und umfangreich kommentiert. Die Pflichten der entsendenden Zeitarbeitsunternehmen und der Verleiher nach AÜG, sowie nach Tarifverträgen wurden ausführlich behandelt.

 Arbeitnehmerüberlassung nach Deutschland 2020-2021

Delegowanie pracowników budowlanych do Niemiec 2020/2021

W dniu 30.07.2020 roku weszły w Niemczech w życie przepisy zmieniające Ustawę o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, AEntG). Nowelizacja stanowi implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadza całkiem nowe zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec. Największe znaczenie nowe regulacje będą miały dla branży budowlanej. W niniejszej publikacji omówiliśmy najważniejsze z nich:

Delegowanie pracowników budowlanych do Niemiec 2020/2021

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od prawie dwóch dekad polskie firmy delegujące pracowników za granicę oraz zatrudniające cudzoziemców w Polsce – prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania za granicę.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujących od ponad dekady wiodące polskie firmy działające w branży opieki – prezentują prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec.  Książka zawiera multum przykładów, rad i wskazówek, a także kalkulacji dla przedsiębiorców delegujących opiekunki do Niemiec i ich doradców prawnych oraz podatkowych.

Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce

Tomasz Major (red.) „Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce”, czerwiec 2017 r. Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od ponad dwóch dekad polskie i zagraniczne firmy zajmujące się pracą tymczasową oraz szeroko rozumianym outsourcingiem – prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty pracy tymczasowej oraz stosowania nowoczesnych i elastycznych stosunków zatrudnienia.

Praca tymczasowa, outsourcing i elastyczne stosunki zatrudnienia w Polsce

Delegowanie 2017

Cena regularna dla firm niebędących członkami IPP: 9900 PLN + VAT 5% + koszty pakowania i wysyłki 150 PLN. koszty pakowania i wysyłki 150 PLN należy doliczyć do przelewu!. Na ponad 750 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujący od prawie dwóch dekad polskie firmy delegujące - prezentują w sposób systematyczny, przejrzysty i przystępny prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania za granicę.

Delegowanie 2017

Posting of Workers in Europe

CROSS-BORDER EMPLOYMENT IN EUROPE

Posting of Workers in Europe

TOM 9 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Doświadczeni praktycy dokonują analizy przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Publikacja zawiera także aspekty podatkowe i przede wszystkim ubezpieczeniowe zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz delegowania ich do Polski. Przedmiotem analizy są cudzoziemcy zarówno będący, jak i niebędący obywatelami krajów członkowskich UE.   Wydanie: 2016 (format 125x195, ilość stron: 340)

TOM 9 ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

TOM 8 KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 20.05.2016 O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

Wejście w życie nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług nakazuje każdemu – właścicielom firm, kierownikom działów kadr, płac, księgowości oraz przede wszystkim sprzedaży oraz realizacji, a także doradcom prawnym i podatkowym – przemodelować dotychczasowe strategie związane z delegowaniem za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.

TOM 8 KOMENTARZ DO USTAWY Z DNIA 20.05.2016 O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG

KOMPLET 7 TOMÓW KOMENTARZY

Nowa Dyrektywa Wdrożeniowa Dyrektywa podstawowa 96/71 A1 – podleganie przepisom o ubezpieczeniach społecznych i poświadczanie formularzy A1 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców delegowanych za granicę Zagraniczne zakłady podatkowe polskich firm kierujących za granicę pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych Zasada 183 dni: Opodatkowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę Sądy właściwe w sporach z

KOMPLET 7 TOMÓW KOMENTARZY

TOM 1 DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Schemat działania firmy delegującej pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych. Praktykowane modele delegowania pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych a nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Kumulacja aktów prawnych o delegowaniu, kumulacja właściwych urzędów, kumulacja właściwych sądów: jak sobie poradzić w gąszczu przepisów, instytucji i sądów właściwych? Wydanie: 2014 (format 125x195, ilość stron: 238)

TOM 1 DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

TOM 3 A1 – PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I POŚWIADCZANIE FORMULARZY A1

Podleganie ubezpieczeniom społecznym i poświadczanie formularzy A1 dla pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę po wejściu w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Wydanie: 2014 (format 125x195, ilość stron: 384)

TOM 3 A1 – PODLEGANIE UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I POŚWIADCZANIE FORMULARZY A1

TOM 4 PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę po wejściu w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Wydanie: 2014 (format 125x195, ilość stron: 200)

TOM 4 PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

TOM 5 ZAGRANICZNE ZAKŁADY PODATKOWE POLSKICH FIRM

Wszystkie publikacje zostały przygotowane w sposób niezwykle precyzyjny, staranny i wyczerpujący. Zawierają oprócz licznych uwag i przykładów praktycznych, także akty prawne, omówienie interpretacji urzędowych oraz orzecznictwa. Książki napisane zostały w sposób przystępny, prostym językiem, tak, by każdy przedsiębiorca mógł się nimi z łatwością posługiwać. Wydanie: 2014 (format 125x195, ilość stron: 190)

TOM 5 ZAGRANICZNE ZAKŁADY PODATKOWE POLSKICH FIRM

TOM 6 OPODATKOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH DELEGOWANYCH ZA GRANICĘ

Zasada 183 dni: Opodatkowanie pracowników, zleceniobiorców i pracowników tymczasowych kierowanych za granicę po wejściu w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Wydanie: 2014 (format 125x195, ilość stron: 246)

TOM 6 OPODATKOWANIE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW I PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH DELEGOWANYCH ZA GRANICĘ

TOM 7 ZBIÓR PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W DZIEDZINIE TRANSGRANICZNEGO ZATRUDNIENIA

Zbiór zawiera najważniejsze przepisy mające zastosowanie w przypadku transgranicznego zatrudnienia, w tym w szczególności przepisy Dyrektywy Podstawowej 96/71, Dyrektywy Wdrożeniowej, przepisy regulujące poświadczanie formularzy A1, kwestie związane z ustalaniem podstawy wymiaru składek dla pracowników i pracowników tymczasowych delegowanych za granicę, przepisy dotyczące zakłady podatkowe oraz zasadę 183 dni, przepisy o podstawie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych. Wydanie: 2014 (format 125x195, ilość stron: 562)

TOM 7 ZBIÓR PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W DZIEDZINIE TRANSGRANICZNEGO ZATRUDNIENIA