Webinary e-szkolenia Delegowanie

nagrania dostępne non stop – na życzenie, pytania do referentów w każdy czwartek podczas Konferencji Online


O-2007

dojazd z/do pracy w Belgii pracownika delegowanego - świadczenie wypłacane na podstawie prawa belgijskiego a ZUS

O-2006

ZUS - ekwiwalenty za pranie, ryczałty na dojazdy oraz posiłki w czasie pracy

O-2005

odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe i składkowe

O-2004

Bilety lotnicze, na przeprawy promowe, przejazdy busem służbowym są przychodem pracowniczym?

O-2003

najważniejsze problemy i zagrożenia związane z delegowaniem pracowników i zleceniobiorców: delegacje służbowe

O-2002

Kwatery pracownicze - należy je bezwzględnie oskładkować, chyba że …

O-2001

opłacenie zaległych składek ZUS za zleceniobiorców - kwestie podatkowe

D-2015

diety nie są elementem wynagrodzenia pracowników delegowanych

D-2014

najważniejsze problemy i zagrożenia związane z delegowaniem pracowników i zleceniobiorców: marginalność i pozorność

D-2013

Wydatki na podróż, wyżywienie i zakwaterowanie pracowników delegowanych nie są elementem wynagrodzenia – nowe przepisy od 31.07.2020

D-2002D

Zakaz delegowania do Niemiec przez firmy, które nie prowadzą znaczącej działalności na terenie Polski (od 2020 r.)

D-2002

Nowe przepisy o delegowaniu w Europie od 2020 r. zdolność firmy polskiej do delegowania

D-2001

Nowe przepisy o delegowaniu w Europie od 2020 r. co się zmieni

C-2001

Podleganie ubezpieczeniom społecznym cudzoziemców

P-1903

Zaliczka na poczet zwiększonych kosztów związanych z pobytem za granicą zleceniobiorcy nie jest przychodem?

P-1902

Podzlecenie usług opieki między agencjami a VAT

P-1901

Wyszukiwanie seniorów wymagających opieki i nadzór nad opiekunkami przez niemieckie agencje jest opodatkowane w Polsce 23 % VAT! – skutki dla polskich firm delegujących opiekunki do Niemiec

O-1924

Outsourcing pracowniczy w kontekście ubezpieczeń ZUS

O-1923

Przekroczenie limitów okresów pracy tymczasowej skutkuje nawiązaniem stosunku pracy z pracodawcą użytkownikiem – ważne orzecznictwo sądowe

O-1922

Zerowy ZUS dla uczniów/studentów - zleceniobiorców do 26 roku życia