Fala kontroli w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

Fala kontroli w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnich tygodniach nasiliły się kontrole prowadzone przez ZUS w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec.

Kontrole inicjowane są przez same opiekunki, które zgłaszają do ZUS nieprawidłowe odprowadzanie składek przez polskie firmy. 

Opiekunowie mają od kilku lat łatwy dostęp do danych dot. składek odprowadzanych przez firmy delegujące. System informatyczny ZUS jest czytelny dla opiekunów i umożliwia im weryfikację składki w jakiej wysokości, od jakich kwot i w jakich terminach są naliczane i odprowadzane przez płatników.

W przypadku zgłoszenia przez opiekuna nieprawidłowości ZUS wszczyna zawsze postępowanie wyjaśniające, które w przypadku stwierdzenia systemowego łamania przepisów kończy się kontrolą w firmie. 

Postępowania kontrolne prowadzone są przez wydziały kontroli ZUS. Inspektorzy ZUS wchodzą do firmy, weryfikują dokumentację i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości doprowadzają do wydania przez ZUS decyzji o przypisie składek wraz z odsetkami. 

Kluczową kwestią dla firmy jest posiadanie spójnej dokumentacji oraz zespołu, który jest w stanie

 • przygotować dokumenty żądane przez inspektorów,
 • reprezentować firmę w postępowaniu kontrolnym,
 • przygotować firmę i właścicieli oraz osoby zarządzające na okoliczność ryzyk związanych z odpowiedzialnością, także osobistą za zaległe składki,
 • przygotować odwołania od decyzji ZUS,
 • bronić zarząd przed odpowiedzialnością osobistą. 

W dniu 4.03.2024 odbędzie się bezpłatne Seminarium Online dla Praktyków Delegowania Opiekunów do Niemiec: 

Fala kontroli w polskich firmach delegujących opiekunów do Niemiec

Seminarium Online dla Praktyków Delegowania Opiekunów do Niemiec

4.03.2024 16.00-17.30. 

Podczas seminarium, eksperci z Kancelarii Brighton&Wood oraz ELYSIUM poruszą m.in. nast. kwestie: 

 • Przyczyny prowadzenia kontroli przez ZUS
 • Inicjowanie kontroli ZUS
 • W jaki sposób przygotować dokumenty żądane przez inspektorów?
 • Jak reprezentować firmę w postępowaniu kontrolnym?
 • Jak przygotować firmę i właścicieli oraz osoby zarządzające na okoliczność ryzyk związanych z odpowiedzialnością, także osobistą za zaległe składki?
 • W jaki sposób przygotować odwołania od decyzji ZUS?
 • Proces z ZUS
 • Obrona zarządu przed odpowiedzialnością osobistą.

 

Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście wiodących firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. W ostatnich dwóch dekadach, bazując na wieloletnim doświadczeniu całego zespołu Brighton&Wood, modelach delegowania, sprawdzonej w tysiącach postępowań kontrolnych i sądowych dokumentacji oraz przemyślanych strategiach, kilku przedsiębiorców urosło od zera (start-up) do lidera rynku opieki domowej w Niemczech. Wszyscy liderzy rynku opieki domowej w Niemczech obsługiwani są w ostatnich dwudziestu latach przez Brighton&Wood. www.Brighton&Wood.com

Kancelaria Brighton&Wood, ELYSIUM i Global Employment stworzyły dla firm delegujących opiekunów do Niemiec unikalny system kompleksowego wsparcia: www.Elysium-Europe.eu/opieka

Konferencja jest bezpłatna dla Członków Klubu Premium Europejskiego Zrzeszenia Opieki Domowej w Berlinie.

Członkowie Klubu Przedsiębiorców Europejskiego Zrzeszenia Opieki Domowej w Berlinie korzystają ze zniżki 50%, a członkostwo w Klubie jest bezpłatne.

 

Więcej informacji i formularz:

Konferenz | VerbandPflege.eu

 

 

Seminarium dla Praktyków
Kraków | Warszawa | Gdańsk | Opole

O terminach seminarium dla Praktyków informujemy 4 tygodnie przed wydarzeniem

Seminaria Online
Delegowanie dla Praktyków w każdy wtorek od 10.00 - 12.00