Opodatkowanie firmy delegującej opiekunów do Niemiec i jej właścicieli

Model działania w branży opieki powinien uwzględniać m.in. zmieniające się przepisy oraz praktyczne aspekty prowadzenia działalności na terenie Niemiec. Wielki wpływ na wybór konstrukcji prawnej działania mają ryzyka związane z A1, z prawidłowym ustalaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz kontrole prowadzone w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec.

Fala kontroli w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich tygodniach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec. Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy.  Opiekunowie mają od kilku lat łatwy dostęp do danych dot. składek odprowadzanych przez firmy delegujące. System informatyczny ZUS jest czytelny dla opiekunów i umożliwia im weryfikację składki w jakiej wysokości, od jakich kwot i w jakich terminach są naliczane i odprowadzane przez płatników.

Certyfikacja „ZERT 6378 Legalna Opieka Domowa” dla niemieckich pośredników

W styczniu 2024 roku finalizowane są dwuletnie prace nad rozszerzeniem systemu certyfikowania w branży opieki domowej w Niemczech na niemieckich pośredników. Oto harmonogram działań przyjęty przez Grupę Roboczą AD HOC ds. certyfikacji niemieckich pośredników działających w obszarze opieki domowej: Członkowie Zespołu:

Certyfikacja „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“ – sposób na nowe zlecenia, zaufanie opiekunów i szybki wzrost 15.2.2024 15.00

Podczas Konferencji Online zaprezentowany zostanie cały proces certyfikacyjny zmierzający do potwierdzenia spełnienia warunków normy „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“.   Certyfikat „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung” otrzymują podmioty spełniające następujące wymagania: 

Zertifizierung „ZERT 6378 Legale Häusliche Betreuung“ für deutsche Vermittler: Online Konferenz am 15.02.2024 16.00 Uhr

Im Januar 2024 werden die zweijährigen Arbeiten zur Erweiterung des Zertifizierungssystems in der Branche der häuslichen Betreuung in Deutschland auf deutsche Vermittler abgeschlossen. Der von der AD-HOC-Arbeitsgruppe für die Zertifizierung deutscher Vermittler im Bereich der häuslichen Betreuung festgelegte Aktionsplan: Mitglieder des Teams: Leader: Europaverband für häusliche Pflege und Betreuung e.V., Berlin Partner PL: InstytutOpieki.eu Grundsatzberater: Brighton&Wood