Blog „Prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania w Europie”

Blog Delegowanie.pl

Blog przygotowywany jest przez:

  • Brighton&Wood - European Employment Lawyers & Advisors | Warszawa – Kraków – Opole – Lotnisko Radzieje ICAO: EPRD – Bruksela | www.BrightonWood.com
  • ELYSIUM – Kadry i płace dla firm delegujących | Warszawa – Kraków – Opole | www.Elysium-Europe.eu
  • GlobalEmployment.eu – Cross-Border Employment in Europe - Berlin | www.GlobalEmployment.eu 

Konsultacje prawne i stała obsługa prawna dla firm delegujących: Obsługa firm delegujących | Delegowanie.pl

Konsultacje kadrowo-płacowe i stała obsługa kadrowo-płacowa dla firm delegujących: www.Elysium-Europe.eu

Publikacje dla firm delegujących: Książki n/t delegowania | Delegowanie.pl

Szkolenia online dla firm delegujących – w każdą środę: Seminaria Online | Delegowanie.pl

 

nowa praktyka ZUS: odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne pracowników i zleceniobiorców delegowanych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił w ostatnim czasie swoją praktykę (w przypadku spółek komandytowych) w zakresie dochodzenia od firm delegujących zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS „skraca” drogę egzekucji należności z tytułu zaległych składek, kierując kroki egzekucyjne w pierwszej kolejności nie na spółkę komandytową jako płatnika (dłużnika), ale na jej komplementariusza będącego osobą fizyczną lub prawną.

Fala kontroli ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich miesiącach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec. Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy.  Do kontroli typowane są też płatnicy składek uzyskujący dla delegowanych do Niemiec opiekunów formularze A1 i albo deklarujący niskie podstawy wymiaru składek albo odprowadzający składki w tzw. systemie skumulowanym tj. raz na kilka miesięcy.

Opodatkowanie firmy delegującej opiekunów do Niemiec i jej właścicieli

Model działania w branży opieki powinien uwzględniać m.in. zmieniające się przepisy oraz praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Niemiec. Wielki wpływ na wybór konstrukcji prawnej działania mają ryzyka związane z A1, z prawidłowym ustalaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz kontrole prowadzone w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec.

Fala kontroli w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich tygodniach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec. Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy.  Opiekunowie mają od kilku lat łatwy dostęp do danych dot. składek odprowadzanych przez firmy delegujące. System informatyczny ZUS jest czytelny dla opiekunów i umożliwia im weryfikację składki w jakiej wysokości, od jakich kwot i w jakich terminach są naliczane i odprowadzane przez płatników.

Certyfikacja „ZERT 6378 Legalna Opieka Domowa” dla niemieckich pośredników

W styczniu 2024 roku finalizowane są dwuletnie prace nad rozszerzeniem systemu certyfikowania w branży opieki domowej w Niemczech na niemieckich pośredników. Oto harmonogram działań przyjęty przez Grupę Roboczą AD HOC ds. certyfikacji niemieckich pośredników działających w obszarze opieki domowej: Członkowie Zespołu:

Certyfikacja „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“ – sposób na nowe zlecenia, zaufanie opiekunów i szybki wzrost 15.2.2024 15.00

Podczas Konferencji Online zaprezentowany zostanie cały proces certyfikacyjny zmierzający do potwierdzenia spełnienia warunków normy „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“.   Certyfikat „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung” otrzymują podmioty spełniające następujące wymagania: 

Zertifizierung „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“ für deutsche Vermittler: Online Konferenz am 15.02.2024 16.00 Uhr

Im Januar 2024 werden die zweijährigen Arbeiten zur Erweiterung des Zertifizierungssystems in der Branche der häuslichen Betreuung in Deutschland auf deutsche Vermittler abgeschlossen. Der von der AD-HOC-Arbeitsgruppe für die Zertifizierung deutscher Vermittler im Bereich der häuslichen Betreuung festgelegte Aktionsplan: Mitglieder des Teams: Leader: Europaverband für häusliche Pflege und Betreuung e.V., Berlin Partner PL: InstytutOpieki.eu Grundsatzberater: Brighton&Wood

Vom Startup zum Marktführer: Online-Konferenz am 1.2.2024 15.00 Uhr

Während der Online-Konferenz wird ein legales und bewährtes Modell zur Entsendung polnischer Betreuungskräfte nach Deutschland vorgestellt.

Od startupu do lidera rynku: sprawdzony model delegowania opiekunów do Niemiec - Konferencja Online 1.2.2024 15.00

Podczas Konferencji Online zaprezentowany zostanie legalny i sprawdzony model delegowania polskich opiekunów do Niemiec.

