Certyfikacja „ZERT 6378 Legalna Opieka Domowa” dla niemieckich pośredników

Certyfikacja „ZERT 6378 Legalna Opieka Domowa” dla niemieckich pośredników

W styczniu 2024 roku finalizowane są dwuletnie prace nad rozszerzeniem systemu certyfikowania w branży opieki domowej w Niemczech na niemieckich pośredników.

Oto harmonogram działań przyjęty przez Grupę Roboczą AD HOC ds. certyfikacji niemieckich pośredników działających w obszarze opieki domowej:

Członkowie Zespołu:

  • LeaderEuropaverband für häusliche Pflege und Betreuung e.V., Berlin
  • Partner PL: InstytutOpieki.eu
  • Doradca strategiczny: Brighton&Wood
  • Kolegium 6: trzy wiodące polskie agencje opieki i trzy wiodące niemieckie firmy pośredniczące działające w branży opieki domowej.
  • Koordynator Projektu: Tomasz Major, Präsident des Europaverbandes für häusliche Pflege und Betreuung e.V., Berlin

02.2024          Konferencja Grupy Roboczej: dyskusja na wypracowanymi założeniami certyfikacji

03.2024          Ostateczna wersja Roboczej Wersji Certyfikacji

04-05.2024     Dyskusja Projektu w Kolegium 15:

Kolegium 15: 6 wiodących polskich agencji opieki i 6 wiodących niemieckich pośredników działających w branży opieki domowej,Europaverband für häusliche Pflege und Betreuung e.V., Berlin; InstytutOpieki.eu/Warszawa; Koordynator: Tomasz Major, Präsident des Europaverbandes für häusliche Pflege und Betreuung e.V., Berlin

Wypracowanie wspólnego stanowiska branży.

06.2024          Projekt Finalny Certyfikacji „ZERT 6378 Legalna Opieka Domowa” dla niemieckich pośredników

07.2024          Wybór Jednostki Certyfikującej i Jednostki Weryfikującej

07-08.2024     Wypracowanie ostatecznej Dokumentacji Certyfikacyjnej.

1.9.2024         Rozpoczęcie procesu Certyfikacji niemieckich pośredników działających w obszarze opieki domowej

 

Seminarium dla Praktyków
Kraków | Warszawa | Gdańsk | Opole

O terminach seminarium dla Praktyków informujemy 4 tygodnie przed wydarzeniem

Seminaria Online
Delegowanie dla Praktyków w każdy wtorek od 10.00 - 12.00