Bekanntes polnisches Unternehmen mit 300 nach Deutschland entsandten Betreuungskräften - jetzt zum Verkauf!

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Eigentümer eines der bekanntesten Unternehmen für häusliche Betreuung auf dem Markt beschlossen haben, das Unternehmen zu verkaufen.

10 nielegalnych modeli zatrudnienia i delegowania polskich opiekunów do Niemiec

W ostatnich dniach opublikowany został obszerny Raport n/t zatrudnienia polskich opiekunów w Niemczech. Wynika z niego, że ponad 75% polskich opiekunów zatrudnionych i delegowanych jest nielegalnie. Wyniki raportu pokrywają się z badaniami przeprowadzonymi w latach 2022 i 2023 przez Komisję Europejską oraz na zlecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Raporty Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz dokumenty oficjalne Komisji Europejskiej są druzgoczące dla opiekunów:

znana polska firma delegująca 300 opiekunów do Niemiec : na sprzedaż!

Uprzejmie informujemy, że właściciele jednej z najbardziej rozpoznawalnych na rynku opieki domowej firm podjęli decyzję o sprzedaży przedsiębiorstwa.  

Zertifizierung „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung": Konferenz Online am 8. Dezember 2023

Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr herzlich laden wir Sie zu der nächsten Online-Konferenz ein. Die nächste Konferenz zum Thema „Legale Entsendung von osteuropäischen Betreuungskräften nach Deutschland“

Certyfikacja „ZERT 6378 Legalna Opieka Domowa”: bezpłatna Konferencja Online 8 grudnia 202

Na prośbę firm uprzejmie informujemy, że najbliższa konferencja poświęcona legalnemu modelowi delegowania opiekunów do Niemiec odbędzie się w trybie ONLINE:

Entsendung von osteuropäischen Betreuungskräften nach Deutschland: Konferenz Online am 23. November 2023

Auf Wunsch von vielen Unternehmen, wird die nächste Konferenz zum Thema Entsendung von osteuropäischen Betreuungskräften nach Deutschland

delegowanie opiekunów do Niemiec w 2024 r.: Konferencja Online w dniu 23.11.2023 r.

Na prośbę wielu firm, które zgłosiły się na konferencję w Berlinie, uprzejmie informujemy, że

Certyfikacja polskich agencji opieki działających w Niemczech: „ZERT 6378 LEGALNA OPIEKA DOMOWA”

Na najbliższej Konferencji dla Praktyków w Berlinie w dniu 23.11.2023 r. zaprezentowana zostanie funkcjonująca na rynku od 2011 r. Certyfikacja dla polskich agencji opieki „ZERT 6378 Legalna Opieka Domowa”/Zertifizierung „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung”. Certyfikowane agencje opieki mają dostęp do większej ilości lepszych zleceń na terenie Niemiec. Niektóre niemieckie agencje pośrednictwa zrezygnowały ze współpracy z agencjami nie posiadającymi ważnego certyfikatu „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung”.

Entsendung von Betreuungskräften nach Deutschland in 2024: Konferenz in Berlin am 23. November 202

Der Europaverband für häusliche Pflege und Betreuung e.V. (www.VerbandPflege.eu) organisiert in Berlin am 26. November die Konferenz zum Thema: Entsendung von Betreuungskräften nach Deutschland in 2024. An der Konferenz werden führende polnische und deutsche Pflegeagenturen teilenehmen. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos für Premium-Mitglieder des Europaverbandes für häusliche Pflege und Betreuung e.V. in Berlin (www.VerbandPflege.eu).

delegowanie opiekunów do Niemiec w 2024 r.: Konferencja w Berlinie w dniu 23.11.2023 r.

Europejskie Zrzeszenie Opieki Domowej (www.VerbandPflege.eu) serdecznie zaprasza na bezpłatną konferencję w Berlinie poświęconą opiece domowej. W konferencji wezmą udział wiodące niemieckie i polskie agencje opieki. Konferencja jest bezpłatna dla członków Klubu Premium Europejskiego Zrzeszenia Opieki Domowej (www.VerbandPflege.eu).

inwigilacja polskich agencji opieki i przejmowanie danych opiekunów przez niemieckich pośredników: Konferencja dla praktyków w Krakowie 5.10.2023

Coraz więcej pośredników niemieckich, także wiodących firm na rynku, stosuje nieuczciwe i nielegalne praktyki wyłudzania danych opiekunów od polskich firm. Odbywa się to w szczególności przy pomocy systemów zarządzania zleceniami. Dostęp do tych danych mają „zaprzyjaźnione polskie i niemieckie spółki oraz osoby”. Opiekunki bombardowane są telefonami, w których namawia się je do zmiany agencji. Takie praktyki rujnują wizerunek firm delegujących opiekunów.